היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסדרה חוקתית של פורנוגרפיה

עבודה מס' 063809

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המצב בישראל ומשפט משווה.

2,032 מילים ,15 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
הדין בישראל
משפט אמריקאי
משפט קנדי
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא:
נושא הפורנוגרפיה העסיק רבות את ביהמ"ש בשנים האחרונות. עם עליית מעמדו של חופש הביטוי בפרט וזכויות היסוד ככלל, הפך נושא זה לשנוי במחלוקת. בעבודה זו נבחן האם קיים הבדל בין הדין בארץ לבין גישת המשפט האמריקאי והקנדי בסוגיית ההסדרה החקיקתית של הפורנוגרפיה.
החוק הישראלי מכיל הגדרה למונח תועבה1, וכן פורש מונח זה בפסיקות שהתייחסו אליו בהקשרו הפלילי כ"השחתת המוסר". תועבה הוגדרה כ"גירוי תאוות יצרים גסה, שאין בהם כל ערך ספרותי או אומנותי"2, "ניבול לשם ניבול"3, חומר העוסק במין בצורה המעוררת תאוות בשרים טמאה"4, "ניבול גלוי", "פרסום נעדר ערך חברתי5 "השחתה וקלקול של אלה שלבם פתוח להשפעות בלתי מוסריות"6.
אוסף זה של תארים מאשר את הטענה כי קשה להגדיר את הפורנוגרפיה בצורה ממצה, שכן היסוד האמוציונאלי בה הוא חזק ביותר ובעל מאפיין סובייקטיבי מובהק. הגדרת המונח קשורה קשר ישיר להשקפת עולמו של המגדיר ותפיסתו לגבי עניינים "בלתי מוסריים"7.

שידורים פורנוגראפיים נופלים לגדר שתי זכויות-יסוד: חופש הביטוי וחופש העיסוק8. אך זכויות הן לעולם אינן מוחלטות ולעיתים מתנגשות עם שיקולים נוספים כמו האינטרס הציבורי להגנה מפני פגיעה ברגשות. רק פגיעות חמורות ברגשות מצדיקות הגבלה על חופש הביטוי וחופש היצירה. במשטר דמוקרטי קיים "סף סיבולת" גבוה ביותר. בבחינת עוצמת הפגיעה יש להתחשב בטיבה של הפגיעה ובמקורה. הבדיקה אינה מתמקדת בעוצמת סבלם האישי של הנפגעים, אלא נגזרת מההשקפות הנורמטיביות של החברה. אומנם הערך החברתי של הביטוי ביצירה הפורנוגראפית הוא נמוך ויכול אף לפגוע ועל-כן זקוקה היא לעיתים לריסונו של הדין הפלילי, אך הנזק שבביטוי אינו מוציא אותו, ככלל, מגדר חופש הביטוי. כבוד האישה נגזר מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו9 אך גם זכות זו אינה מוחלטת. על האיזון החוקתי להיעשות על רקע המציאות החברתית הקיימת, המגלמת את השקפות החברה.
נראה כי בישראל הפורנוגרפיה זכתה לעדנה מסוימת.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. סעיף 214 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977
2. ע"פ (ת"א) 433/60 פ"מ כח 16
3. שם
4. Roth v. U.S. 354 U.S. 476, 484, (1957)
5. Memoirs v. Massachessets, 388 U.S. 476 (1957)
6. Regina v. Hicklin L.R. 3 Q.B. 371 (1868)
7. נ' זיו גולדמן, "פורנוגרפיה, חופש הביטוי וזכויות נשים", מתוך מעמד האישה בחברה ובמשפם (רדאי, שלו, ליבן- קובי עורכות)
8. חוק יסוד: חופש העיסוק [ נוסח חדש]
9. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

מקורות:


תגים:

תועבה · פורנוגרפיה · חופש · הביטוי · חוקה · חוקתי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסדרה חוקתית של פורנוגרפיה", סמינריון אודות "הסדרה חוקתית של פורנוגרפיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.