היישום אינו מחובר לאינטרנט

מחקר פעולה בנושא דימוי עצמי ואבחון דיסלקציה

עבודה מס' 061662

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הבודקת האם הדימוי העצמי הנמוך של תלמיד כיתה א' נובע מבעיות של דיסלקציה.

12,205 מילים ,20 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

במסגרת "מחקר הפעולה" בחוג קבעתי לי כמשימה לבדוק את התנהגותו החריגה של א' - תלמיד כיתה א' בבית ספרנו בכפר מכר, כאשר מטרת המשימה הייתה להציע לשפר את הדימוי העצמי של א' ואף העמדתי זאת כשאלת מחקר הפעולה (ברפרט שהוצג בחוג).
אולם לאחר הראיונות (שבעה במספר שהתפרסו במשך שבעה שבועות) ותצפית של מספר ימים על א' (בסוף שנת הלימודים תשנ"ט), ולאחר התייעצות עם מנהל בית הספר שהיה מודע למשימתי, הוצע לי על ידו לבחון בשנת הלימודים הבאה (תש"ס), באם הדימוי העצמי של א' נובע בגלל בעיות בתחום הדיסלקסיה דווקא.
מצאתי לנכון לתאר את כל מהלך מחקר הפעולה שהתפרס במשך כשמונה חודשים, אשר החל בסוף שנת הלימודים תשנ"ט בה הטיפול התרכז בשיפור הדימוי העצמי של א', והמשכו בשנת הלימודים תש"ס בה ערכתי איבחון באם א' הוא דיסלקט ביחס לילד בריא אחר.

תוכן העניינים:
מבוא
סקר ספרות
א. הערכה עצמית - מושג העצמיות ודימוי עצמי
דרכי הטיפול בהן עבדתי במחקר הפעולה
1. סיפרותראפיה
2. הצעות דרכי ההוראה בסיפרותראפיה מבוססות על הנחות היסוד
3. דרכי היישום של ההוראה הטיפולית
מחקר הפעולה - תקציר
א. היערכות
ב. תצפית ראשונה במהלך השיעורים
ג. תצפית על א' בהפסקות הגדולות
ד. יום תצפית שני בכיתה
ה. סיכום וניתוח התצפיות
ו. תיעוד הפגישות 1-7 ותיאורן
ז. סיכום הפגישות, הצעות והחלטות להמשך טיפול

מבוא לדיסלקסיה
א. כללי
ב. המטרה
דיסלקסיה
א. סקירה כללית
ב. פירוט הסימפטומים של הדיסלקסיה
ג. כיצד משתקפים סימפטומים אלה במעשה הקריאה בשדה
ד. התיאוריה של פרוסטיג
מהלך ושיטת האבחון
א. השערות
ב. השיטה
1. אוכלוסיית האבחון
2. סקירה ותצפית טרומית על אוכלוסיית האבחון
3. כלי המחקר\אבחון
4. תיאור כלי האבחון
ג. מהלך האבחון
ממצאים
א. תת-מבחן בתיאום התנועתי של העין
ב. תת-מבחן בתפיסת רקע וצורה
ג. תת-מבחן בקביעויות בתפיסה
ד. תת-מבחן במיקום בחלל
ה. תת-מבחן ביחסים במרחב
ו. סיכום ניקוד
דיון, סיכום ומסקנות
א. סיכום ומסקנות
ב. טבלת אבחון השוואתית
ג. אישוש או הפרכה של השערות המחקר
המשוב שלי ממחקר הפעולה
מהו התהליך הרפלקטיבי שעברתי לאור עבודה זו
ביבליוגרפיה
דו"ח שיתוף פעולה

מקורות:

אוקלנדר, ו. (1992) אשנב לנפש - שיח יצירתי עם ילדים, חיפה: נורד
בירנבוים, ס. ושר, ד. (תשנ"ג). קריאה פונולוגית-לא-לקסיקאלית בשפה העברית. חלקת לשון: כתב-עת למחקים בבלשנות השימושית, בטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות 12-11. 60-42.
בלגור, ר. (1983). כמה מהסימפטומים של הדיסלקסיה. החינוך המיוחד 29. 16-14.
בלגור, ר. (1983). הגדרת הדיסלקסיה. החינוך המיוחד 29. 13-12.
ברנדה, ס. (1997). "אפיוני מיומנויות הקריאה בקרב דיסלקטים בוגרים בהשוואה לדיסלקטים צעירים". עבודת גמר לתואר מוסמך - החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
גוטליב, א. ושימרון, ד. (1984) בצומת הבהרת ערכים, ת"א: רמות, אונ' ת"א.
גילור, א. (1996). שימוש בתבניות פענוח מילים בקרב לקויי קריאה. במסגרת חובות לצורך קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה.
גינות, ח. (1965). "בין הורים לילדים" . תל-אביב
דרעין, ע. (1986). דיסלקסיה התפתחותית ופסיכולינגוויסטיקה. חינוך מיוחד ושיקום 1(1). 43-35.
וייס, ש. (1980). שגיאות כתיב. אפשר לאבחן ולטפל בהפרעות התנהגותיות באמצעות כתב-יד. נעמת: הירחון לאשה ולמשפחה ינואר 1980. 31-30.
כהן, א. (1990) סיפור הנפש (כרך א' וכרך ב'). חיפה: אח בע"מ.
לם, א. (1989). דיסלקסיה התפתחותית והוראת קריאה - האמנם הפתרון הוא בקצה העולם? סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 6. 24-13.
מקיי, מ. ופאניניג, פ. (1990) עיצוב הדימוי העצמי, ת"א: אור-עם.
ספקטור, נ. (1983). האמת על דיסלקסיה. החינוך המיוחד 29. 12-10.
ספקטור, נ. (1988). "דיסלקסיה": אבחון וטיפול מוקדם. הורים וילדים 9. 16.
פרגמנטר, ר. (1986) ילדים משחקים - המשחק הטיפולי חיפה, "אח" בע"מ.
פרוסטיג. (1983). עורך יהודה ניר. "התיאוריה של פרוסטיג". החינוך המיוחד 29.
קובובי, ד. (1985) "ספרותראפיה". הסיפור כקומוניקציה תיראפויטית בכיתות טיפוליות. פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך 128 - 172.
ריזון, ר. (1993). קשיי למידה יחודיים (דיסלקסיה): מחקר פסיכולוגי והמעשה החינוכי. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 8(2). 74-65.
שימרון, י. (1991). על אורטוגרפיה שטוחה ועמוקה (תגובה למאמר של רם פרוסט). פסיכולוגיה ב'(2), תשנ"א 186-188.

תגים:

הערכה · עצמית · ביבליותרפיה · קריאה · הבנת · הנקרא · קשב · זיהוי · מילים · פרוסטיג · דיסלקציה · התפתחותית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מחקר פעולה בנושא דימוי עצמי ואבחון דיסלקציה", סמינריון אודות "מחקר פעולה בנושא דימוי עצמי ואבחון דיסלקציה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.