היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין התחלקות ההכנסות לצמיחה הכלכלית בישראל בעשור האחרון

עבודה מס' 061368

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר בהסתמך על עבודת הדוקטוראט של ד"ר מומי דהן.

3,952 מילים ,15 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
מטרת המחקר
בסיס הנתונים והערות מתודולוגיות
התוצאות
סיכום
מקורות

מבוא
הגישה הקלאסית לא האמינה בקיום קשר בין ההתחלקות ההכנסות לבין רמת התוצר* לנפש וקצב צמיחתו. חוקרים כמו 1960) Kravis) וכמו כן Galor & Zang (1993), הראו שמדינות עשירות יותר מאופיינות בשוויון גדול יותר בהתחלקות ההכנסות. המחקר התיאורטי העוסק בקשר שבין התחלקות ההכנסות לצמיחה כלכלית קיבל תנופה מחודשת בשנים האחרונות ומתבטא בפרסומם של מספר מחקרים, והעבודות בתחום הזה שפורסמו מתחלקות לשלוש גישות עיקריות**.
מעבודות אלו התקבל קשר מונוטוני בין מידת אי השוויון להתפתחות הכלכלית וזאת בניגוד לממצאו של קוזנץ.
כלכלן בשם קוזנץ, חשף באמצע שנות החמישים, על סמך נתונים ממדגם, שנלקחו מארצות הברית, אנגליה וגרמניה, חוקיות: אי השוויון בהתחלקות ההכנסות מתרחב בשלבים הראשונים של ההתפתחות הכלכלית ומצטמק בשלביה המאוחרים (צורת u הפוכה), הטענה הופיעה בעבודתו מ 1955. מחקרים נוספים עקב המאמר הראו כי חוקיות זו נכונה גם בנתוני חתך רוחב של מדינות מתפתחות ומפותחות (1976,Ahluwalia). קוזנץ מדד את הקשר בין רמת התוצר לנפש, שמשקפת מדד להתפתחות כלכלית, לאי שוויון בהתחלקות ההכנסות, שבא לידי ביטוי על ידי מדד ג'יני.

עבודתנו מסתמכת על עבודת הדוקטוראט של ד"ר מומי דהן, אשר בדק האם יש קשר בין צמיחה כלכלית להתחלקות ההכנסות ובעיקר האם השערת קוזנץ לפיה אי השוויון גדל בשלביה הראשונים של ההתפתחות הכלכלית ומצטמק בשלביה המאוחרים מתקיימת במשק בישראל בין השנים1991-1950 וכמו כן הוא בדק השפעת משתנים מאקרו כלכליים, כמו שיעור האבטלה ושיעור האינפלציה על אי השוויון בהתחלקות ההכנסות בישראל, בין השנים 1950 - 1991.

ד"ר דהן טען שהמשק הישראלי מהווה מקרה מעניין שיש לבדוק, מאחר והוא עבר תהליך מואץ של התפתחות כלכלית שמשקים אחרים עברו בתקופה ארוכה וזאת, משום שהמאה העשרים מאופיינת בהתקצרות אורך הזמן שחולף משיפור טכנולוגי למשנהו ובמובן זה מספר השנים במאה העשרים, מבחינת התפתחות כלכלית, שקול למספר רב יותר של שנות היסטוריה כלכלית שמתייחסות למאות הקודמות.
-----------------------------------------------------------------------------------
* תמ"ג- (תוצר מקומי גולמי) = ערך הסחורות והשירותים נטו, לפני הפחתת ההפרשות עבור בלאי על נכסי הון
קבועים , שיוצרו על ידי יחידות כלכליות המועסקות בישראל. ערך זה שווה לסיכום ההוצאה לצריכה פרטית
וציבורית, השקעה גולמית (הן פרטית והן ציבורית) ויצוא נטו של סחורות ושירותים .
** הגישות העיקריות: גישת חוסר שכלול בשוק ההון עמה נמנים 1993) galor & zeira), כמו כן & aghion
1995) Bolton), גישת הכלכלה הפוליטית שכוללת את person & ,(1992) perotti ,(1994) alesina & rodrik
1994) tabellini) וגישת הכלכלה הגאוגרפית שכוללת את 1993).) benabou ,(1992) durlauf

מקורות:

Kravis, i.b (1960), "international differences in the distribution of income", review of economics and statistic, 42: 408- 416.
Galor o. and h. zang (1993), "fertility, income distribution and economics growth ", : theory and cross- country evidence" mimeo.
Kuznets s. (1995), "economic growth and income inequality", American economic review, march, 1 - 28.
Ahulwalia , m.s, "inequality , poverty and development", journal of development economics 3 ( December 1976a) , 307 - 342 .
Blejer ,m.i and guerrero, "the impact of macroeconomicpolicies on income distribution: an empirical study of the Philippines", the review of economic
and statistic 72 (august 1990), 414 - 423.
zeira , j. " workers , machines and economic growth ", december 1992, mimeo.

תגים:

צמיחה · התפתחות · טכנולוגית · פערים · שוויון · הכנסה · אינפלציה · שכר · משכורת · קוזנץ

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין התחלקות ההכנסות לצמיחה הכלכלית בישראל בעשור האחרון", סמינריון אודות "הקשר בין התחלקות ההכנסות לצמיחה הכלכלית בישראל בעשור האחרון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.