היישום אינו מחובר לאינטרנט

דפוסי ההשתתפות הפוליטיים בתנועה למען איכות השלטון

עבודה מס' 060987

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת דפוסי ההשתתפות הפוליטיים הקונבנציונליים והדפוסים החדשים (הלא-קונבנציונליים) והתבטאותם בתנועה זו.

7,066 מילים ,24 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
הצגת הבעיה המחקרית
השערת המחקר
2. דפוסי ההשתתפות הפוליטית הקונבנציונליים
3. דפוסי ההשתתפות הפוליטית הלא-קונבנציונליים
4. הסיבות למעבר לדפוסי השתתפות פוליטית לא-קונבנציונליים
5. דפוסי ההשתתפות הפוליטית כפי שבאים לידי ביטוי בתנועה למען איכות השלטון בישראל
6. סיכום ומסקנות
7. רשימה ביבליוגרפית

לאורך הקורס דנו בדפוסי ההשתתפות הפוליטית השונים ובשינויים בדפוסים אלה בעשורים האחרונים. דנו בדפוסים הקונבנציונליים יותר של השתתפות פוליטית הבאים לידי ביטוי בהצבעה בבחירות ובחברות במפלגות ודנו גם בדפוסים מחייבים יותר כמודל ההתנדבות האזרחית. הדפוס היחיד של ההשתתפות הפוליטית שחל בו גידול הוא תחום התנועות החברתיות החוץ-פרלמנטריות. עבודה זו תעסוק בקבוצה אחת כזאת - התנועה למען איכות השלטון בישראל.

הבעיה המחקרית
הבעיה המרכזית שברצוני לבחון היא: האם התנועה למען איכות השלטון בישראל משתמשת בדפוסים חדשים של השתתפות פוליטית?
כלומר האם התנועה למען איכות השלטון בישראל משתמשת בדפוסים חדשים מעבר לדפוסים הקונבנציונליים שאוזכרו בפרק השני או שמא היא משתמשת בדפוסים חדשים של השתתפות פוליטית כפי שתוארו בפרק השלישי. כל זאת אנסה לעשות בעבודה זו.
לצורך כך חשוב להגדיר מהי השתתפות פוליטית: השתתפות פוליטית מוגדרת כפעולה המכוונת להשפיע, או שהיא תוצאה של השפעה, על פעילות הממשל - הן השפעה ישירה על עיצוב מדיניות או יישומה, והן השפעה בלתי ישירה, על בחירת קובעי המדיניות הציבורית. בדמוקרטיה אמורה ההשתתפות הפוליטית להיות וולנטרית, כלומר למלא שני תנאים: האחד - ההשתתפות אינה נעשית בכפייה והשני - היא אינה נעשית בתשלום.1
להשתתפות פוליטית, כפעולה המכוונת להשפיע על ההליך הדמוקרטי, יש חשיבות רבה במשטר דמוקרטי. ראשית, ההשתתפות הפוליטית מהווה את ערוץ התקשורת שדרכו יכולים אזרחים להעביר אל אנשי הציבור מידע הנוגע להעדפותיהם ואף להפעיל עליהם לחץ על מנת שהם ייענו להעדפות אלה בעת קביעת המדיניות. שנית, השתתפות פוליטית מהווה את הכוח המניע בדמוקרטיה; היא המעניקה למערכת הפוליטית את הלגיטימציה שלה היא זקוקה מאזרחיה.

השערת המחקר
השערת המחקר מניחה כי התנועה למען איכות השלטון בישראל משתמשת בדפוסים חדשים של השתתפות פוליטית והם אינטרנט (קהילה וירטואלית) ואמצעים משפטיים (עתירות לבג"צ).
------------------------------------------------------------------------------
1. משה מאור ופיקי איש שלום, השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים, מדריך הקורס (תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 2000), עמ' 8.

מקורות:

Dalton, R. J. (1996), Citizen Politics, 2 ed., Chatham, N. J.: Chatham House Pub.
De-Shalit, A. (1997), "A Radical Theory of Democracy", Res Publica, 3(1).
Franklin, M. N. (1996), "Electoral Participation", in LeDuc, L., R. J. Niemi P. Norris (eds.), Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, Thousand Oaks, California and London: Sage.
Inglehart, R., (1990), "Political Value Orientations", in M. K. Jennings, J. W. van Deth et al. (eds.), Continuities in Political Action: A Longitudinal Study of Political Orientations in Three Western Democracies, Berlin: Walter de Gruyter.
Katz, R. S. P. Mair et al. (1992), "The Membership of Political Parties in European Democracies", European Journal of Political Research, 22 (3).
Maor, M. (1997), Political Parties and Party Systems: Comparative Approaches and the British Experience, London: Routledge.
Orren, G. (1997), "Fall from Grace: The Public's Loss of Faith in Government", in J. Ney P. Zelikow D. King (eds.) (1997), Why People Don't Trust Government, Cambridge Mass.: Harvard UP.
Pharr, S. J. (1996), "Public Trust and Democracy in Japan", in J. Ney, P. Zelikow D. King (eds.) (1997), Why People Don't Trust Government, Cambridge Mass.: Harvard UP.
Putnam, R. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton UP
Tarrow, S. (1998), Power in Movement: Social Movement and Contenious Politics, 2 ed., Cambridge: Cambridge UP.
Verba, S., K. L. Schlozman H.E. Brady (1995), Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Democracy, Cambridge : Harvard UP.
Warwick, P. V. (1998), "Disputed Cause, Disputed Effect: The Postmaterialist Thesis Re-Examined", Public Opinion Quarterly, 62.
אריאן, אשר, (1997), הרפובליקה הישראלית השנייה: פוליטיקה ומשטר לקראת המאה ה-21, תרגם מאנגלית: ברוך קורות, (חיפה, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן).
הרמן, תמר, מלמטה למעלה: תנועות חברתיות ומחאה פוליטית, כרך ב' (תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1996).
הרמן, תמר (עורכת), תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל, קובץ מאמרים - כרך א' (תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1997).
מאור, משה ופיקי איש שלום, השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים, מדריך הקורס (תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 2000).

תגים:

דמוקרטיה · חוץ פרלמנטרי · השתתפות פוליטית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דפוסי ההשתתפות הפוליטיים בתנועה למען איכות השלטון", סמינריון אודות "דפוסי ההשתתפות הפוליטיים בתנועה למען איכות השלטון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.