היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים שהביאו את מצרים לפתוח במלחמת יום הכיפורים

עבודה מס' 063470

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח מדיניות החוץ של מצרים במלחמת יום הכיפורים עפ"י הפרדיגמה הריאליסטית ותיאורית האידיאות.

4,739 מילים ,16 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
פרק ראשון: רקע היסטורי- מצרים: מ"ששת-הימים" ועד "יום-הכיפורים"
פרק שני: פרק תיאורטי- ריאליזם ואידיאות
פרק שלישי: חלק א': פרוץ מלחמת יום הכיפורים ומהלכה
חלק ב': מדוע יצאה מצרים למלחמה? מגישה ריאליסטית אל השפעת האידיאות
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
מצרים האמינה כי היחסים ההדוקים שבין ישראל לארצות-הברית החל מ-1967 נתנו את הלגיטימציה לקיומה של היהירות הישראלית, ולנקיטת ישראל בגישה תוקפנית כלפי שכנותיה הערביות. לפיהם, לגישה זו נלוו גם ניסיונות תעמולה ישראלית להציג את העולם הערבי כנחשל, נחות ופרימיטיבי מדי מכדי שיוכל להגן על אדמותיו נגד הציוויליזציה העליונה הישראלית.
לאחר תבוסתם במלחמת ששת הימים, סברו המצרים כי לא מחלו על אף אמצעי שיוכל להביא לפתרון צודק למשבר במזרח התיכון, וכי היהירות הישראלית הכשילה בכוונה תחילה כל ניסיון להביא לשלום. ההנהגה המצרית טענה שעד סוף 1972, כבר ניסתה בדרכים כה רבות לפרוץ את המבוי הסתום במזרח-התיכון של "לא מלחמה ולא שלום" ונתקלה תמיד בהתנגדות ישראלית ששאפה להתיש את המדינות הערביות, להגיע לעליונות במזרח-התיכון ולכפות על החברה הבינלאומית כולה את עוצמתה ואת הסטטוס-קוו הקיים כעובדה מוגמרת (1.(fait accompli

בעבודתי אעסוק בגורמים שהביאו את מצרים לפתוח במלחמת יום-הכיפורים. בחרתי להתמקד בפרדיגמה הריאליסטית ובתיאורית האידיאות ולבחון כיצד אלו יכולות להסביר את אותם הגורמים שהובילו לפרוץ המלחמה.
בפרק הראשון אציג את הרקע ההיסטורי הרלוונטי שקדם לאירוע, החל ממלחמת ששת-הימים, דרך מלחמת-ההתשה וכלה בפרוץ מלחמת יום-הכיפורים. בפרקים הנוספים תוצגנה הפרדיגמה הריאליסטית ותיאורית האידיאות, ובפרק האמפירי אבחן כיצד אלו השפיעו על מצרים לבחור ביוזמה צבאית נגד ישראל ולצאת למלחמת יום-הכיפורים. בפרק הדיון והמסקנות אבחן את כושרן של הפרדיגמה והתיאוריה בהסברת האירוע, אבדוק מהן חולשותיהן ואסביר ואנמק מדוע לדעתי הסבר משולב של הריאליזם עם האידיאות מהווה את ההסבר המוצלח ביותר ליציאתה של מצרים למלחמה.
-----------------------------------------------------------------------------------
. 1. Hassan El Badri, Taja El Magdoub and M. Dia El Din Zohdy, The Ramadan War, 1973 (Virginia: T . N. Dupuy Associates & Inc. Dunn Loring, 1978), 5-6

מקורות:

אשר, דני. לשבור את הקונספציה, תל אביב: מערכות, 2003.בר-יוסף, אורי. הצפופה שנרדם: הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה, לוד: זמורה ביתן, 2001.הרכבי, יהושפט. עמדת הערבים בסכסוך ישראל-ערב. תל אביב: דביר, 1968.
הרכבי, יהושפט. מלחמה ואסטרטגיה. תל אביב: מערכות, 1990.טל, ישראל. בטחון לאומי: מעטים מול רבים. תל אביב: דביר, 1996.קיגן, ג'ון. "המלחמה בהיסטוריה האנושית" מתוך תולדות הלחימה. תל אביב: דביר, 1996.
הנחיה מן הנשיא סאדאת אל המפקד הראשי של הכוחות המזוינים ב-1 באוקטובר 1973. ארכיון צה"ל, מדור מלחמת יום-הכיפורים.
Badri, H. El, Magdoub, T. El and Zohdy, M.D El Din. The Ramadan War, 1973. Virginia: T. N. Dupuy Associates, Dunn Loring, 1978.
Bar-Joseph, Uri. "Israel's 1973 Intelligence Failure". Israel Affairs 6, no. 1, 1999.
Goldstein, J. and Keohane, R.O. "Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework" In: Ideas and Foreign Policy- Beliefs, Institutations and Political Change. edited by Goldstein and Keohane, 3-26. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton, 2001.
Kapeliouk, Amnon. Isra?l: La Fin Des Mythes. Paris: Albin Michel, 1975.Kegley, C.W. and Wittkopf, E.R. World Politics: Trend Transformation. Belmont,Ca: Thomson/Wadsworth, 2004.
Morgenthau, H. "Six Principles of Political Realisme", In Classic Reading, edited by P. Williams et al., 43-48. Belmont: Wadsworth , 1994.O'Ballance, Edgar. No Victor, No Vanquished: The Yom Kippur War. San Rafael: Presidio Press, 1978. Meital, Y. Egypt's Struggle for Peace: Continuity and Change,
1967-1977. Gainesville: University Press of Florida, 1997.

תגים:

החוץ · הכיפורים · יום · כיפור · מדיניות · מלחמת · מצרים · סאדאת · ריאליזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים שהביאו את מצרים לפתוח במלחמת יום הכיפורים", סמינריון אודות "הגורמים שהביאו את מצרים לפתוח במלחמת יום הכיפורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.