היישום אינו מחובר לאינטרנט

כוונות עזיבה בקרב מהנדסים במפעל התעשייה הצבאית: תע"ש - מלט"מ.

עבודה מס' 065693

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין תהליך קליטת עובדים לבין שביעות-רצון וכוונות עזיבה בקרב מהנדסים במפעל התעשייה הצבאית: תע"ש - מלט"מ.

11,946 מילים ,43 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

השפעת עזיבת עובדים על חברות נדונה בעבר בנסיבות רבות. חלק מהן בדקו את השפעת ירידת המוטיבציה על העזיבה.
עבודה זו בודקת את השפעת שביעות הרצון ואיכות תהליך הקליטה על העזיבה בתע"ש שהיא אחת החברות המובילות במשק. הבעיה העסקית היא שהחברה משקיעה רבות בעובדים: קורסים, הדרכה וכד', לאחר השקעה זו, חלק מהעובדים עוזבים את החברה ונגרם נזק כלכלי.
ליחס של מקום העבודה לתכנון העבודה השלכה רבה על המוניטין של הארגון בשוק העבודה, ללא קשר לתנאי העבודה זו. אין זה קשה להצביע על מפעלים גדולים שבהם תנאי העבודה טובים, אך העובדים אינם מרוצים היות ואינם יודעים את עתידם. תכנון כוח האדם מאפשר גם לתקצב את הליך הגיוס והמיון בצורה האופטימלית; תהליך המיון מתנהל במסגרת תקציבית נתונה ומוגבלת מבחינת משאבי הארגון. בדרך כלל דחייה של מועמדים אשר היו עשויים להצליח, במיוחד בתנאים של מחסור בכוח אדם היא יקרה ביותר, כפי שגם קבלה של מועמדים אשר נכשלים לאחר מכן הא יקרה בשל ההשקעה הרבה בקליטתם ובהתאמתם לארגון. העוסקים במיון שואפים לצמצם עלויות הנובעות מטעויות בחירה כאלו.

מטרת המחקר היא לבדוק את השפעת שביעות הרצון על העזיבה של העובדים, וההשלכות הישומיות שיש לירידה בשביעות הרצון. במהלך העבודה נשאלו השאלות הבאות:
* האם קיים קשר בין תהליך קליטת העובד לבין רמת שביעות רצונו?
* האם קיים קשר בין שביעות רצון העובד, לבין כוונות עזיבה?
* האם קיים קשר בין תהליך קליטת העובד לבין כוונות עזיבה?

סקירת הספרות העלתה כי ישנם גורמים רבים לעזיבת עובדים: בניהם גורמים הקשורים בפרט ועובדים הקשורים בארגון. לגבי העובדים הקשורים בארגון יש לציין את האקלים הארגוני, המוטיבציה שלהם, המבנה הארגוני כולו ועוד. התיאוריות טוענות כי ניתן להקטין את הניידות אם יגבירו את השייכות הארגונית, ובכלל זה את נושאי תהליכי הקליטה החשובים: הן קליטה מקצועית והן קליטה רגשית.

המחקר בדק 35 איש מקרב עובדי חברת תע"ש. כלי המחקר היה שאלון סגור שחולק לעובדים ונותח בכלים סטטיסטיים.מבדיקת הממצאים עולה כי יש קשר בין המדדים השונים והשערות המחקר אוששו.

המסקנה היא כי תכנון כוח אדם הינו שלב חשוב ביותר בתהליך ההעסקה בפרט והעבודה בכלל. תהליך העבודה תלוי במידה רבה באיכות תכנון כוח האדם ובהרכב התפקודי והאנושי שבעקבותיו. תכנון כזה יבחן את המצוי בארגון ובשוק העבודה וינסה להגיע על סמך אלה להגדרת הצרכים המפורטים של הארגון בעובדים דרושים.
חשיבותו של התכנון חורגת מתחום היחסים הקונבנציונלים של בני אדם. לגבי העובד שיבחר, בשלב מאוחר יותר, לעבודה, מהווה התכנון מעין אספקלריה של הארגון בו הוא עתיד לעבוד, וכן לגבי העובדים: הם יודעים באיזה ארגון הם עובדים, אינן חיים באי ודאות ולכן גם צורת עבודתם משתפרת.

ההמלצה העיקרית היא לקבוע נוהלי גיוס עובדים, שכיום מתייחסים רק לבחינות, ראיון קבלה וכד', ולא מעבר לכך. נהלים אלו יכללו את תהליך הקליטה של העובד בשבועיים הראשונים לעבודתו בתע"ש, ובמידת האפשר להצמיד לו מלווה\חונך. קליטה טובה יותר תבטיח את הישארותו בתפקיד מאוחר יותר.

תוכן העניינים:
תקציר
1. מבוא
1.1 תאור החברה
מתחרים עיקריים:
1.2 תיאור הבעיה העסקית
2. סקירת הספרות
2.1 תהליך הקליטה
תהליך הקליטה והעסקה
גיוס ומיון בתע"ש
2.2 שביעות רצון
הקשר בין תהליך קליטה לעזיבה
הקשר בין שביעות רצון לבין עזיבה
2.5 השערות המחקר
3. שיטת המחקר
3.1 כלי המחקר
3.2 משתני המחקר
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 המדגם
3.4.1 שיטת הדגימה
3.4.2 שיטת המדידה בשאלון
3.5 הליך המחקר
3.6 שיטת הניתוח
3.7 מגבלות המחקר
4. תוצאות המחקר
התפלגות הנשאלים
תוצאות השאלונים
5. דיון בתוצאות המחקר
6. סיכום, מסקנות והמלצות
7. ביבליוגרפיה
8. נספח- השאלון שחולק

קטע מהעבודה:

ניהול חבר עובדים הינו מערכת אינטגרלית של טיפול בענייני עובדים ומשאבי אנוש- החל מעיצוב מדיניות, תכנון צרכים וכניסת העובד לארגון ועד לפרישתו ממנו. את תהליך ההעסקה של העובדים שהוא עיקרו של טיפול במשאבי אנוש אנו רואים כרצף (גלוברזון וכרמי, 1988).
תכנון המתבצע במקום העובדה, קרי השקעת זמן מחשבה אודות תפקודו של המפעל וצורת יחסי האנוש בו מועילה.

תגים:

כוח · אדם · עובדים · ארגון · מנהל · ניהול · מוטיבציה · קליטה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כוונות עזיבה בקרב מהנדסים במפעל התעשייה הצבאית: תע"ש - מלט"מ.", סמינריון אודות "כוונות עזיבה בקרב מהנדסים במפעל התעשייה הצבאית: תע"ש - מלט"מ." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.