היישום אינו מחובר לאינטרנט

שינוי ארגוני בבנק הפועלים כגורם לפיטורים

עבודה מס' 064126

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין וותק העובדים לבין מידת ההתנגדות לשינוי ארגוני.

7,715 מילים ,29 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

סניף בנק הפועלים בחדרה עבר לאחרונה שינוי. המבנה הארגוני של הסניף וגם המחלקות השונות בו עברו לשיטת עבודה אחרת מזה שהיתה נהוגה בעבר. השינוי הארגוני גרם לפיטוריהם של עובדים וותיקים ופגע בפעילות הסניף. רמת השרות ללקוחות נפגעה. הדבר עלול להביא לעזיבת לקוחות את הבנק ולירידה ברווחיות הסניף.
מחקר זה, חיזק את החשיבות, לה התייחסו מחקרים קודמים, בנקיטת אמצעים משלימים להחדרת השינוי הארגוני וכדי שתתקבלנה תוצאות חיוביות משינוי זה.
מחקר זה, הראה כי קיימת חשיבות מרובה "לגייס" את תמיכתם של הממונים בארגון - בעיקר בארגון מורכב כמו בנק הפועלים. חוסר תמיכה שכזאת, תקשה את החדרת השינוי הארגוני המעורר בדרך כלל קשיים מרובים קרי - סימפטומים של התנגדות לשינויים.
כלי המחקר שנבחר הוא שאלון אנונימי עם שאלות סגורות. השאלון נלקח מעבודתה של ויינשטיין מיכל (1996). בשאלון, העובדים נתבקשו לדרג את מידת התנגדותם לשינוי הארגוני ואת שביעות רצונם מתהליך השינוי הארגוני לארגון ולהם כעובדיו. כמו כן מולא נתונים אישיים.

תוכן העניינים
תקציר מנהלים
פרק 1: מבוא
1.1 תאור הנושא
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרות המחקר
1.4 שאלת המחקר
1.5 מטרה יישומית
1.6 רציונאל המחקר
1.7 משתני המחקר
פרק 2 : סקירת ספרות
2.1 וותק
2.2 שינויים ארגוניים
2.2.1 סוגים של שינויים ארגוניים
2.2.2 תהליך השינוי
2.3 התנגדות לשינוי
2.3.1 סיבות להתנגדות לשינוי
2.4 הקונפליקט בין צרכי העובד לצרכי הארגון = ניגוד אינטרסים
2.5 הקשר בין משתני המחקר
2.6 השערות המחקר
פרק 3 : מתודולוגיה
3.1 שיטות המחקר - מבט השוואתי - מבוא
3.2 משתני המחקר - הגדרות ובנייתם
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 הליך
3.5 שיטת הניתוח
3.6 מגבלות המחקר
פרק 4: ממצאים
פרק 5: ניתוח ודיון
פרק 6: סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

נושא הוותק של העובד במקום עבודתו, נבחן במחקרים רבים בהשלכות שונות כגון: השפעת הוותק על מידת שביעות הרצון של העובד ממקום עבודתו, השפעת הוותק על קידומו של העובד בתפקיד, השפעת הוותק על מידת מחויבותו הארגונית של העובד וכדומה.
במחקר שבוצע על ידי תמיר (1995), נבחן הוותק כמשתנה מתווך על מידת השפעתו אל מול שינוי ארגוני שבוצע בארגון.

מקורות:

13.
1
2
3
4
5
אזום שיחה עם המנכ"ל
14.
1
2
3
4
5
אשלח מכתב התנגדות למנהל הישיר
15.
1
2
3
4
5
אביע התנגדות והתמרמרות בפני עמיתים
16.
באיזו מידה, לדעתך, השינוי מועיל או מזיק לך?
הקף בעיגול את הסיפרה המשקפת את הרגשתך.
מזיק במידה רבה מאד
מזיק במידה רבה
מזיק במידה בינונית
מזיק במידה מועטה
לא מועיל
מועיל במידה מועטה
מועיל במידה בינונית
מועיל במידה רבה
מועיל במידה רבה מאד
4-
3-
2-
1-
0
1
2
3
4
באיזו מידה אתה חושש מהשינוי?
הקף בעיגול את הסיפרה המשקפת את הרגשתך
במידה רבה מאד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מועטה
במידה מועטה מאד
באיזו מידה אתה שמח לקראת השינוי?
הקף בעיגול את הסיפרה המשקפת את הרגשתך
במידה רבה מאד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מועטה
במידה מועטה מאד
באיזו מידה אתה חושב שהשינוי חשוב לארגון?
הקף בעיגול את הסיפרה המשקפת את הרגשתך
במידה רבה מאד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מועטה
במידה מועטה מאד
באיזו מידה אתה חושב שהשינוי מועיל או מזיק לארגון?
הקף בעיגול את הסיפרה המשקפת את הרגשתך
מזיק במידה רבה מאד
מזיק במידה רבה
מזיק במידה בינונית
מזיק במידה מועטה
לא מועיל
מועיל במידה מועטה
מועיל במידה בינונית
מועיל במידה רבה
מועיל במידה רבה מאד
4-
3-
2-
1-
0
1
2
3
4
מהי השפעתו של השינוי על הארגון?
סמן עיגול במקום המתאים לדעתך.
ינזק מאד
ינזק
לא ישתפר ולא יינזק
ישתפר
ישתפר מאד
בעקבות השינוי
5
4
3
2
1
לדעתי מצבו החברתי של הארגון
22.
בעקבות השינוי
5
4
3
2
1
לדעתי, האווירה בארגון
23.
בעקבות השינוי
5
4
3
2
1
לדעתי, מעמדו של הארגון ביחס למתחריו
24.
בעקבות השינוי
5
4
3
2
1
לדעתי, איכות המוצרים והשרותים שהארגון נותן
25.
בעקבות השינוי
5
4
3
2
1
לדעתי, כושר השרדתו של האירגון
26.
לסיום מספר שאלות העוסקות במאפיינים תעסוקתיים ואישיים:
1. מין:
זכר
נקבה
2. גיל:__________
3. וותק בתפקיד?
עד שנת עבודה
5 - 1 שנים
6 שנים ומעלה
4. וותק בארגון?
עד שנת עבודה.
5 - 1 שנים.
6 שנים ומעלה.
5. השכלה?
תיכונית
על-תיכונית
אקדמאית
השאלון נלקח מעבודתה של ויינשטיין מיכל (1996) אשר בחנה את מידת השינוי הארגוני בקרב ארגון נותן שירות (בי"ח במחקר שבדק התנהגות ארגונית ביחס לשינוי ארגוני שבוצע בבי"ח). השאלון הותאם לצורכי המחקר הנוכחי. מידת המהימנות של שאלון זה הוא: 87 = ?.
2

תגים:

גיוס · תמיכה · עובדים · וותיקים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שינוי ארגוני בבנק הפועלים כגורם לפיטורים ", סמינריון אודות "שינוי ארגוני בבנק הפועלים כגורם לפיטורים " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.