היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 68233
בחינת הנוכחות הפיזית בזירת הפשע- האם יש לראות בה תנאי מספיק או תנאי הכרחי לנשיאה באחריות פלילית.
10,908 מילים (כ-33.5 עמ'), 56 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 61956
מחקר בחינוך הבודק האם הסביבה הפיזית הבית ספרית משפיעה על רמת המשמעת הבית ספרית.
17,629 מילים (כ-54 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65962
בחינת עמדתם של הילדים אל הצד שהיה אחראי לאלימות המשפחתית, וכלפי הגורמים המטפלים בהם, ובדיקת השפעת האלימות על הילדים לטווח הארוך כפי שהם רואים אותה.
7,386 מילים (כ-22.5 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61518
מחקר כמותי ואיכותי.
29,847 מילים (כ-92 עמ'), 43 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61326
הצעת מחקר בנושא
5,707 מילים (כ-17.5 עמ'), 33 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65922
סקירת מחקרים בנושא השפעות המחשב על התפתחותם התפתחותם הפיזית, הקוגניטיבית והחברתית של ילדים.
8,754 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50371
הצגת הארגון, ההשלכות על הסביבה הפיזית והאנושית של פעילות החברה והדרכים בהן היא פועלת למנוע נזקים.
4,020 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 70466
האם מחסור בפנאי הנגרם משעות עבודה רבות עשוי להשפיע על תחושת הרווחה הפיזית והמנטלית של העובד?
4,593 מילים (כ-14 עמ'), 23 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 68209
בחינת הקשר בין אבטלה כמצב לחץ לבריאות הפיזית של האדם המובטל.
7,326 מילים (כ-22.5 עמ'), 83 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11