היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 60344
הצגת הגישות השונות שהועלו ביחס לריאליזם במדע, תוך התייחסות למספר כותבים בולטים.
9,650 מילים (כ-29.5 עמ'), 20 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50623
מאפייני הניאו ריאליזם, התמורות שחולל ודיון במשמעותו כזרם אמנותי קולנועי.
2,643 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 69963
בדיקת הדרדרות היחסים בין המדינות בעקבות המשט ב-2010 על פי תיאוריית הריאליזם ההתקפי.
2,235 מילים (כ-7 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61354
סוגי הריאליזם וביטוייו במחזה.
6,566 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62074
בחינת אינתיפאדת 2000-2001 והמלחמה באפגניסטן בהתיייחס לשתי האסכולות במחקר יחב"ל.
5,743 מילים (כ-17.5 עמ'), 30 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61221
כיצד מתיישבים מניעי המלחמה באפגניסטן עם הגישה האידיאלסטית והגישה הריאליסטית.
2,924 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62219
האם ארה"ב במלחמתה נגד אפגניסטן ריאליסטית או אידיאליסטית?
2,486 מילים (כ-7.5 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64031
זמנית, לא ניתן לרכישה
עבודה מס' 65904
ניתוח ריאליסטי של המאורעות, תוך סקירת הוגים שונים שפיתחו את התיאורייה הריאליסטית להבנת יחסים בינלאומיים.
1,703 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17