היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות עזיבה

עבודה מס' 067319

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההבדל בקשר בין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות עזיבה בקרב עובדים ילידי הארץ, עולים חדשים ועולים וותיקים במפעל "לחמי".

24,493 מילים ,80 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

המחקר להלן עוסק בניתוח ההבדל בקשר שבין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות העזיבה בקרב עובדים ילידי הארץ, עולים חדשים ועולים וותיקים. השפעת שנות הוותק בארץ מקבלת חשיבות גדולה בארץ הגירה כמו ישראל, בה קיים השיעור הגבוה ביותר בעולם של עובדים אשר לא נולדו בארץ (כ-50%).
מחקר זה עוסק במפעל לחמי אשר החל את פעילותו בתור קונדיטוריה בשנת 1981 בנהריה ומייצר כיום מוצרי מאפה שונים המשווקים בכל הארץ. הנחת העבודה במחקר הייתה כי מאחר וכמחצית העובדים במפעל לחמי הינם עולים חדשים ועולים וותיקים מברית-המועצות לשעבר אשר רובם דוברי רוסית בלבד, נאלץ המפעל להתמודד עם פער שעלול להיווצר בין יעדי הארגון לבין תפוקות העובדים, בעיקר בקרב העובדים ילידי ברית-המועצות לשעבר, בעקבות כוונותיהם לעזיבת הארגון.
המחקר הנוכחי מבוסס על עבודות מחקר קודמות אשר מצאו כי תפיסת הוגנות התגמול ושביעות רצון העובדים הינם בין הגורמים המשפיעים על רמת הכוונות לעזיבת הארגון. המחקר בדק, באמצעות חלוקת שאלונים, 108 עובדים במפעל לחמי.
השערות המחקר, כפי שעלו מתוך סקירת המקורות ובדיקת המודלים הקיימים לקשר בין המשתנים, היו:
1. יימצא קשר שלילי בין הוגנות התגמול לבין כוונות עזיבה של העובדים.
2. יימצא קשר שלילי בין שביעות רצון מממדי העבודה לבין כוונות עזיבה של העובדים.
3. הקשר בין הוגנות התגמול לבין כוונות עזיבה יימצא חזק יותר בקרב עובדים ילידי הארץ בהשוואה לעולים וותיקים מברית המועצות לשעבר ובהשוואה לעולים חדשים.
4. הקשר בין שביעות רצון לבין כוונות עזיבה יימצא חזק יותר בקרב עובדים ילידי הארץ בהשוואה לעולים וותיקים מברית המועצות לשעבר ובהשוואה לעולים חדשים.

במחקר זה נבחר השאלון (ראה נספח א') ככלי מחקר.
המדגם כלל את 117 העובדים במפעל, גברים ונשים בגילאים 25-50, חלקם ילידי הארץ חלקם עולים מברית-המועצות לשעבר דוברי רוסית בלבד השוהים בארץ בין שנה ל-10 שנים, וחלקם עולים וותיקים מברית-המועצות לשעבר השוהים בארץ מעל ל-10 שנים. העובדים מתחלקים בצורה שווה בין 2 אגפי המפעל: אגף הייצור - המכיל 5 מחלקות, ואגף האריזה - המכיל 4 מחלקות.

תוכן עניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 הצגת הארגון
1.2 הבעיה העסקית
1.3 שאלת המחקר
1.4 מטרות המחקר
1.4.1 מטרות אקדמיות
1.4.2 מטרות יישומית

פרק 2-
2.1 סקירת ספרות
2.1.1 כוונות עזיבה
2.1.2 הוגנות תגמול
2.1.3 שביעות רצון
2.1.4 העולים מברית-המועצות לשעבר ווותק בארץ
2.1.5 שביעות רצון, הוגנות תגמול וכוונות עזיבה בקרב עולים מברית - המועצות לשעבר
2.2 רציונאל המחקר
2.3 מודל והשערות המחקר
2.3.1 מודל המחקר
2.3.2 השערות המחקר

פרק 3- מתודולוגיה
3.1 משתני המחקר
3.1.1 כוונות עזיבת עובדים
3.1.2 הוגנות תגמול
3.1.3 שביעות רצון מממדי העבודה
3.1.4 וותק בארץ
3.2 דגימה
3.2.1 אוכלוסיית המחקר
3.2.2 תיאור המדגם
3.2.3 שיטת הדגימה
3.3 גישת ומערך המחקר
3.4 כלי המחקר
3.4.1 כוונות עזיבת עובדים
3.4.2 הוגנות תגמול
3.4.3 שביעות רצון מממדי העבודה
3.4.4 וותק בארץ
3.4.5 משתנים דמוגרפים
3.5 הליך המחקר
3.6 הצעה לעיבוד הנתונים
3.7 מגבלות המחקר

פרק 4 - ממצאים
4.1 תיאור המדגם
4.2 סטטיסטיקה תיאורית
4.2.1 הוגנות תגמול - משתנה בלתי תלוי
4.2.1.1 הוגנות תגמול על-פי קבוצות וותק בארץ - משתנה ממתן
4.2.2 שביעות רצון מממדי העבודה - משתנה בלתי תלוי
4.2.2.1 שביעות רצון מממדי העבודה על-פי קבוצות וותק בארץ - משתנה ממתן
4.2.3 כוונות עזיבה - משתנה בלתי תלוי
4.2.3.1 כוונות עזיבה על-פי קבוצות וותק בארץ - משתנה ממתן
4.3 הסקה סטטיסטית
4.4 מבחני רגרסיה
4.4.1 ניבוי כוונות עזיבה באמצעות הוגנות תגמול ושביעו ת רצון מהעבודה בכל קבוצת וותק
4.4.2 ניבוי כוונות עזיבה באמצעות ממדי הוגנות תגמול וממדי שביעות רצון מהעבודה בכל קבוצת וותק

פרק 5 - דיון וניתוח

פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום ומסקנות
6.2 המלצות יישומיות
6.2.1 המלצות אקדמיות
6.2.2 המלצות יישומיות

ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובצי ה-SPSS.

קטע מהעבודה:

כמחצית העובדים במפעל לחמי בנהריה הינם עולים חדשים ועולים וותיקים מברית-המועצות לשעבר אשר רובם דוברי רוסית בלבד, והבעיה העסקית איתה נאלץ מפעל לחמי להתמודד הינה פער שעלול להיווצר בין יעדי הארגון לבין תפוקות העובדים, בעיקר בקרב העובדים ילידי ברית-המועצות לשעבר, בעקבות כוונותיהם לעזיבת הארגון. כתוצאה מכך כמות הייצור לעובד לעומת עובד במפעל אחר או עובד שאין לו כוונות עזיבה נמוכה יותר, פועל יוצא מכך - עלות ייצור גבוהה יותר לעומת המתחרים ורווח נמוך יותר. בנוסף, ייתכן כי כוונות עזיבה של עובד משפיעות על עבודתו בזמן נתון, דבר הפוגע בפרודוקטיביות של אותו עובד ומשליך על תפוקות המפעל כולו.
מטרת המחקר הינה לבדוק האם פער זה עלול להיווצר כתוצאה מאי-הוגנות התגמולים ואי-שביעות הרצון של העובדים, דבר היוצר כוונות עזיבה גבוהות יותר בקרב העובדים, וכן לבדוק האם קיימים הבדלים בהשפעתם משתנים אלו על עולים חדשים ועולים וותיקים ילידי ברית-המועצות לשעבר לעומת עובדים ילידי הארץ המהווים את אוכלוסיית העובדים במפעל.

שאלת המחקר: מהם הגורמים הקשורים לכוונות עזיבה?

תגים:

הנעת עובדים · מוטיבציה · עולים · קליטה בעבודה · עובדים · שכר · ותיקים · פרויקט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות עזיבה", סמינריון אודות "הקשר בין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות עזיבה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.