היישום אינו מחובר לאינטרנט

דפוסי מנהיגותו והתנהגותו של יאסר ערפאת

עבודה מס' 062545

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח פסיכולוגי המנסה לזהות את דפוסי התנהגותו של ערפאת, ולהקיש מהם על מאפייני אישיותו.

18,348 מילים ,109 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מאפייני אישיותו של מנהיג ומידת השפעתו על מהלך ההיסטוריה מהווים נושא לוויכוח עתיק-יומין בדיסציפלינות מדעיות שונות. היסטוריונים עוסקים בשאלה, באיזו מידה משפיע המנהיג על ההיסטוריה לעומת השפעת "רוח הזמן" (zeitgeist)? במילים אחרות, האם המנהיג קובע את הנרטיב ההיסטורי, או שהוא רק כלי בידי ההיסטוריה (לדוגמה, Schlesinger, 1986). בקרב אנשי מדעי המדינה נשמעת לא פעם טענה, כי מאפייני האישיות של מנהיג, כגון נשיא ארצות הברית, אינם יכולים לתרום הרבה להבנתנו את התהליך הפוליטי ואת תוצאותיו (ראו Skowronek, 1986).
וויכוח זה מתקיים גם בדיסציפלינה העוסקת בחקר התנהגותם של אישים פוליטיים מההיבט הפסיכולוגי. חלק מהחוקרים סבור, שתכונות פסיכולוגיות של מנהיג משפיעות באופן ניכר על התהליך הפוליטי. אחרים, לעומתם, מבקרים את הניסיון לשרטט דיוקן פסיכולוגי של מנהיג.
לדעת המבקרים, אישיותו של כל אדם היא ייחודית ואין אפשרות להציע הסבר המבוסס על אישיות, לתהליך פוליטי. בנוסף, יש בהם הסבורים, כי תיאוריית האישיות אינה די בשלה כדי להוות בסיס מספק למסקנות פוליטיות (למשל, Craik, 1986). למרות ביקורת זו, ממשיך הנושא זה להעסיק חוקרים, וחלק ניכר מהמנהיגים הפוליטיים הבולטים (למשל, כל נשיאי ארצות הברית בעשורים האחרונים) זכו להערכות פסיכולוגיות (ראו Feldman & Valenty, 2001).
מטרתי בעבודה הנוכחית לנתח את דפוסי מנהיגותו והתנהגותו של ערפאת, מתוך הנחה שהם עשויים להיות בעלי ערך להכרת האיש.
הניתוח נעשה באמצעות ניתוח פסיכולוגי המנסה לזהות את דפוסי התנהגותו של ערפאת, ולהקיש מהם על מאפייני אישיותו: תכונות בולטות, מאפייני תפקוד, וסגנון מנהיגות.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
א. מהי מנהיגות
ב. חוויות העבר כמפתחי אישיות למנהיגות טרנספורמציונלית
ג. מנהיגות - התיאוריות
ד. תיאורית האדם הדגול (תיאורית התכונות)
1. אינטליגנציה
2. כושר הדיבור
3. הכריזמה
4. הגמישות
5. תכונות נוספות
ה. הגישה המצבית
1. מצבי איום
2. גודל הקבוצה
ו. תיאורית התלות של פידלר
ז. תיאורית האשראי האישי של הולנדר
ח. סגנונות מנהיגות
1. מנהיגות מעצבת מול מנהיגות מתגמלת
2. מנהיגות מתגמלת - Transactional Leadership
יאסר ערפאת - תמצית ביוגרפית
יאסר ערפאת- ניתוח תכונות בולטות
א. שליטה
ב. עצמאות
ג. חשדנות
ד. הפגנת עליונות
ה. יחסים בין-אישיים
ו. אמינות וחוסר אמינות
ז. תפיסתו את עצמו כסמל המהפכה הפלשתינית
ח. כבוד
ט. רגישותו הרבה למקומו בהיסטוריה
י. דבקות במטרה
יאסר ערפאת- מאפייני תפקודו
א. תפקוד קוגניטיבי
ב. חיי משפחה
ג. סגנון חיים ועבודה
ד. בריאות וגיל
ה. תפקוד במצבי לחץ
יאסר ערפאת- סגנון מנהיגות
א. קבלת החלטות
ב. "גזבר" הרשות
ג. מדיניות הפרד-ומשול
ד. שליטה על מערכות ממשל
ה. הנודד ברחבי העולם
ו. דתיות פוליטית ואישית
רקע התפתחותי - ניתוח פסיכולוגי
א. ילדות קשה: יתמות
ב. תחושת קרבן
ג. מאבק והישרדות
ד. זהות עצמית
ה. הגשמת המטרה
ו. מאפייני אישיות - סכום
דיון וסיכום
מסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אביהו, ר. ופופר, מ. (עורכים). (1989). על המנהיגות, ת"א.
גונן, א. וזכאי, א. (עורכים). (מהדורה 2000). מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה, משרד הבטחון, הוצאה לאור, ת"א.
ג, מ. (2000). "מנהיגות - היעד ושביליו" בתוך: גונן, א. וזכאי, א. מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה, משרד הביטחון הוצאה לאור, ת"א.
פפירבלט, ש. (1992, יוני 19). ''בכל פעם שהוא חוזר מנסיעה - הוא מביא לי מתנה''. ידיעות אחרונות, 3.
קמחי, ש. אבן, ש. פוסט, ג'. (2001). יאסר ערפאת דיוקן פסיכולוגי וניתוח אסטרטגי, הרצליה, המרכז הבין-תחומי, המכון הבין-לאומי למדיניות נגד טרור.
רובינשטיין, ד. (2001). ערפאת - דיוקן. זמורה ביתן.
ורצולד, י. (1978). לא לבדו - אשנב לפסיכולוגיה חברתית. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author.
Atlas, Y. (1998, November 2). Albrihgt's deal and Arafat's kids. Insight on the News, 31-33.
Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. Ch. 2, pp.14-33.Ch. 3, pp. 35-62. Ch. 11, pp.195-207. free pres, A division of Bass, B.M. (1990). Bass and stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications (3d edition) New York: Free Press.
Bass, B.M., Waldman, D.A. Avolio, B.J. (1987). Transformational Leadership and the Falling Dominoes Effect. Group Organization Studies, 12(1) 73-85.
Bennis, W. Nanus, B. (1985). Leaders. New York: Harper Row.
Burnes J. M. (1978). Leadership, New York.
Craik, K. H. (1986). Personality research methods: An historical perspective. Journal of Personality, 54, 18-51.
Dettmer, J. (1998, December 28). There is a fog over Washington. Insight on the News, 8-9.
Feldman, O., Valenty, L. O. (Eds.), (2001). Profiling political leaders: cross-cultural studies of personality and behavior. Connecticut: Praeger.
Hart, A. (1984). Arafat: terrorist or peacemaker? London: Sidgwick Jackson.
Hart, A. (1994). Arafat: a political biography. London: Sidgwick Jackson.
Holander E. P. (1987). Leadership Dynamics, New York.
Katz D. Kahn R. (1978). The Social Psychology of Organizations. NY Wiley.
Louise, L. (1995, February 20). How do you solve a problem like Arafat ? U.S. News world Report, 54.
Popper, M., Mayseless, O. Castlnovo, O., (2000). Transformational leadership and attachment. The Leadership Quarderly. Vol. 11 (2), pp.267-289
Raphael, F. (1998, November 28). The man with the ready handshake. The Spectator, London, 58.
Sayigh, Y., (1997). Armed struggle and the search for state. Oxford: Clarendon Press.
Schlesinger, A. M. (1986). The cycles of American history. Boston: Houghton Mifflin.
Skowronek, S. (1986). Notes on the presidency in the political order. In: K. Orren, S. Skowronek, (Eds.). Studies in American political development: An annual (Vol. 1). New Haven: Yale University Press.
Waller, D. (2001, June 8). A bridge to peace. Time. 42-43
Weaver, M. A. (1994, May 5). Arafat. New Yorker. 2
Zuckerman, M. B. (1998, Desember 21). Action that belie words. U.S. News world Report. 72
Zuckerman, M. B. (2000, November 23). Arafat torches peace Editor-in-chief. U.S. News world Report. 75-76

תגים:

אישיות · האדם · האישי · האשראי · הגישה · הדגול · הולנדר · המצבית · התלות · טרנספורמציונלית · מנהיגות · מעצב · סגנונות · פידלר · תיאורית · מנהיגות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דפוסי מנהיגותו והתנהגותו של יאסר ערפאת", סמינריון אודות "דפוסי מנהיגותו והתנהגותו של יאסר ערפאת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.