היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפלייה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט

עבודה מס' 062174

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותי וכמותי הבוחן את האפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט מנקודת ראותם של סטודנטים ערבים ויהודים

13,655 מילים ,51 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מערכת החינוך הערבית נעה בין שינויים ומאורעות רבים ללא הגדרה ברורה של מטרות ויעדים וחזון ברור אודות ייעודה ודמות הבוגר הרצוי שלה. ככזו היא הפכה למערכת מפגרת, חסרת מוטיבציה, מנותקת מסביבתה ותלויה בחסדי "אדונים" - המדינה.

שאלות המחקר
1. האם קיים שוויון ואי אפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.
2. האם קיים פער עמדות בין סטודנטים ערבים לבין סטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי השוויון ואפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.

מטרה ושיטה
סקירת ספרות
הסקירה תכלול את הנושאים הבאים:
* אפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט (כולל נתונים סטטיסטיים).
* שוויון בחינוך ישראל ביחס העולם (כולל נתונים סטטיסטיים).
* מאחר ומחקר זה בא לבחון את עמדותיהם של סטודנטים יהודים לעומת סטודנטים ערבים, בתפיסת אי השוויון ואפליה בחינוך במגזר הערבי, מצאתי לנכון להרחיב את היריעה בביאור המושג "עמדות" והקשרם לעימות הבין קבוצתי ערבים\יהודים.

מחקר איכותי - ניתוח נתונים

מחקר כמותי
בקרב 30 סטודנטים מהמכללה שנבחרו באקראי: 15 סטודנטים יהודים, 15 סטודנטים ערבים, שישיבו לשאלון עמדות: הכולל 12 היגדים הבוחנים את עמדתו של הנחקר בשאלת אי השוויון והאפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.
ההיגדים נוסחו במיוחד בצורה חדה כדי לקבל את מידת הסכמתו של הנחקר בצורה החלטית להיגד המוצג בשאלון. השאלון בנוי מסולם 1-4 בשיטת ליקרט.


תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלות המחקר
ג. השערות המחקר
ד. מטרה ושיטת הסמינריון
סקירת ספרות
א. אפליה ואי-שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט - כללי
ב. הדין הבינלאומי
ג. הדין בישראל
ד. ההלכה ע"פ הפסיקה
ה. אפליה על רקע מוצא עדתי
ו. אפליה על רקע לאום
ז. אפליה על רקע מוגבלות
ח. אי-שוויון בחינוך על רקע לאום
ט. פערים בהקצאת המשאבים לחינוך העברי לעומת החינוך הערבי
י. אי-שוויון במשאבים
יא. אי-שוויון פורמלי ואי-שוויון ריאלי
יב. מתן הזדמנויות חינוכיות שוות לכלל התלמידים
יג. דו"ח עמותת סיכוי - שוויון ושילוב האזרחים הערבים באזור משגב 2001
יד. אפליה כלפי היישובים הערביים בהענקת מעמד של עדיפות לאומית בתחום החינוך
טו. שוויון בחינוך ישראל ביחס העולם
טז. המשימה בפני מערכת החינוך הישראלית
יז. "עמדות" בין-קבוצתיות - ערבים\יהודים
יח. סיכום סקירת ספרות
יט. השערות המחקר
מערך המחקר ומתודולוגיה
א. שאלות המחקר
ב. מטרת המחקר
ג. שיטות המחקר
ד. כלי המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר והמדגם
ו. הגדרת משתני המחקר
ז. מהלך המחקר
ח. עיבוד נתונים
ט. דיון בממצאים
י. סיכום, מסקנות והצעות לפתרון לקראת עתיד טוב יותר
ממצאים
א. הגדרת משתני המחקר
1. עמדת הנשאל לגבי אפליית ערבים
2. עמדת הנשאל לגבי אפליית ערבים ביחס להיגד מסוים
3. לאום הנשאל
ב. השערות המחקר
1. ההשערה הראשית
2. השערות משניות
ב. תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
שאלון לסטודנטים

תגים:

שוויון · זכויות · הזדמנויות · השכלה · עמדות · צדק · חברתי · זכאות · לבגרות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפלייה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט", סמינריון אודות "אפלייה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.