היישום אינו מחובר לאינטרנט

תופעת החיברות לתפקידי מין בחברה הישראלית (תרגיל)

עבודה מס' 061161

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נשים בפוליטיקה.

2,475 מילים ,5 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מגדר - נשים בפוליטיקה הישראלית

הערת מערכת: בעבודה זו לא נכתבו הערות שוליים.

תוכן עניינים
מבוא
חיברות לתפקידי מין ותהליך המיגדור
הנשים בפוליטיקה הישראלית
סיכום
ביבליוגרפיה

תופעות חברתיות שונות הן תוצר של תהליכי חיברות המתרחשים בחברה מסוימת.
בין תופעות אלה ניתן להבחין בתופעת המיגדור: שיוך תכונות, צורות התנהגות
ותפקידים מסוימים לאדם על פי מינו, ללא ביסוסם על הבדלים ביולוגים בין המינים
אלא על תפיסות חברתיות-תרבותיות.
ההבדלים המגדריים מועברים לפרטים בחברה כבר בגיל צעיר על ידי סוכני החיברות
שלהם, ביניהם הורים, מורים, אמצעי תקשורת וכיו"ב. כבר בגיל צעיר מגבשים
הילדים ציפיות הקשורות בחיברות ובתפקידי המין מתוך משחקיהם, למשל, כאשר
לילדות קונים בובות וכלי מטבח כדי להכינן לתפקידן הנשי ואילו לבנים קונים
משחקי הרכבה כדי שיוכלו להתמודד עם המתרחש מחוץ לבית, ועם מצבים מסובכים
יותר. מתוך כך מפיקים הילדים מיומנויות ותפיסות לגבי מה שיש לעולם העבודה
להציע להם וכן רעיונות לגבי העיסוקים אותם ימלאו בעתיד, בחירת מסלולי לימוד
וקריירה.
ניתן לראות את השפעת תהליך החיברות לתפקידי מין גם במערכת הפוליטית
הישראלית בה הייצוג הנשי מועט מאוד. בעבודה זו ייבחנו הגורמים לכך תוך הבנת
מבנה החברה הישראלית ומאפייניה הייחודיים, הבאת הסברים שונים למצב
ולהתהוותו.
העבודה כוללת הסבר תיאורטי בנושא החיברות לתפקידי מין ותהליך המגדור ופרק
על הנשים בפוליטיקה הישראלית הכולל רקע היסטורי, מיתוסים והסברים להתהוות
המצב.

מקורות:

ברד, מ' (1966). האישה בתפקידי ניהול בישראל. בתוך גולן, י' רוזנר, מ' ושיפטי, ש' (עורכים), האישה בחברה המודרנית (31-39). תל אביב: הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר וספריית הפועלים.
גורניק, ו' (1975). מדוע פוחדות הנשים מן ההצלחה. בתוך שלף, ר' סיקס, ש' קאופמן, ש' מאיר-לוי, ה' ווינברגר, מ' (עורכים), אישה, נשים, נשיות (52-59). תל אביב: התנועה הפמיניסטית בישראל.
הרצוג, ח' (1999). נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים. בתוך רוזן, ג' (עורך), מין, מגדר, פוליטיקה (307-355). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
משוניס, ג' (1999). סוציולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
קליין, ו' (1966). האופי הנשי. בתוך גולן, י' רוזנר, מ' ושיפטי, ש' (עורכים), האישה בחברה המודרנית (199-218). תל אביב: הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר וספריית הפועלים.

תגים:

אפליה · גברים · חיברות · ישראל · מדינת · מיגדור · מתקנת · סוציאליזציה · פוליטיקה · פוליטיקלי · קורקט · שוויון · תפקיד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תופעת החיברות לתפקידי מין בחברה הישראלית (תרגיל)", סמינריון אודות "תופעת החיברות לתפקידי מין בחברה הישראלית (תרגיל)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.