היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת הבדלים בתחושת הקוהרנטיות של נשים המתמודדות עם מצב דחק עוני

עבודה מס' 067469

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות בנושא והכנת מחקר.

11,533 מילים ,35 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

עוני הינו תופעה מורכבת ורבת פנים. העוני פוגע פגיעה קשה בבריאות הפיזית והנפשית של המשתייכים אליו, מביא לאי-יציבות משפחתית, לעבריינות, להתרופפות הסולידריות החברתית ולדחיקת אוכלוסיות שלמות לשולי החברה.
עוני בתרבויות המערביות נתפס כבעיה חברתית בעלת צורות ומידות שונות של סובלנות לגבי קיומו. לרוב, עוני מתייחס לאדם בעל מחסור בכסף לשם קיומו, אך לא פעם הוא מבטא גם מצב פסיכולוגי וחברתי (קטן, 2002).

כשם שקיימות גישות הרואות בעניים אוכלוסייה הטרוגנית מבחינת יכולות ההתמודדות שלה עם העוני (למשל אצל קרומר-נבו, 1997), כך יש גם חוקרים הרואים הטרוגניות ברמת הפגיעות לעוני כגורם סיכון.
נשים מהוות אחת הקבוצות הפגיעות ביותר לעוני. חקר האי-שוויון בקרב נשים הצמיח בשנים האחרונות את המושג "פמיניזציה של העוני". מושג זה קושר את מצבן החברתי של נשים לאספקטים מגדריים של חלוקת התפקידים המשפחתיים וחלוקת העושר בחברה. אחד המשתנים המסבירים את שכיחות העוני בקרב נשים הוא קיפוחן היחסי בשוק העבודה, הבא לידי ביטוי בשכר, בזכויות, בתנאי העבודה ובהזדמנויות קידום (סטריאר, 2001).
עוני ודחק (=עקה) הולכים פעמים רבות יד ביד. עם זאת, עד היום לא הוכח קשר סיבתי בין השניים.
עוני נחשב לרוב למצב דחק כרוני, המצטבר ועלול ליצור משבר בחיי הפרט או המשפחה ולאיים על בריאות הגוף והנפש (איילון, 1938; ויסמן, 1993).

מטרת העבודה לבחון את ההשפעה של עוני כגורם דחק על הרווחה הנפשית בקרב נשים. במסגרת זו תיבחן תרומתה של רמת קוהרנטיות למידת ההתמודדות של נשים עם מצב דחק עוני.

תוכן עניינים:
* סקירת ספרות
תופעת העוני בחברה האנושית
קביעת קו העוני
מדידת העוני
רמות עוני
עוני כגורם סיכון מוגבר לנשים
עוני כגורם סיכון לדחק
התמודדות עם מצב דחק עוני
המודל הסלוטוגני של אנטונובסקי
תחושת הקוהרנטיות
הקשר בין קוהרנטיות לרווחה נפשית
רווחה נפשית
מודל המחקר
השערות המחקר
* שיטה
נבדקים
כלי המחקר
הליך המחקר
עיבוד הנתונים
* יומן מסע
מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: עבודה זו נכתבה במסגרת התנסות בעבודת מחקר. היא אינה כוללת פרק תוצאות אלא רק "יומן שדה" רפלקטיבי על תהליך העבודה.

קטע מהעבודה:

אנטונובסקי (1987) הניח במודל שלו כי קיים קשר חיובי בין תחושת קוהרנטיות לבין בריאות תקינה. בהתאם להנחה זו, תחושת קוהרנטיות משפיעה לטובה על המצב הבריאותי באמצעות תהליך ההתמודדות עם דחק.
המונח בריאות נפשית, מתואר כיום על ידי חוקרים בתחומי מדעי החברה כמונח מורכב ורב ממדי, הכולל הן את ההיבטים השליליים שיש לבריאות הנפשית (כגון חרדה, דיכאון) והן את ההיבטים החיוביים שלה (רווחה נפשית) (Veit & Ware, 1983).

תגים:

עוני · רווחה נפשית · אנטונובסקי · סלוטוגניות · קוהרנטיות · סוציו-אקונומי · נשים · מגדר · לחץ · עקה · סטרסור · חוסן נפשי · נפש · רווחה · קו עוני · מחקר · אמפירי · התמודדות · פסיכופתולוגיה · עבודה סוציאלית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת הבדלים בתחושת הקוהרנטיות של נשים המתמודדות עם מצב דחק עוני ", סמינריון אודות "בחינת הבדלים בתחושת הקוהרנטיות של נשים המתמודדות עם מצב דחק עוני " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.