היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 62244
ועדת אגרנט לבדיקת התנהלותו של המודיעין הישראלי ערב מלחמת יום הכיפורים.
6,185 מילים (כ-19 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62861
המהלכים, הסיבות והמטרות שהביאו לפרוץ מלחמת יום הכיפורים.
5,348 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 63470
ניתוח מדיניות החוץ של מצרים במלחמת יום הכיפורים עפ"י הפרדיגמה הריאליסטית ותיאורית האידיאות.
4,739 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 70017
תיאור מלחמת יום הכיפורים דרך קריקטורות שפורסמו באותה העת בעיתונות ודרך איורים של חיילים שהשתתפו בקרבות.
3,778 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61964
כיצד ואילו גורמים הביאו את המודיעין הישראלי לכשל מודיעיני במלחמת יום הכיפורים.
17,686 מילים (כ-54.5 עמ'), 58 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 63219
התנגשות אינטרסים לאומיים באינטרסים בינלאומיים.
3,519 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62947
ניתוח פרוץ המלחמה עפ"י תאוריית מאזן הכוחות ותאוריית המודל הקוגניטיבי.
3,598 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62744
2,693 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62185
בחינת מרכיבי היסוד בדוקטרינה הביטחונית הישראלית.
5,049 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32