היישום אינו מחובר לאינטרנט

ריאליזם ואנטי-ריאליזם

עבודה מס' 060344

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הגישות השונות שהועלו ביחס לריאליזם במדע, תוך התייחסות למספר כותבים בולטים.

9,650 מילים ,20 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ריאליזם ואנטי-ריאליזם
עבודה מסכמת

הקדמה
השאלות הקשורות בריאליזם ואנטי-ריאליזם מצויות במרכז הדיון בפילוסופיה של
המדע מזה מספר עשורים. הספרות העוסקת בתחום זה היא ענפה מאד וצומחת
בקצב מהיר. כמעט כל פילוסוף אשר עסק בתקופה זאת או אחרת של מחקרו
בפילוסופיה של המדע נתן את דעתו לסוגייה מורכבת זו.
מטרתה של עבודה זאת היא להציג את הגישות השונות שהועלו ביחס לריאליזם
במדע, תוך התייחסות למספר כותבים בולטים אשר את דעותיהם בנושא נבחן.
העבודה מחולקת לשלושה חלקים: החלק הראשון יוקדש לבחינת האופציה
הריאליסטית, תוך התמקדות ברעיונותיהם של ה. פאטנם (Hilary Putnam), ג.
סמארט (J. J. Smart), ג. הרמן (Gilbert H. Herman), מ. דביט ( ,(Michael Devitt
ה. סנקי (Howard Sankey) ואחרים. חלקה השני של העבודה יעסוק באופציה
האנטי-ריאליסטית כפי שהיא באה לידי ביטוי בכתביהם של ואן פראסן ( .Bas C
van Fraassen), תומס קוהן (Thomas S. Kohn), פאול פיירבנד ( Paul
Feyerabend) , ארתור פיין (Arthur Fine), פייר דוהם (Pierre Duhem), ואחרים.
בחלק השלישי והאחרון של העבודה בחרתי להציג את נקודת מבטי האישית על
הסוגייה.

בטרם נוכל לגשת לדיון בעמדותיהם השונות של העוסקים בתחום, ראוי תחילה להבין
מהו הריאליזם ומדוע קמו לו מתנגדים כה רבים. לא יזיק לדיוננו לבחון בקצרה גם
את המקורות המוקדמים יותר לדיון המודרני בשאלת הריאליזם ואנטי-ריאליזם.
ולסיום הדיון המוקדם נבחן גם את הקשר בין הריאליזם כגישה פילוסופית והמדע.

מקורות:

G. H. Harman, The Inference to the Best Explanation in The Philosophical Review, Vol. 74, No. 1. Jan., 1965, pp. 88-95.
M. Dvitt, Realism and Truth, Princeton University Press, Princeton 1984.
J. J. C. Smart, Philosophy and Scientific Realism, Richard Clay Company, Ltd., Great Britain 1963.
J. J. Katz, Realistic Rationalism, M.I.T. Press, U.S.A. 1998.
J. Laplin (ed.), Scientific Realism, University of California Press, London 1984.
א. קלפרייס, כמו שאמר אינשטיין, הד ארצי הוצאות לאור, ירושלים 1999.
ע. קאנט, ביקורת התבונה הטהורה, מוסד ביאליק ירושלים 1996.
ק. המפל, פילוסופיה של מדע הטבע, , האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשל"ט.
ת. ס. קוהן, המבנה של מהפכות מדעיות, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע"מ, תל אביב 1977.

תגים:

מדע · אנטי · ואן · סמארט · פאטנם · פראסן · ריאליזם · רייכנבך

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ריאליזם ואנטי-ריאליזם", סמינריון אודות "ריאליזם ואנטי-ריאליזם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.