היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות בני נוער ומבוגרים כלפי עישון, התמכרות לטבק ותוכניות גמילה

עבודה מס' 062354

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה, באמצעות שאלון, האם קיים הבדל בין מבוגרים לבני נוער כלפי עישון בגיל הנעורים.

6,366 מילים ,19 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. נתוני המחקר הנוכחי
סקירת ספרות
א. נזקי העישון
ב. ההתמכרות לעישון
ג. ההתמכרות הפיזית
ד. גורמים חברתיים ופסיכולוגיים להתמכרות1
ה. המשותף לעישון ולצריכת סמים אחרים
ו. אמצעי עישון נוספים
ז. העישון הפסיבי2
ח. גמילה מההתמכרות לעישון
ט. עמדות כלפי עישון
י. תופעת העישון בקרב צעירים
יא. חיברות לסטייה בהקשר לעישון
יב. סקירת מחקרים
יג. סיכום סקירת הספרות
מתודולוגיה
א. נושא המחקר:
ב. שאלת המחקר
ג. המשתנים הנבדקים במחקר:
ד. הגדרות אופרטיביות:
ה. הגדרת המדגם:
ו. כלי המחקר:
ז. רציונל:
ממצאים
א. קריטריון א': מוכנות להתעניין במוסדות גמילה מעישון
ב. קריטריון ב': מידת הרצון להפסיק לעשן
ג. קריטריון ג': מודעות בקרב בני נוער ומבוגרים
ד. ההבדל ביחס של מבוגרים לעומת בני נוער כלפי עישון
ה. צופן קידוד השאלון
ו. קידוד השאלון
ז. סיכום ממצאים
דיון וסיכום
א. דיון בממצאים
ב. המלחמה נגד העישון
ג. החקיקה נגד עישון בישראל3
ד. נקודות למחשבה
מקורות
נספח - השאלון

מבוא
הצגת הבעיה
עבודתי דנה בעמדות4 בני נוער כלפי עישון בגיל הנעורים. העישון כיום הוא חלק בלתי נפרד בחיינו
למרות כל הסכנות אשר הוא גורם ולהשפעות השליליות אשר הוא גורם בחברה. דוח שר הבריאות
על העישון בישראל בשנים 5 2002-2003, שהוגש לכנסת ב3 - ביוני 2003 לפי חוק חובת דיווח בדבר
הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס"א2000-, מסתמך על סקר שערך משרד
הבריאות.

נתוני המחקר הנוכחי
נושא המחקר שלי הוא בדיקת יחס בני נוער לעישון בגיל הנעורים והבעיות אשר מעלה המחקר הן:
האם ישנו הבדל בין מבוגרים לבני נוער ביחס לעישון,האם בני נוער מודעים לנזקי העישון במידה
שווה כמו המבוגרים ולהיפך, האם המבוגרים בעלי הניסיון יהוו מודל לחיקוי עבור בני הנוער או
ינסו למנוע מהם לעשן-אלו רק חלק מן השאלות אשר מוצגות במחקר ואת התשובות עליהן אני
אנסה להשיג בסוף העבודה. אני חוקר את אוכלוסיית מחקר של 20 מבוגרים ו20- בני נוער אשר
תהווה לי השוואה בני שתי האוכלוסיות ביחס לעישון ובכך אני אנסה להסיק מסקנות ולהגיע
לתוצאות מספקות בקשר לנושא המחקר שלי.

סקירת הספרות
בעבודה זו:
* יוצגו נתונים כלליים על דפוסי עישון בקרב הציבור בישראל;
* ייסקרו בקצרה נזקי העישון;
* יוצג ניתוח של העישון כבעיית התמכרות;
* יתוארו אמצעי עישון אחרים כגון סיגרים, מקטרת ונרגילה;
* יתוארו אפשרויות הגמילה מההתמכרות לעישון;
* תוצג בקצרה בעיית העישון הפסיבי ונזקיו;
* תוצג עמדת הציבור כלפי העישון;
* יפורט מה נעשה היום בישראל בתחום ההסברה והחקיקה נגד העישון.

לסיכום העבודה אמורה לענות על כמה שאלות מרכזיות כגון: מהו ההבדל בין בני נוער למבוגרים
ביחס לעישון? אצל איזו אוכלוסיית מחקר המודעות לעישון היא גבוהה יותר?,האם המבוגרים בעלי
הניסיון מהווים גורמי השפעה כבדים? זאת ועוד נדון בהמשך העבודה.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.1. Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians, Nicotine Addiction in Britain
2. משרד הבריאות, דוח שר הבריאות .2002-2003
3. דוח שר הבריאות 2002-2003, ואתר האגודה למלחמה בסרטן, כניסה בתאריך 10 ביולי .2003
4. ראה עדי ברוך ויסמין אלקלעי, עמדות תלמידי תיכון כלפי סיגריות ועישון, הרפואה, 15.12.91, עמ' .532-534
5. משרד הבריאות, דוח שר הבריאות על העישון בישראל 2002-2003: עיקרי הממצאים, .2003

מקורות:

Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians, Nicotine Addiction in Britain, London, Royal College of Physicians, 2000.
אילון, אריאלה, "ילדי הנרגילה", ידיעות אחרונות, 23 ביוני 2003.
גניר, גליה (2002), השפעת שתייה ועישון סיגריות על פציעות כפונקציה של מידת התמיכה
החברתית והתפיסה הבית ספרית בקרב בני נוער. עבודת מ"א, אוניברסיטת בר-אילן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
רחמים, קרן, (2001), עישון, שתייה ומעורבות בקטטות בקרב "ילדי מפתח" כפונקציה של התמיכה המשפחתית. עבודת מ"א. אוניברסיטת בר-אילן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
קורן, ליאת, (2001), השפעת תוכנית התערבות מערכתית על תפיסות בית הספר ועל התנהגויות סיכון לבריאות בקרב תלמידי התיכון ביישוב מכבים-רעות. עבודת מ"א אוניברסיטת בר-אילן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
ינינה גיטלמן, עישון סביל ונזקיו, ד"ר איתן ישראלי, בטיחות 252: עמ' 8-10, 1998.
וייל-גייסטמן, שביט, (2000), גורמים פסיכו-חברתיים המשפיעים על הרגלי עישון בקרב בני נוער בישראל. עבודת מ"א. אוניברסיטת בר-אילן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
יונתן שפירא ואורי בן אליעזר, יסודות הסוצוילוגיה, דפוס אופסט הוברמן תל אביב, הוצאת ספרים עם עובד בע"מ תל אביב, תש"ן 1990, עמ' 79-82.
אוחנה, אביב, (1999). השפעות סוציודמוגרפיות על דפוסי עישון בקרב חיילי צה"ל בשנים 1989-1997 . עבודת מ"א, אוניברסיטת בר-אילן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
שנפס, ראובן, (1996), התמכרות, רציונאליות והביקוש לסיגריות: המקרה של ישראל. עבודת מ"א. אוניברסיטת בר-אילן, כלכלה.
אוריאלי, נתי ההיבט התרבותי של פרסום סיגריות בישראל. עבודת מ"א, אוניברסיטת בר-אילן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
עדי ברוך ויסמין אלקלעי, עמדות תלמידי תיכון כלפי סיגריות ועישון, הרפואה, 15.12.91, עמ' 532-534.

תגים:

גורמים · ההתמכרות · העישון · הפיזית · ופסיכולוגיים · חברתיים · להתמכרות · לעישון · נזקי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות בני נוער ומבוגרים כלפי עישון, התמכרות לטבק ותוכניות גמילה", סמינריון אודות "עמדות בני נוער ומבוגרים כלפי עישון, התמכרות לטבק ותוכניות גמילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.