היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות הציבור כלפי נשים מוכות

עבודה מס' 062251

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקה, תיאור וניתוח עמדות ותפיסות הציבור לגבי תקיפת נשים על ידי בני זוגן.

5,483 מילים ,24 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. הגדרות בעיית האלימות כלפי נשים, היקפה והסברתה
* הגדרת בעיית האלימות
* סוגי אלימות
* היקף בעיית האלימות
* היקף בעיית האלימות בישראל
* מודלים תיאורטיים המסבירים התהוות אלימות במשפחה.
(המודל הפסיכיאטרי, מודל מצב חברתי, מודל אי-שוויון(
3. דרכי התמודדות של נשים עם האלימות כלפיהן.
4. עמדות הציבור בנושא אלימות כלפי נשים.
5. התייחסות אישית.
6. ביבליוגרפיה.

מבוא
בעשרים השנים האחרונות ניתן להצביע על שינוי בתפיסתה של בעיית האלימות נגד נשים מבעיה
פרטית-משפחתית לבעיה חברתית, תוך פיתוח אמצעים חוקיים וטיפוליים ייחודיים לה.
בעוד שעד לראשית שנות השבעים נתפסה האלימות במשפחה כבעיה "פרטית", אשר על המשפחה
לפתור בכוחות עצמה, הרי שעל רקע פעילות תנועות לזכויות האדם בשנות ה60 - וה70 -, ובעקבות
צמיחת התנועה הפמניסטית, אשר אימצה נושא זה והעלתה אותי על סדר היום שלה, וכן פעלה כדי
להגביר את מודעות הציבור לנושא זה בשנות ה70 -, אנו עדים לשינויים שחלו בתפיסת האלימות
כנגד נשים כבעיה חברתית וקרימינאלית קשה הממוקמת במקום מרכזי בסדר היום הציבורי ( 1982,
.(Davis 1991, ; Schechter
שינויים אלה באים לידי ביטוי בחקיקה ובפיתוח שירותים, וכן בפיתוח גוף ידע המתמחה בחקר
בעיית האלימות במשפחה ודרכי ההתמודדות איתה.

מטרת עבודה זו לבדוק, לתאר ולנתח את העמדות ותפיסות הציבור לגבי תקיפת נשים על ידי בני
זוגן. זאת לפי מידת הקבלה החברתית של אי שוויון בין גבר לאישה, הדרך שבה הציבור מגדיר
תקיפת אישה, מידת סבילותו לשימוש באלימות כלפיה ורמת רגישותו למידת האלימות הצגת
תיאוריית המסבירות אלימות, דרכי התמודדותן של הנשים עם האלימות כלפיהן ובחינת עמדות
הציבור והשפעתן על מעגל האלימות כלפי נשים.
הרציונל בעבודה, עמדות יוצרות סביבה מוסרית שלפיה סוכנויות ממשלתיות מגיבות לכפי אלימות.
אל מול אלו מגיבים גברים אלימים ונשים מוכות ושוקלים כיצד לנהוג, למשל, האם לעזוב בעל
אלים? האם להתלונן במשטרה? האם לפנות לטיפול?
למרות שההתפתחות התחיקתית ניסתה לכאורה להכתיב מדיניות בנושא ולהגדיר את תופעת
הנשים המוכות כבעיה חברתית, נראה שהתגובה החברתית והממסדית בפועל איננה מגובשת
וברורה. על רקע זה האינטראקציה בין הציבור והממסד הופכת לבעייתית ומאפשרת את המשך
מיתון התגובה החברתית. באמצעות סקירת עמדות הציבור נוכל לבדוק ולהבין את החלק האישי
והחברתי בתגובה לאלימות כלפי נשים.

מקורות:

ודנה, י. (1998). סקר מיוחד: אלימות גברים כנגד נשים.
לב-ארי, ר. ובוסתן, ד. (1991). אחרי המכה: התמודדות נשים מוכות עם אלימות במשפחה. תל-אביב: נעמת.
רדאי, פ. (1995). פתח דבר. בתוך פ. רדאי, כ. שלו, ומ. ליבן-קובי (עורכות), מעמד האישה בחברה ובמשפט. (עמ' 18-17). ירושלים ותל-אביב: שוקן.
Ammerman, R. T., Hensen, M. (1992). Current issues in the assessment of family violence. In R. T. Ammerman, M. Hensen (Eds.),

תגים:

הציבור · כלפי · מוכות · נשים · עמדות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות הציבור כלפי נשים מוכות", סמינריון אודות "עמדות הציבור כלפי נשים מוכות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.