היישום אינו מחובר לאינטרנט

מי כתב את ספר שופטים?

עבודה מס' 061297

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה המנסה לברר מהי עריכה במקרא, על מה היא מבוססת ועל הבדלי הגישה בין חוקרים שונים.

3,006 מילים ,19 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בשיטת הביקורת הספרותית-היסטורית, חוקרים את המקרא כדי לתאר את תולדות ספרותו ולהפיק ממנו נתונים לתיאור תולדות עם ישראל ואמונתו.
בשיטת מחקר זו ניתן להבחין בשלושה שלבים. בשלב הראשון נחקר הכתוב מבחינת אחידותו, האם הכתוב, זה העומד לפנינו אחיד בסגנונו ועקבי בתוכנו והאם ניתן להניח כי נכתב בידי מחבר אחד, או שמא ישנם חספוסי סגנון וסתירות ענייניות המלמדים שנצטרפו בו דבריהם של מחברים שונים. ואם נכון הדבר, מה טיבו של צירוף זה? האם מדובר בשילוב של מסורות בעל פה או איחוי של תעודות כתובות, או בעצם ריבוד של מעשי עריכה, או תוספות גליון של מעתיקים מאוחרים? בשלב השני נחקר הכתוב מבחינת מוצאו. עכשיו מנסים לברר מתי והיכן חובר. כמו כן נשאלים החוקרים לסוג הספרותי ולמגמותיו השונות. בשלב השלישי נגבית עדותו של הכתוב ונקבעת מהימנותה.
לפי הנתונים שנאספו בשלבים הראשונים, מנסים עתה לקבוע מה מקומו של הכתוב בתולדות ספרות המקרא, מבחינת סדר יצירתה ומבחינת סוגיה, ומה הוא מלמד על תולדות ישראל ואמונתו .
עבודה זו תנסה לברר ראשית, מהי עריכה במקרא, על מה היא מבוססת ועל הבדלי הגישה בין חוקרים שגישתם ביקורתית הדוחה את רעיון הזרם במסורת היהודית, שבעקבותיה הלכה הנצרות, שייחס את חיבור התורה בידי משה. באופן לא מעמיק אנסה לעמוד על שיטות העבודה של הזרם הגורס שיש לבדוק כל חיבור מקראי על פי סגנונו, רוח התקופה ועוד מרכיבים, שבסופו של תהליך תתבהר תמונה, שתהיה קרובה כמה שרק ניתן למציאות כפי שהיתה. אנסה לעמוד על המחלוקת במחקר, אך שוב, הנושא נושא מורכב ומסובך ודורש ידע מעמיק בחקר המקרא ובגישות השונות.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: מהי עריכה במקרא?
פרק שני: מקום וזמן עריכה במקרא
סיכום
רשימת קיצורים
רשימת מקורות

מקורות:

אבן שושן, אברהם, "עריכה" בתוך: המלון החדש, ירושלים 1985.
אמית, יאירה, "מקומה של מסורת יציאת מצרים בספר דברי הימים", בתוך: עיונים במקרא - ספר זכרון ליהושע מאיר גרינץ, תעודה ב' (עורך: ב' אופנהיימר), תל אביב 1982 עמ' 155-139.
אמית יאירה, ספר שופטים אמנות העריכה, ספריית האנציקלופדיה המקראית, מוסד ביאליק ירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ט 1999.
בלוי, אברהם, ספר שופטים עם פירוש רש"י ופרוש נחלת אבות, בני ברק תשמ"ו.
הרן, מנחם, "סוגיות מקרא: מבעיות הקומפוזיציה של ספר מלכים ושל ספרי נביאים ראשונים", תרביץ, לז (תשכ"ח) עמ' 14-1.
ויילפלד, משה, תקופת הכיבוש ותקופת השופטים בהיסטוריוגרפיה הישראלית הקדומה והמאוחרת", בתוך: ספר שמואל ידין, ירושלים 1970, עמ' 205-187.
זיגמן, יצחק אריה, "סימנים לשינויים ולעיבודים עריכתיים בנוסחת המסורה ובתרגום השבעים" בתוך: מקראה בחקר המקרא, ליקוטי "תרביץ" א, (תרגמה תיקנה והרחיבה ל' מזור) ירושלים 1979, עמ' 295-279.
זקוביץ, יאיר, חיי שמשון: (שופטים יג-טז) ניתוח ספרותי ביקורתי, ירושלים 1982.
לוריא, בן ציון, "פרשת פילגש בגבעה", בתוך: עיונים בספר שופטים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספרי, ירושלים 1966, עמ' 494-463.
מלמט, אברהם, "ימי השופטים", בתוך: קובץ מחקריו: ישראל בתקופת המקרא, ירושלים 1983, עמ' 127-81.
קויפמן, יחזקאל, ספר שופטים, "קרית ספר", ירושלים 1962.
רופא, אלכסנדר, מבוא לחיבור התורה, ירושלים התשנ"ד.
רופא, אלכסנדר, עיונים בשאלת חיבורם של ספרי תורה ונביאים, ירושלים תשמ"ה.
פינקלשטיין, ישראל, הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים, תל-אביב 1986.
שקד, גרשון, אין מקום אחר: על ספרות וחברה, תל אביב 1983.
Gooding D.W., "The Composition of the Book of Judes" Eretz Israel, 16 (1982), pp. 70-79.
Martin, J.D., The Book of Judges, (CBC), Cambridge, 1975.
Moore, G.F., Judges, (lcc), Edinburgh, 1895.
Simpson, C.A., Composition of the Book of Judges, Oxford 1958.

תגים:

מקרא · כתוב · מחבר · סגנון · עריכה · ספרותי · ספרות · מקראית · יהדות · נצרות · תורה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מי כתב את ספר שופטים?", סמינריון אודות "מי כתב את ספר שופטים?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.