היישום אינו מחובר לאינטרנט

בידור וסאטירה באינטרנט: תגובות לסאטירה באתר "במה חדשה".

עבודה מס' 064459

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יצירות סאטיריות בעלות אופי פוליטי המוצגות באתר "במה" זוכות לתגובות רבות יותר מאשר יצירות סאטיריות העוסקת בחיי היומיום?

2,048 מילים ,8 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

העבודה בוחנת תגובות (טוקבקים) של גולשים באתר במה חדשה.
פרק הסקירה הספרותית בוחן את התפתחות הסאטירה מראשיתה ועד השינוי שחל בה עם כניסת האינטרנט והגברת חופש הביטוי.
שלב המחקר בוחן תגובות חיוביות ושליליות לסוגי סאטירה.
ההבחנה נעשית בין סאטירה פוליטית לבין סאטירה מחיי היום יום.
הנחת העבודה היא שכיום לאחר מיסוד הסאטירה והציניות על חיי היום יום על ידי תוכניות כגון סיינפלד ולארי דיויד, הסאטירה שמה את הדגש על חיי היום יום ולאו דווקא על נושאים אקטואליים ופוליטים.

תוכן עניינים:
הקדמה
סקירה ספרותית
השערות המחקר
מתודולוגיה
הצגת הממצאים וניתוחם
ניתוח הממצאים
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סאטירה היא טכניקה ספרותית ואומנותית שמטרתה לשים דבר מה (אמונה, התנהגות, מפלגה פוליטית וכו') ללעג, לרוב במטרה לגרום או למנוע שינוי. ישנן לא מעט טכניקות סאטיריות:
הקטנה (Dimunition) - הקטנת גודלו של דבר מה, בכדי לגרום לו להראות מגוחך או בכדי שאפשר יהיה לבחון אותו מחדש. חלקו הראשון של הספר מסעי גוליבר, לסוויפט, בו מגיע גוליבר לארץ ליליפוט, הוא דוגמא לטכניקה זו.
הגזמה (Inflation) - לקיחת סיטואציה ותיאורה בצורה מוגזמת ומנופחת, כך שהיא הופכת לנלעגת, וחולשותיה נראות ביתר בירור. לדוגמא: שני נערים הרבים על בעלות על מכונית, שמאבקם מתחמם והופך למלחמה בין גלאקטית.

מקורות:

תגובות חיוביות
מספר תגובות
שם היצירה
16
72
88
פיגוע
27
76
103
אנחנו אוהבים להתאבד
58
63
121
כיצד להיות עד ראייה לפיגוע ב-7 צעדים קלים
3
68
71
התנתקות או הינתקות
-
5
5
פרס ה"לוזר-כלום"
15
51
66
שירת הים בתל אביב
9
3
12
ברק והפלולה
14
33
47
יום להפיל ממשלה
-
6
6
מס הכנסה
-
12
12
תקשורת
33
121
154
השמן והים
6
11
17
עוזילנד
181 (26%)
521(74%)
702
סה"כ(N=12)
יצירות העוסקות בסאטירה יומיומית
תגובות שליליות
תגובות חיוביות
מספר תגובות
שם היצירה
-
7
7
מעללי השבוע השמיני
3
12
15
סינדרום הראש הקטן
6
21
27
חברי הג'וק
7
75
82
פעמיים ביום
-
6
6
אמהות אוכלות בוסר
10
9
19
היום הרגתי חתול
-
3
3
חופשה ספונטנית
1
16
17
אצבע אלוהים
12
90
102
זונה וכלב
6
50
56
אלעל, אינטל ישראל
5
9
14
חתונה רפורמית
8
61
69
קנאת פין
38
74
112
החצאית למעלה
6
3
9
אלוהים חוזר השאלה
102(19%)
439(81%)
538
סה"כ(N=14)
ניתוח הממצאים:
לאחר ניתוח הנתונים עלו הממצאים הבאים:
מספר התגובות ליצירות בעלות אופי אקטואלי\פוליטי גבוה ממספר היצירות העוסקות ביומיום
אחוז התגובות החיוביות גבוה בשני המקרים
מתוך כלל היצירות העוסקות הפוליטיקה נרשמו יותר תגובות לתכנים שעסקו בטרור על פני פוליטיקה
מתוך כלל היצירות שעסקו ביומיום נרשמו יותר תגובות לתכנים שעסקו בסקס ואשר אלו שעסקו החיים בכלל.
יצירות שעסקו בפוליטיקאים לא זכו לפרגון גדול בקרב הגולשים
דיון
רשת האינטרנט, על מגוון אפשרויות הביטוי הקיימות באמצעותה, החל מהפצת מידע ותכנים באתרים עבור בדיבור בחדרי שיחה ובפורומים וכלה במשלוח הודעות דואר אלקטרוני ועוד, נתפסת במובנים רבים כ"כיכר העיר" בה מובעים ומוחלפים רעיונות ודברים. זמינותה, נגישותה, מהירות ונוחות השימוש בה, העלויות הנמוכות של הפרסום בה,
תחולתה הגלובלית וכיוצא באלה גורמים מעניקים לאינטרנט מעמד מיוחד בתחום חופש הביטוי. אתרי אינטרנט רבים כוללים קבוצות דיון, לוחות מודעות וירטואליים ומנגנונים לתגובה על ידיעות, המאפשרים למשתמשי האתר לפרסם מידע והודעות. התפתחות מפת התקשורת ללא ספק מספקת שדה מחקרי פורה לניתוח קהלים. התפתחות מדיום האינטרנט
מציב כלים לבחינת קהל ואופן תגובותיו לתוכן הטקסטים המוצגים. קיימת הבחנה די ברורה המאפיינת את רוב הקהל והתעניינותו, הבחנה זו מורה על פניה למחנה הנמוך והרחב ביותר היא המושכת ביותר. על אף אמירתו של מקלוהן "המדיום הוא המסר" אנו עדים לתגובות די צפויות מקרב קהל המדיה. הקהל באתר "במה" שאמור להוות קרקע
ליוצרים צעירים בעלי ראש פתוח וחדשני, קהל המעורב בקהילת האינטרנט ופעיל בה (מתוך הנחה כי הגולשים באתר גם כותבים בו) יכול היה להיות שיהיה שונה במקצת מהמיין סטרים המחשבתי הנהוג. לא משנה מהו המדיום המסר שיכבוש את עניין הקהל במידה ויינתנו מספר אפשרויות יהיה זהה- סקס ואלימות. מתוך הממצאים עולה כי עיקר
העניין ומאסת התגובות העיקרית מגיעה לתכנים הקשורים לסקס ואלימות ולא למחשבה חופשית, הבעת דעה ועניינים של מה בכך. הבחנה זו משקפת את ההנחה כי עולם כמנהגו נוהג. כל קהל בו נתמקד מכל מגזר שהוא אשר יקבל בצורה אנונימית אפשרות להגיב לתכנים שונים מאותו הז'אנר (סאטירה במקרה שלנו) יגלה את אותם תחומי עניין.
בבחינה לאחור נראה כי גם סיינפלד וגם ג'יי לנו דיברו סביב אותם נושאים רק מזווית אחרת, אם זה מכיוון הפוליטיקה והאקטואליה ומנגד חיי היום יום, בסופו של דבר שניהם סבבו סביב סקס ואלימות.
סיכום ומסקנות
ניתן לומר כי השערתי במחקר התגלתה כלא נכונה. לאחר בחינת הממצאים, התכנים הפוליטיים קיבלו יותר תגובות, נרשמה התעניינות ומעורבות גדולה יותר בכל מה שנוגע לסקס ואלימות. למרות עצם היותו של האתר "במה" חופשית לאמנים צעירים, המשיכה היא לתרבות הכאן ועכשיו. אולם עצם קיומו של ז'אנר הכלום, היכולת להציג דברים
בצורה חופשית ובלתי מבוקרת ויתרה מכך, תוך אנונימיות מוחלטת מעניקה תשובה להתעניינות העיקשת באקטואליה ופוליטיקה. לפי דעתי לא יחול שינויי במאזני הכוחות בין הדעה החופשית לבין אקטואליה גשמית שעיקרה רכילות אלימות וסקס משום שזהו טבע האדם. עם זאת שמח אני על הימצאו של חלק לא מבוטל המחפש מפלט מעולם זו.
הסאטירה הנה כלי להבעת עמדה וביטוי בצורה "פחות" שגרתית ומבוקרת לחיי היומיום באשר הם.
ביבליוגרפיה
Gibson, T.A. (2000). Beyond cultural populism: Notes toward the critical ethnography of media audience. Journal of Communication Inquiry, 24, 253-273
Fiske, J., Dawson, R. (1996). Audiencing violence: Watcing homeless men watch Die Hard . In J. Hay, L. Grossberg, E. Wartella (Eds.), The audience and its landscape (pp. 297-316). USA: Westview Press.
McQuail, D. (1997). Audience analysis. Thousand Oaks, California: Sage. (pp. 127-150).
Picard, R. (1993). Media portrayals of Terrorism, (pp. 10-23).Iowa: Iowa State University press.
Silverstone ,r. (1998) .Television and everyday life: towards an anthropology of the television audience . In: R. Dickinson , R. Harindranth, O. Linne' (eds). Approaches to audience (pp.245-256) London: Arnold
Renckstorf, Karsten McQuail, Denis (1996). Social Action Perspectives in Mass Communication Research: An Introduction. In Renckstorf, Karsten, McQuail, Denis Jankowski, Nicholas (Eds.), Media Use as Social Action: A European Approach to Audience Studies, London: John Libbey.
אתרי אינטרנט:
http://he.wikipedia.org
http://stage.co.il
12

תגים:

אינטרנט · אלקטרונית · ברשת · הביטוי · חופש · טוקבקים · טוקבקיסטים · סאטירה · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בידור וסאטירה באינטרנט: תגובות לסאטירה באתר "במה חדשה".", סמינריון אודות "בידור וסאטירה באינטרנט: תגובות לסאטירה באתר "במה חדשה"." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.