היישום אינו מחובר לאינטרנט

ועדת קמפ דייויד 'השניה'

עבודה מס' 061006

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה היו כוונותיהם הפוליטיות של ערפאת וברק על פי העיתונות היומית בישראל.

18,043 מילים ,17 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ב-11.7.2000 נפתחה פסגת קמפ דייויד 2 (להלן: פסגת קמפ דייויד) בין הישראלים לפלשתינאים בחסותו של נשיא ארצות הברית, ביל קלינטון. הצהרת הכוונות הראשונית של ראש הממשלה דאז, אהוד ברק, היתה רצונו לחזור עם הסכם שלום שיחזק את ישראל. הוא אף הביע אופטימיות שיושג הסכם כזה. זאת לעומת הסקפטיות ששודרה ברשות הפלסטינאית (בן, הורוביץ ורובינשטיין, 11.7.2000).
הורוביץ (2001) מציין כי "ישראל ראתה בועידת קמפ דייויד 2 ובהצעות הגישור של הנשיא קלינטון, תהליך המביא את ישראל והפלשתינאים אל סיפה של תפנית היסטורית, שבמסגרתה יושם הקץ לסכסוך הישראלי-פלשתיני". לעומת הישראלים, רואים הפלשתינאים בועידה זו ניסיון ישראלי-אמריקני לכפות עליהם פתרון שבו אינם רוצים.

ועידת קמפ דייויד גררה באותם ימים, מאז כינוסה ועד ימים אחדים לאחר כישלונה, ידיעות רבות בעיתונות, שבהן תואר המתרחש בה וכן פרשנויות רבות הנוגעות למהות ההתרחשויות ולהשלכות של הוועידה על עתיד האזור. בעיתונות הוצגו ברק וערפאת באופנים שונים, כאשר ניתן ללמוד מהדרך שבה מציג עיתון או עיתונאי את הדמויות המרכזיות, ברק וערפאת, על כוונות שונות של כל אחד מהם ועל ציפיות שונות שיש לכל אחד מהם מהוועידה. לפיכך, תהיה השאלה המרכזית בעבודה זו: מה היו כוונותיהם הפוליטיות [לגבי התוצאה הסופית] של ברק וערפאת בקמפ דייויד, על פי העיתונות?

על הפרטים המדויקים שהתרחשו בקמפ דייויד, סביר שלא ניתן לעמוד, שכן כל אחד מספקי המידע תיאר זאת באור שונה. סביר להניח גם כי הכותבים השונים, לא רק בפרשנויותיהם, אלא גם בדיווחיהם, מביעים מגמתיות מסוימת בדרך העברת המידע.
מכיוון שכך, ארצה להניח כי ניתן לעמוד על הדיווח הקרוב יותר לאמת מעדויותיהם של המעורבים במעשה המדיני, כאשר נטייתו של כל אחד מהם עשויה להעיד באופן אמין יחסית על כוונות אחד הצדדים, כשלכך ניתן להוסיף גם את העמדות הרשמיות של הישראלים והפלשתינאים בסוגיות השונות, הנוגעות להסדרי ביטחון, לגבולות, לפליטים, לירושלים ולסיום הסכסוך הפלשתיני-ישראלי בכלל. נתונים אלה וכן הצלבת הידיעות והפרשנויות המובאות בעיתונים, עשויים להאיר את כוונותיהם של ברק וערפאת בבואם לקמפ דייויד, כאשר על מנת לעמוד על מהותם של נושאים רגישים, כמו סוגיית ירושלים, ראוי גם להידרש לעמדות הציבור שהאדם הפוליטי חייב להתחשב בהן. לפיכך ארצה לטעון, כי קיימת אמת אחת שהיא ההתרחשויות מנקודות מבטם של העושים במלאכה, אולם אמת זה מוצגת בדרך שבה הם מעוניינים שנראה זאת. מאידך קיים המידע העיתונאי, אך מידע זה נחסם בקמפ דיוויד על ידי איפול תקשורתי. ניתן יהיה לראות אם כן, כי בעוד שבספרים קיימות עדויות שונות, הרי שבעיתונים נמסר מידע חלקי ופרשנויות.

על מנת לענות על שאלת המחקר, אציג בפרק הראשון את המהלכים שקדמו לועידת קמפ דייויד. בכלל זאת את הצהרת כוונותיו של ברק עם היבחרו, את מעורבותם של ברק וערפאת קודם ההחלטה עם הפסגה, את נכונותו של כל אחד מהצדדים ללכת לקראת השני ואת ציפיותיו. בפרק השני אעסוק בועידת קמפ דייויד עצמה. אתייחס לשלב ההכנות לועידה, למבנה הוועידה והתנהלות הדיונים, ליחסים האישיים בין ברק וערפאת, לאווירה הכללית, להצהרות וכן לתקוות ושברן. בפרק השלישי אדון בכישלון, כאשר זה נבע מאי הסכמות מהותיות ובייחוד מסוגיית ירושלים, שלא ניתן היה להסכים עליה. אתייחס להאשמות ההדדיות ואנסה להבין מהדיווחים השונים, מי היה אשם, מה אשמתו של כל אחד מהצדדים והאם יש בכלל אשמים בכישלון הוועידה. את מסקנותיי, שתושתתנה על כוונות וידיעות עיתונאיות ועל הצלבות הנתונים עם מקורות מידע נוספים, אביא בסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: הדרך לקמפ דיוויד
1.1. ברק - הצהרת כוונות
1.2. ההחלטה על הפסגה
1.3. מוכנויות וציפיות
1.3.1. מוכנויות
1.3.2. ציפיות
1.4. לסיכום הפרק
פרק ב: ועידת קמפ דייויד
2.1. ההכנות לועידה
2.2. מבנה ודיונים
2.3. יחסים אישיים
2.4. אווירה כללית
2.5. הצהרות
2.6. התקווה ושיברה
2.7. לסיכום הפרק
פרק ג - הכישלון והאשמות הדדיות
3.1. אי הסכמות מהותיות
3.2. ירושלים - שאלה של חיים ומוות
3.3. מי אשם?
3.4. לסיכום הפרק
סיכום
ביבליוגרפיה
עיתונות (63)

מקורות:

א-רחמן, א.ע., "העקורים", בתוך: שמיר, ש., (עורך), (1995), החברה הפלסטינית נוכח אתגרי שלב הביניים, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, עמ' 39-43.
ביילין, י., (2001), מדריך ליונה פצועה, ידיעות אחרונות, תל אביב.
בר-אור, נ., (1999), נשיאים וראשי ממשלה בישראל, אאורה, הרצליה.
הורוביץ, א., "ועידת קמפ דיוויד 2 והצעות הגישור של הנשיא קלינטון - הגרסה הפלסטינית", עדכן אסטרטגי 4(1), 2001, עמ' 1, 3-7.
הירשפלד, י., (2000), אוסלו: נוסחה לשלום, מרכז יצחק רבין לחקר השלום/עם עובד, תל אביב.
הלר, א.מ., (1991), מדינה פלשתינאית - השפעותיה על ישראל, הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
למדן, מ., "לא מי הוא - אלא מה הוא עיתונאי?", ספר השנה של העיתונאים, 1999-2000, עמ' 41-47.
מרגלית, ד., (1997), ראיתי אותם, זמורה ביתן, תל אביב.
מרגלית, ד., "ישראל היא יותר דרמה מאשר מדינה" (ראיון השנה עם השר שמעון פרס), ספר השנה של העיתונאים, 1999-2000, עמ' 27-39.
סביר, א., (1998), התהליך, ידיעות אחרונות, תל אביב.
קשאן, ה., (2001), עמדת ערבים כלפי ישראל וכלפי השלום, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
שטיינברג, מ., "פשר השינוי באש"ף - הנמר וחברבורותיו", בתוך: גילברג, ג. וססר, א., (עורכים), (1992), בעין הסכסוך: האינתיפאדה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, עמ' 185-198.
שר, ג., (2001), במרחק נגיעה, ידיעות אחרונות, תל-אביב.
Hareven, A., (ed.), (1983), Can the Palestinian Problem Be Solved?, The Vau Leer Jerusalem Foundation, Jerusalem.
Kimmerling, B. Migdal, J.S., (1993), Palestinians: The Making of a People, The Free Press, New York.
McDowall, D., (1989), Palestine and Israel, I.B. Tauris Co., London.
Shlaim, A., (2000), The Iron Wall - Israel and the Arab World, Penguin Books, London.
אזולאי-כץ, א., "קלינטון: המו"מ הקשה ביותר בחיי", ידיעות אחרונות, 18.7.2000, עמ' 2-3.
אילן, ש., "ברק: קיים בסיס להמשך המו"מ עם הפלשתינאים", הארץ, 28.7.2000, עמ' א1, א10.
אלדר, ע., "על חומותייך התנפצה הפסגה", הארץ, 25.7.2000, עמ' ב1.
אלדר, ע., "קלינטון יגבה עמדות ברק בטלויזיה הישראלית", הארץ, 28.7.2000, עמ' א3.
בוהדנה, א., גבאי, ש. ושלאין, ח., "ערפאת: ירושלים היא בירת פלסטין ומי שלא יקבל זאת - שישתה את המים של עזה", מעריב, 27.7.2000, עמ' 8.
בן, א., "הקווים האדומים של ברק", הארץ, 10.7.2000, עמ' ב2.
בן, א., "תמונת הפתיחה", הארץ, 11.7.2000, עמ' א1.
בן, א., "ברק יציע 'אוטונומיה רחבה' לערביי ירושלים", הארץ, 13.7.2000, עמ' א1.
בן, א., "ברק שוקל להכיר בהחלטת מועצת הביטחון 194 על 'זכות השיבה'", הארץ, 17.7.00, עמ' א2.
בן, א., "פסגת קמפ דייויד נמשכת", הארץ, 20.7.2000, עמ' א1.
בן, א., "ברק מאמין: רוב גדול להסכם שיכלול פשרה בירושלים", הארץ, 23.7.2000, עמ' א1, א2.
בן, א., "ברק: הפסגה נכשלה בגלל עמדות ערפאת בנושא ירושלים", הארץ, 25.7.2000, עמ' א3.
בן, א., אלדר, ע. והורוביץ, נ., "ניסיון לגבש הסכם חלקי - בלי ירושלים ובלי הצהרה על סיום הסכסוך", הארץ, 21.7.2000, עמ' א1, א12.
בן, א. והורוביץ, נ., "הפלשתינאים לא שוללים אפשרות לחילופי שטחים", הארץ, 14.7.2000, עמ' א1.
בן, א. והורוביץ, נ., "ערפאת סירב להצעת ארה"ב לדחות פתרון בעיית ירושלים", הארץ, 21.7.2000, עמ' א4.
בן, א., הורוביץ, נ. ורובינשטיין, ד., "פסגת קמפ דייוויד נפתחת; קלינטון: אפשר להגיע להסכם", הארץ, 11.7.00, עמ' א1.
בנבנשתי, מ., "שיעור היסטוריה בקמפ דייויד", הארץ, 20.7.2000, עמ' ב3.
בנזימן, ע., "בלתי מספיק במבחן התוצאה", הארץ, 28.7.2000, עמ' ב3.
בן-חורין, י., "בתוך קמפ דייויד: חיוכים - ודחיפות", מעריב, 12.7.2000, עמ' 5.
ברנע, נ., "המסך יורד", ידיעות אחרונות, 18.7.2000, עמ' 1, 4.
ברנע, נ. ושיפר, ש., "מתחילים לדבר על ירושלים", ידיעות אחרונות, 17.7.2000, עמ' 7.
גרנות, ע., "בחזרה לקמפ דייויד", מעריב, 12.7.2000, עמ' 5.
גרנות, ע., "רוצה, אבל חושש", מעריב-מוסף לשבת, 14.7.2000, עמ' 7.
הורוביץ, נ., "פסגת קמפ דייויד: האמריקאים מדווחים על התקדמות מסוימת בשיחות", הארץ, 17.7.2000, עמ' א2.
הורוביץ, נ., "הרשות מתנגדת להסכם חלקי שלא יסדיר את נושא ירושלים", הארץ, 23.7.2000, עמ' א1, א2.
הורוביץ, נ. ובן, א., "ערפאת איים לעזוב; דחה הצעת ארה"ב בעניין ירושלים", הארץ, 16.7.2000, עמ' א1.
הורוביץ, נ., בן, א., ורובינשטיין, ד., "קלינטון לוחץ להגיע להסכם בתוך עשרה ימים", הארץ, 12.7.2000, עמ' א3.
הורוביץ, נ. ורובינשטיין, ד., "קלינטון לוחץ להכרעה; עוזב את השיחות מחר", הארץ, 18.7.2000, עמ' א1, א2.
הנדלר, ס. וקמיר, א., "ברק: אמשיך במו'"מ - גם אם אשאר רק עם 9 שרים ורבע מהח"כים", מעריב, 6.7.2000, עמ' 5.
חיים, א., לוין, ר. ורהט, מ., "ברק נחת והצהיר: לא הצלחנו, בינתיים", מעריב, 27.7.2000, עמ' 7.
יומן מדיני, "מכת ברק", נתיב 13(4-5)[75-76], 2000, עמ' 3-7.
כספית, ב., "אני קרוע מבפנים. הגיע רגע האמת", מעריב 11.7.2000, עמ' 3.
כספית, ב., "עברנו את נקודת האל-חזור", מעריב, 12.7.2000, עמ' 2-3.
כספית, ב., "התוכנית הגדולה של קלינטון וברק", מעריב-מוסף שבת, 14.7.2000, עמ' 4-5.
כספית, ב., "תוכנית החלוקה של ירושלים", מעריב, 27.7.2000, עמ' 2-3.
כספית, ב., בן-חורין, י. וגרנות, ע., "כל הנושאים על השולחן גם ירושלים והפליטים", מעריב, 13.7.2000, עמ' 12-13.
כספית, ב., גרנות, ע. ובן-חורין, י., "תשובת ערפאת תכריע את הפסגה", מעריב, 24.7.2000, עמ' 2-3.
כספית, ב. ולוין, ר., "מתקפת הסברה עולמית של ברק - בוושינגטון, בקמפ דייוויד ובירושלים", מעריב, 12.7.2000, עמ' 7.
כספית, ב. וקמיר, א., "האמריקנים יציגו את מפת המדינה הפלשתינית העתידית", מעריב, 9.7.2000, עמ' 7.
כספית, ב., קמיר, א., לוין, ר. וצזנה, ש., "לשכת ברק: הפיסגה תתקיים - גם אם ש'ס תחליט לפרוש", מעריב, 9.7.2000, עמ' 1.
לוין, ר., "ברק השאיר את שריד כדי לא להרגיז את ש"ס", מעריב, 11.7.2000, עמ' 11.
לוין, ר. ובנדר, א., "ברק: חייבים למצות המו"מ, למען ילדינו", מעריב, 10.7.2000, עמ' 2.
"לפחות 150,000 בהפגנת הימין בכיכר רבין: 'לא' לוויתורים", ידיעות אחרונות (כותרת), 17.7.2000, עמ' 1.
"מאה חמישים אלף איש בהפגנת הימין", מעריב (כותרת), 17.7.2000, עמ' 1.
מיברג, ר., "העם מוציא גימ"לים", מעריב-מוסף לשבת, 14.7.2000, עמ' 15.
מערכת, "בחזרה לקמפ דייוויד", הארץ, 7.7.00, עמ' ב1.
מערכת, "אחרי פסגה שנכשלה", הארץ, 25.7.2000, עמ' ב1.
מרגלית, ד., "ירושלים - כן, פליטים - לא", הארץ, 17.7.2000, עמ' ב1.
מרקוס, י., "להתמודד עם החלומות", הארץ, 11.7.00, עמ' ב1.
פלתר, נ. וצימוקי, ט., "הוויתורים של ברק - סכנה לקיום המדינה", ידיעות אחרונות, 17.7.2000, עמ' 9.
קדמון, ס., "קול זעקתם", ידיעות אחרונות, 17.7.2000, עמ' 7.
קמיר, א., "אהוד ברק זועם: שרים מסייעים לפלשתינים במו"מ", מעריב, 26.6.2000, עמ' 2.
קמיר, א., "תעשו שלום בלעדי", מעריב-מוסף לשבת, 14.7.2000, עמ' 7.
קרני, י., "הימין כבש את הכיכר", ידיעות אחרונות, 17.7.2000, עמ' 2.
רבין, א., "ערפאת לאנשיו: התכוננו לעימות נגד ישראל", מעריב, 10.7.2000, עמ' 11.
שיף, ז., "חמישה תרחישים לקמפ דייוויד", הארץ, 11.7.00, עמ' ב1, ב4.
שיף, ז., "בין הקווים האדומים", הארץ, 14.7.00, עמ' ב1.
שיף, ז., "האם העימות בלתי נמנע", הארץ, 28.7.2000, עמ' ב1.
שירות הארץ, "הפלשתינאים: המדינה תקום כמתוכנן ב-13 בספטמבר", הארץ, 25.7.2000, עמ' א1, א14.
שלאין, ח., "ערפאת דורש את כל מזרח ירושלים", מעריב, 7.7.2000, עמ' 3.
שלאין, ח., קמיר, א. ורבין, א., "ערפאת: נכריז מדינה ב-13 בספטמבר", מעריב, 26.6.2000, עמ' 3.
שלו, ח., "בכל זאת הגענו, למרות הכל", מעריב-מוסף לשבת, 7.7.2000, עמ' 4-5.
שלו, ח., "פסגה על סף התהום", מעריב-מוסף לשבת, 21.7.2000, עמ' 2-3.

תגים:

אוסלו · הסכם · ומתן · ועידת · משא · פיסגה · פלשתינים · קלינטון · שלום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ועדת קמפ דייויד 'השניה'", סמינריון אודות "ועדת קמפ דייויד 'השניה'" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.