היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי לפי מודל DCF של חברת גולף אנד קו לשנת 2009

עבודה מס' 068475

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הערכת שווי עסקה לרכישת מניות של חברת 'גולף אנד קו' נכון לסוף לשנת 2009.

5,429 מילים ,9 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

הפרויקט עוסק באמידה והערכת השווי של עסקת רכש בשיעור של 10% מבעלי מניותיה של חברת גולף אנד קו. תחילה תיארתי את החברה וניתחתי את הסביבה העסקית שלה תוך התייחסות למגמה העדכנית בענף האופנה לאור התחרותיות העזה אשר מאפיינת את הענף. לצורך חישוב עלות העסקה, חישבתי תחילה את ערכה של החברה לפי מודלים להערכת שווי ולאחר מכן גזרתי את שיעור הרכישה והוספתי את פרמיית השליטה בגין רכישת חלק מהותי מאחזקת החברה.
לחברה שני תחומי פעילות - תחום אופנת הבית ותחום אופנת ההלבשה. תחומי הפעילות הנ"ל מתפרסים על כ-207 חנויות בכל רחבי הארץ. שיעור ההכנסות מתחום אופנת הבית הינו כ-47% לעומת כ-53% בתחום אופנת ההלבשה.
על פי מודל SWOT, קיימת מידה של התחזקות בקרב המותג הפרטי אשר מהווה יתרון יחסי מול חברות מתחרות בענף. על אף התחזקות המותג הפרטי, קיימת התגברות משמעותית ברמת התחרותיות בענף על ידי כניסת מתחרים בינלאומיים חדשים (כגון: H&M, ZARA, BANANA REPUBLIC וכו'). החברה מחפשת להיכנס ולתפוס פלחי שוק חדשים על מנת להרחיב את הכנסותיה וכך לתפוס נישות חדשות. בעקבות המשבר הכלכלי, חלה ירידה של כ-14% ברווח הנקי של החברה לאור האטה והמיתון במשק הישראלי אשר בא לידי ביטוי בקיטון בהכנסה הריאלית ובעקבות זאת לירידה בביקושים.
לפי מחקרם של ברק ולאוטרבך, שווי השליטה בחברה ציבורית מסתכמת בקרוב ל-30% מערך השוק של המניות הנרכשות. פרמיית שליטה של כ-30% מערך השוק של החברה נצפתה גם בעסקה הגדולה לאחרונה - עסקת גאידמק-אוסיף.
המחיר למניה שמוכר מרצון (בעל החזקה שגבוהה מ-10%) צריך להציע לקונה מרצון עבור לפחות 10% ממניות החברה הינו 24.34 ש"ח עבור מנייה בודדת ותוספת של כ-7.3 ש"ח (30%) עבור פרמיית השליטה. לפיכך המחיר למניה יהיה 31.64 ש"ח.
מהממצאים ניתן להסיק כי שווי החברה לפי מודל היוון זרמי המזומנים גבוה משוויה הבורסאי בכ-6.5%.
הממצאים והמסקנות בפרויקט מראים ומתיישבים עם הערך הבורסאי של החברה.

תוכן עניינים:
- תקציר הפרויקט
- תיאור החברה
- סביבה עסקית
ענף האופנה
תחרות
עונתיות
תחומי פעילות
לקוחות
פיזור גיאוגרפי
ספקים
עובדים
- מודל SWOT
- ניתוח דו"ח תקופתי
ניתוח תוצאתי
ניתוח המצב כספי
ניתוח מקורות המימון ומצב הנזילות
- שווי השליטה בחברה ציבורית ישראלית
- מתודולוגיה
הערך הנכסי
מכפיל הרווח
היוון זרמי מזומנים
- הערכת שווי
מודל הערך הנכסי
מודל מכפיל הרווח
מודל היוון זרמי מזומנים
סיכום הערכת שווי
- סיכום ומסקנות
- ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מחזור המכירות בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 הסתכם בכ-661.2 מיליוני ש"ח, לעומת כ-701.4 מיליוני כ-701.4 מיליוני ש"ח בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008 (ירידה של כ-5.7%) ולעומת כ-659.2 מיליוני ש"ח בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007. הירידה במכירות של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה הן כתוצאה מהשפעות המצב הכלכלי כפי שתואר בסביבה העסקית, הן כתוצאה ממזג האוויר הקיצי ששרר ברבעונים הראשון והרביעי של שנת 2009 והקטין את מכירות קולקציות החורף והן מסגירת חלק מחנויות החברה בתקופת מבצע "עופרת יצוקה".

תגים:

הערכת שווי · גולף אנד קו · DCF · מכפיל הרווח · שווי נכסי · מימון · חשבונאות · ביגוד · אופנה · כלי בית · שוק ההון · מניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי לפי מודל DCF של חברת גולף אנד קו לשנת 2009", סמינריון אודות "הערכת שווי לפי מודל DCF של חברת גולף אנד קו לשנת 2009" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.