היישום אינו מחובר לאינטרנט

יסוד ההנאה בספרות החינוך המיני לילדים

עבודה מס' 061462

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח 17 ספרים שנכתבו בנושא הריון ולידה בין השנים . 1957-1995

11,369 מילים ,27 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
2. שיטת המחקר
3. גישות שונות למין ולמיניות
4. כיצד ספרות הילדים מתמודדת עם השאלה: מה הם "יחסי מין"?
א. יחסי מין וגילוי הסוד
ב. מי מקיים יחסי מין
ג. מיהו האקטיבי בקיום יחסי המין?
5. המטרות לקיום יחסי מין
6. תיאור יחסי מין בהקשר לזמן
7. דיון וסיכום
8. ביבליוגרפיה

מבוא
החלטתי להתמקד בחינוך המיני לילדים, באמצעות ניתוח הספרות הנכתבת בנושא. מקריאתי את
הספרות לילדים בתחום זה, הגעתי למסקנה כי רוב הספרים עוסקים בשאלה: "כיצד באים ילדים
לעולם?". כלומר הנושא המרכזי בספרות הילדים בחינוך המיני הוא הריון ולידה.
על מנת להביא ילדים לעולם בצורה הטבעית (ללא הפריית מבחנות), יש צורך בקיום יחסי מין בין
גבר לאישה. במושג "יחסי מין" אני מתמקדת בעבודה, ובדרך שמעבירים מושג זה לילדים.
ידוע כי מיניות האדם בארצנו ובכלל, הוא נושא רגיש ומביך. עד לשנות ה50 -, לא נכתב אפילו ספר
אחד העוסק בנושא של ההולדה, בתחום ספרות הילדים (ברוך מירי, 1991, עמ' 95-111). אם נחשוב
לרגע על ההתלבטויות של הספרות לילדים בנושא המיניות ניתן לראות שהן לא פשוטות: איך
להעביר מידע זה ללא הרגשת מבוכה, האם לחשוף את הילד לכל הפרטים, או לפרט רק על חלק
מהנושאים? האם להתמקד יותר בחלק המדעי או הרגשי? אילו מסרים להעביר? אילו תמונות
להראות? ועוד. אני אחקור את הנקודות האלו ואבדוק מה בוחרים כותבי הספרים להדגיש ואילו
מסרים הם מעבירים לקוראים.
ישנן תפיסות תרבותיות שונות ביחס למין. בין היתר, במיוחד בחברות חילוניות מודרניות קיימת
תפיסה המדגישה היבטים של הנאה. לעומתן תפיסות מסורתיות המדגישות את הרבייה במרכז
החשיבות של המין, ומציגות אותה כמטרה הבלעדית לקיומו. התפיסות המנוגדות בולטות במשחק
המילים באנגלית: recreation (הנאה) לעומת procreation (הולדה).
ברור כי ספרות הילדים תתמקד יותר במטרת הרבייה בהקשר ליחסי מין, משום שהנושא הוא
"הריון ולידה". אני מתכוונת לבדוק דווקא את המטרה השנייה שהיא ההנאה. כלומר הנושא
המרכזי בעבודתי הוא: ההנאה שבקיום יחסי מין. אבדוק בעבודה זו את קיומה של ההנאה (אם
בכלל) בקיום יחסי מין ואת דרך הצגתה לילדים.

בחרתי בנושא זה משום שחשוב לדעתי ללמוד על השלכות החינוך בגיל הרך. עולה התהייה: איך
מציגים נושא כזה לילדים?
יבוא יום וילדיי ישאלו אותי את השאלה הזו: "כיצד באים ילדים לעולם?". כדי לענות על השאלה
אצטרך להתמודד עם הסוגייה של יחסי מין. ברור לי שזוהי סוגייה שמביכה הרבה הורים, ואני
קיוויתי דרך העבודה לנסות לחשוב איך לצאת מהמבוכה. לנסות להסביר לילדים בלי שקרים, בלי
עיוותים ותוך רצון שהילד יבין באמת את המושג "יחסי מין".
אני סבורה כמו כן שכל מושג שרוצים ללמד ילדים, צריך לקחת אותו בהקשר הרחב- כדי שלא
ייווצרו בעיות של אי הבנה לגביו. ומכיוון שהמושג הוא "יחסי מין", אסור ליצור מצב שיתעלמו
מהמטרה הנוספת שלו: ההנאה. כי אז מה שיקרה הוא, שילדים יחשבו שמקיימים יחסי מין אך ורק
לרבייה. האם זה נכון להעביר להם את המסר הזה?
ההנחה שלי היא שבעולם הידע הרחב של היום, שבו מתחנכים הילדים מהטלוויזיה ומהמחשב -
אין מה להסתיר מהילד. בסופו של דבר הילד ידע הכל. אולם, חשוב לדעתי שהחינוך המיני יינתן
בבית ולא דרך אמצעים שלא ניתן לדעת מה הם בדיוק מעבירים ובאיזו דרך. בנוסף לכך, אסור
לדעתי להסתיר מידע שעלול בסופו של דבר ליצור בלבול או אי הבנה לגבי נושא מסוים.

שיטת המחקר
ברצוני להתמקד בנושא ההנאה באמצעות חקר הספרות לילדים. אבדוק את ספרות הילדים בנושא
ההריון והלידה. הספרות היא בלתי פורמלית ומיועדת לקריאה חופשית של הורים וילדים. אחקור
17 ספרים בנושא ההריון והלידה, אשר נכתבו בין השנים .1957-1995
הדגימה שנלקחה כללה את כל הספרים אשר מצאתי בנושא זה. אולם, לא ניתן להיות בטוחים
שהספרים שמצאתי בספריות, כוללים את כל הספרים שנכתבו בתחום.
חלק מהספרים נכתבו על ידי אנשי מקצוע, שביכולתם להדגיש יותר את הצד המדעי לקיום יחסי
מין ופחות את הצד הרגשי. חלק מהספרים תורגמו משפות זרות לעברית. תרגום זה עלול ליצור
משמעויות אחרות בעקבות אוצר מילים שונה.
בתחילת העבודה אערוך סקירה ספרותית על תפישות שונות בנוגע למין ולמיניות. לאחר מכן, אברר
בספרים את הגדרתם ליחסי מין באופן כללי ואת המסרים שמועברים דרכם. לאחר מכן אבדוק את
המטרות לקיום יחסי מין: כאן בעצם אחפש את שתי המטרות לקיום יחסי מין, ובעיקר את מטרת
הנאה ואבדוק כיצד הן באות לידי ביטוי.
בסופו של דבר אבדוק את הגדרת יחסי המין על ציר הזמן ובעיקר את התדירות בספרים. כלומר,
אבדוק את האקט המיני עצמו: מה עושים לפניו? מה עושים אחריו? כמה פעמים מקיימים יחסי מין
וכד'.
למעשה, אערוך השוואה בין יחסי מין כפי שהם מופיעים בספרות הילדים, ובין כללי המציאות
והידע "האובייקטיבי" מהספרות הכללית לגביהם. לדוגמא, בסרטים שאנו צופים בטלוויזיה כיום,
ניתן לראות את יסוד ההנאה: המשיכה הגופנית והארוטיקה, כמטרה מרכזית לקיום יחסי מין.
יסוד זה בולט גם בספרות המבוגרים שנכתבת בנושא יחסי מין, ברומנים וכד'.
מעניין לבדוק כיצד הנאה זו תוצג בספרות הילדים. ברור שהנושא הוא הריון ולידה ולכן יסוד
ההנאה יידחק לפינה. אולם מכיוון שבודקים את המושג יחסי מין, חשוב גם להתייחס אליו, כחלק
מהמכלול.
לכל מושג ישנן אפשרויות שונות של הגדרה, של "הבניה". כך גם לגבי המושג "יחסי מין". ניתן
להגדיר אותו דרך יסוד ההנאה, דרך יסוד הרבייה או דרך שניהם. ניתן לקרוא לו בשמו, להתעלם
ממנו או לבחור במונחים אחרים כמו: "לעשות אהבה". האפשרויות להגדרה תלויות בגישות ובדעות
של אנשים אשר מתייחסים אליו, בין במודע ובין אם לאו.
בפרשנות של הטקסטים אנסה להיות כמה שיותר אובייקטיבית. אתייחס אליהם באמצעות דעות
של חוקרים שונים ביחס למין. אולם, הפרשנות היא מנקודת מבטי האישית וכך גם הסקת
המסקנות ועל כן צריך להביא מגבלה זו.

מקורות:

אורנשטיין .י. (1978), אנו וגופנו, "תינוק נולד", תל אביב: יבנה.
אנדריי .א.ס. ושפ .ס. (1969), כיצד באים תינוקות לעולם, תל אביב: מעריב.
בר גיא .א. וכרמי .מ. (1994), מקורות לחיי משפחה ולחינוך מיני (ביבליוגרפיה מוערת), ירושלים: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך והתרבות.
ברקוביץ' .ר. (1988), כל כך רציתי אח, תל אביב: רכגולד ושות.
בקר .א. (1977), אני והעולם- סדרת הדרכה להורים וילדים, "נולד לי אח, תל אביב: סחבק בע"מ.
דנציגר .ר. (1992), מיניות אהבה וזוגיות (מקורות וטבען), תל אביב: ירון גולן.
ווסטהיימר .ר. ק. (1995), אנציקלופדיה לכל המשפחה, "חיי המין", תל אביב: מעריב.
לוין .מ.י. ,מילטון וזליגמן .ג.ה (1957), תינוק בא לעולם: סיפור של ראשית החיים, תל אביב: הדר.
מייל .פ. (1979), מאין באתי , תל אביב: סדן.
מרקוזה .ה. (1971), האדם החד ממדי, תל אביב: ספריית הפועלים.
מרקוזה .ה. (1978) ארוס וציוויליזציה, תל אביב: ספריית הפועלים.
נאור .ל. (1985) אבל הבטן מסתירה, תל אביב: שבא בע"מ.
ניל .א.ס. (1983) סאמרהיל- גישה רדיקלית לגידול ילדים, תל אביב: יהושוע צדוק.
נילסון .ל. (1975), איך באת לעולם, תל אביב: אי"ל.
סגל .ז. (1968), סוד החסידה- כיצד אנו נולדים וגדלים, חיפה: קלדע.
פוקו .מ. (1996), הרצון לדעת, "תולדות המיניות 1", תל אביב: קיבוץ מאז.
פרויד .ז. (1940), כתבי זיגמונד פרויד, כרך ראשון: "מסות נבחרות" וכרך רביעי: "מבוא לפסיכואנליזה", תל אביב: דביר.
קאבאליון .ג. (1997), השיח המקצועי בחינוך המיני בישראל, ( חיבור לקבלת תואר דוקטור), ירושלים: האוניברסיטה העברית.
קלר .ג. ופלטשר .ד. (1988), אני והמין- הסברה מינית לילדים, תל אביב: תמוז- מודן.
קנודסן .פ. ה. (1978), תינוק נולד לנו, ירושלים: כתר.
קרין .נ. (1970), אמא שלי חזרה, תל אביב: ספריית פועלים.
רויסטון .א. (1995), מאיפה באים תינוקות? , אור יהודה: הד ארצי.
רייך .מ. (1983), התינוק- ילדים שואלים, תל אביב: עם עובד.
רפפורט .ג. (1993), על הפמיניזם ומתנגדיו, תל אביב: דביר.
שפילד .מ. (1976), מנין באים תינוקות, רמת גן: מסדה.
שריר .ד. (1991), זה לא סוד, תל אביב: רות סירקיס.
שריר .ד. (1991), מותר לשאול הכל, תל אביב: רות סירקיס.

תגים:

יחסי · לילדים · מין · מסרים · ספרים · סקס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יסוד ההנאה בספרות החינוך המיני לילדים", סמינריון אודות "יסוד ההנאה בספרות החינוך המיני לילדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.