היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכות השתיקה של חשוד

עבודה מס' 064761

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: זכות השתיקה בהליך הפלילי, החיוב והשלילה שבה.

10,376 מילים ,40 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מטרת העבודה היא לסקור את החיוב והשלילה של זכות השתיקה: מתי אין לנאשם זכות לשתוק, הזכות בנוגע לחוקים השונים וזכותו של עד שלא להעיד.

אחת מזכויותיו של חשוד בחקירתו, או בעדותו בבית המשפט היא לשתוק. זכות זו מוקנית לו על מנת שלא יפליל את עצמו ולא ישים עצמו רשע. זכות זו מעוגנת בחוק, וכמובן שאינה מוסיפה נקודות זכות לנחקר. היותה של זכות השתיקה משום עקרון המושתת באושיות השיטה המשפטית הישראלית אין בה כשלעצמה כדי להוות ערובה לקיומה המוחלט, והדבר מותנה ברצונו של המחוקק.
זכות הנאשם שלא להפליל עצמו הינה, כאמור, אחת מזכויות היסוד של נאשם העומד או צפוי לעמוד לדין פלילי, בניגוד למשפט העברי הקובע "שתיקה כהודאה דמי" (מסכת יבמות ף פ"ז עמוד ב) וכן "ואם לא יגיד ונשא עוונו" (ויקרא א'). הכרה בזכות זו כזכות יסוד ניתן לראות במרבית שיטות המשפט, שחלקן אף הגדילו והכירו בזכות זו כזכות יסוד חוקתית.
הבטחת זכויותיהם של המעורבים בהליכים פליליים חשובה במיוחד בשיטתנו הלעומתית (אדברסרית) שבה מוטל נטל הוכחת האשמה על התביעה. קביעות אלה, גם אם אינן נכללות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, זוכות למשנה תוקף בהשראת החוק, שהעלה את זכותו של האדם לחירות, לכבוד ולפרטיות, לדרגת חשיבות עליונה.
אלא שזכויות אלה, חשובות ככל שתהיינה, אינן מוחלטות. מולן ניצבות זכותה וחובתה של החברה להילחם בעבריינות ולהגן על עצמה ועל כל אחד מפרטיה, מפניה; מולן ניצבת חובתה של החברה כלפי קורבנות הפשיעה, שכבודם, חירותם, ביטחונם האישי ורווחתם נרמסים, ויש צורך למגר פשיעה הפוגעת ברקמה העדינה של החברה במישור הערכי, הנורמטיבי, הפרטי והציבורי.
בישראל, נכון להיום, לא קיימת האפשרות לעגן את הזכות בחוקה שאינה קיימת, וספק אם תהא קיימת בעתיד הנראה לעין. אך, גם בלא שתועלה לדרגת זכות חוקתית יש לראות בזכותו של אזרח כאמור משום זכות יסוד קונסטיטוציונית. זכות שכזו יכול ותישלל מכח הוראתו המפורשת של המחוקק(1) .

תוכן העניינים
1. מבוא
2. הוראות החוק
3. מהות הזכות
3.1 מהותה של זכות השתיקה
3.2 מטרת הזכות
3.3 סוגי זכות השתיקה
3.4 זכות להיוועץ עם עו"ד
3.5 שתיקה כ"דבר מה נוסף"
4. מעמדה והיקפה של זכות השתיקה לפי פקודת מס הכנסה
4.1 שתיקה המהלך בירור השומה
4.2 אפשרות השימוש בראיות שהושגו במהלך חקירה מכח סעיף 135 בהליכים פליליים
5. הימנעות ממתן עדות
5.1 הילכת קינזי
5.2 הכרסום בהלכת קינזי
5.3 החלת הילכת קינזי על עדי הגנה
5.4 זכות השתיקה מול חסיון מפני הפללה עצמית
6. המצב בחו"ל
6.1 האמנה הבינלאומית
6.2 האמנה האירופית
6.3 ארה"ב
6.4 אנגליה
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מלשון סעיפי החוק המקנים לעד חסיון נראה שעל העד מוטל לבקש את הפעלת החסיון, אם רצונו בכך. עליו להתנהג באופן שיבהיר לחוקר כי הוא תובע את זכות השתיקה משום חשש להפללתו . אך התנהגות זו אינה חייבת למלא אחר דרישות פורמליות כלשהן. נראה לנו, שאם באה דרישה מצד עד שלא להשיב לשאלות, ניתן ללמוד את הטעם לסירוב מנסיבות הסירוב ואין הוא צריך לומר בפירוש שהוא מסרב משום שהראיה המתבקשת ממנו "עלולה להפלילו". אולם, כאשר הנחקר נותן סיבה לסירובו להעיד, שאינה מתיישבת עם חשש להפללה עצמית, אין הנחקר מפעיל בכך את החסיון ועליו להשיב לשאלותיו. מאידך יש באפשרותו של נחקר לוותר על זכותו זו ולבחור להשיב על השאלות המוצגות בפניו.

מקורות:

גרוס עימנואל "החסיון מפני הפללה עצמית" מחקרי משפט תשמ"ט
גרוס עימנואל "כלל פסילה חוקתי- האם יש לו מקום בישראל" משפטים 1999
הרנון א., דיני ראיות, ירושלים, תשל"ז 1977.
יולוס יעקב ויולוס רם, "זכות השתיקה של נישום במס הכנסה" מסים, ו3/ 1992.
ליבאי פ., "חקירת חשוד והחסיון מהפללה עצמית", הפרקליט כט'.
סטרשנוב אמנון "צמצום החיסיון בפני הפללה עצמית" הפרקליט 1983
קרוסהר י., "העדת שותף לעבירה שהואשם בנפרד" הפרקליט ל"א תשל"ז.
שטיין א., "הצעת החוק בדבר החלפת סעיף 10א לפקודת הראיות - רעיונות חדשים עם פנים ישנות", מחקרי משפט י, תשנ"ג.
שיחור לנדאו חוה, מקורות במשפט האירופי, חלק ב' הגנה על זכויות האדם באירופה, אוניברסיטת תל-אביב 1992.
Archold R Criminal Pfeading- Evidence And Practice New York 1969
Beddard Ralph, Human Rights And Europe, 2Nd Ed., Cambridge: Grotius, 1980.
Critchley R A History Of Police In England And Wales London 1987
Farrington,D,P, (1980) " Violence And Recidivizm, J.Of Crime Justice, 8,P
Jones S. And Douglas G., Prisoners And The European Convention On Human Rights, London: Nijhoff Publishers, 1983.
Marcuse, Herbert, The One Dimensional Man, London, Routledge Kegan Paul, 1994
Radcliffe D And Cross F The English Legal System London 1946
Zellick G., "The Case For Prisoners' Rights", In Prisons Past And Future, By John C. Freeman, London: Heinemann, 1978.

תגים:

קינזי · הפללה · עצמית · מיסים · הכנסה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכות השתיקה של חשוד", סמינריון אודות "זכות השתיקה של חשוד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.