היישום אינו מחובר לאינטרנט

השתתפות נשים בכח העבודה

עבודה מס' 065510

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת העלייה ברמת ההשכלה של נשים על שיעור השתתפותן בכוח העבודה - השוואה בין נשים יהודיות ולא-יהודיות.

4,555 מילים ,22 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

פיכטלברג (2004) גורסת כי הצטרפותן ההולכת וגוברת של נשים ערביות לשוק העבודה נובעת משינויים חברתיים שחלו במגזר הערבי הן ברמת ההשכלה של נשים, והן בעמדת הגברים כלפי עבודת נשים.
כיום,יציאת נשים לעבודה נתפסת באור חיובי יותר בעיני החברה הערבית. לעומת זאת, שיעור השתתפותן של נשים ערביות עדיין מוגדר כנמוך מאוד, ומהווה רק 5.4% מכלל הנשים בכוח העבודה הישראלי, בעוד שחלקן באוכלוסיית הנשים בגיל העבודה עמד על 18% בשנת 2003. שיעור השתייכותן של נשים מוסלמיות לכוח העבודה הינו נמוך במיוחד ועמד על 14% לעומת 34% בקרב של נשים נוצריות.

מטרת העבודה הינה להעריך את השפעת העלייה ברמת ההשכלה של נשים במשך העשור האחרון על השתתפותן בכוח העבודה האזרחי במדינת ישראל ולבחון האם נשים יהודיות ולא יהודיות מושפעות באותה צורה. במידה ויתברר שקיים הבדל בין שני המגזרים האלה, ולהשערתי אכן יימצא, אנסה להעניק הסברים לכך.
המחקר יתבסס על סקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל - סקר כוח אדם שנערך בין השנים 1974-2004. סקרי כוח אדם מספקים מידע מפורט על המאפיינים של הפרטים בני 15 ומעלה (גיל,מין, מצב משפחתי, השכלה, אזור מגורים וכו') ועל המאפיינים התעסוקתיים שלהם (מצב בשוק העבודה, ענף כלכלי, משלחי יד וכו').
ההתמקדות היא: אוכלוסיית בני 15 ומעלה, פי תכונות כוח העבודה האזרחי,קבוצת אוכלוסיה, נות לימוד ומין.
נעזרתי גם בשנתון הסטטיסטי לישראל -חינוך והשכלה.

תוכן העניינים:
הקדמה
סקירת ספרות
-מודלים תיאורטיים העוסקים בהשתתפות נשים בכוח העבודה
-מודל להיצע העבודה של נשים - ניסוח אקונומטרי
-אי-שוויון תעסוקתי בין יהודים ולא-יהודים
-בעיית שוני בשיעורי ההשתתפות של נשים מקבוצות אתניות או דתיות שונות בארה"ב
השערות המחקר
מקור הנתונים
תוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

אחת מהתיאוריות העוסקות בנושא מסבירה את הגידול בשיעור השתתפותן של הנשים בכוח העבודה כתוצאה מעליית השכר המוצע להן. למשל, Galor & Weil (1996) טוענים כי עקב הצמיחה הכלכלית, שבאה לידי ביטוי בצבירת הון פיזי בחברה, הצטמצם הפער בפריון העבודה בין נשים לגברים. לפיכך, השכר המוצע לנשים עולה ומתקרב לסדר הגודל של השכר המוצע לגברים, ועלייה זו מהווה תמריץ ליציאה לעבודה ולהשקעה נוספת בהון האנושי.

תגים:

אפליה · תעסוקה · סטטיסטיקה · שוויון · אתני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השתתפות נשים בכח העבודה", סמינריון אודות "השתתפות נשים בכח העבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.