היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפקיד היעוץ החינוכי בטיפול בתלמידים מחוננים תת-משיגים

עבודה מס' 060909

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית של תפקיד היועץ החינוכי והצגת מקרה של יעוץ לתלמידים מחוננים תת-משיגים.

4,205 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודה זו יתוארו תפקידיו המרכזיים של היועץ החינוכי, ויושם דגש מיוחד על הטיפול באוכלוסיית המחוננים בבית הספר הרגיל.
הייעוץ החינוכי הוא ענף בתחום המקצועי הרחב - ייעוץ. אם מנסים לכלול יחדיו מספר היבטים, הרי ניתן לראות את הייעוץ החינוכי כשירות מקצועי העומד בין מתן עצה פשוטה לבין טיפול מתמשך, המתרחש בין כותלי בית הספר.
טולברג (1959, אצל קלינגמן ואייזן 1978) מתייחס להכוון כסך כל הפעילויות והשירותים המזומנים על ידי בית הספר כדי לסייע לפרט לתכנן ולממש תוכניות, לסייע להגיע להסתגלות מספקת בכל התחומים. פיטרס שצר וואן-הוז (1964 קלינגמן ואייזן 1978) מגדירים את ההכוון כמושג שמטרתו דאגה להתפתחות אופטימלית של הפרט לטובת עצמו ולטובת החברה. והוא מתרחש בתהליך של איסוף ידע נחוץ התואם את התכונות ודפוסי ההתפתחות של הפרט, ושל סיוע לו בניצול הידע לתכלית קידומו. התהליך הוא מתמשך ועקבי והוא כולל את קידום יכולתו של התלמיד, סיוע לצוות בית הספר באיסוף, ניתוח ושימוש במידע המתייחס לתלמיד, והפעלת סוכנויות וארגונים בקהילה לטובת התלמיד.
בכל מערכת חינוכית מצוייה אוכלוסייה קטנה של כ- 3% -, המוגדרת כאוכלוסיית מחוננים. היא, ככל אוכלוסייה אחרת בבית הספר, זכאית להתייחסות מיוחדת, כדי שתוכל לממש את יכולותיה, תתרום למערכת הכללית, ובעתיד אף תתפוס מעצם טבעה תפקידים מרכזיים בחברה. היועץ החינוכי נדרש לידע אודות אוכלוסייה זו, בעיותיה המיוחדות ודרכי טיפול על מנת לעשות את עבודתו נכונה.
מחוננות לפי זיו (1990) הוא אחד המושגים בין אחרים כגון; גאונות, יצירתיות, מצויינות, הישגיות גבוהה, המתארים אנשים, אשר הישגיהם עולים על אלה של אחרים בסביבתם. בעבודה זו ידובר על מחוננות בהקשר של יכולת אינטלקטואלית גבוהה, על כישורים מיוחדים המתמזגים יחד ומאפשרים לאדם להגיע לתוצרים ברמה גבוהה בתחום האינטלקטואלי.
הפוטנציאל למחוננות נמדד בעזרת מבחני האינטליגנציה, אך הוא אינו מספיק.
מצויינות אינטלקטואלית קשורה באישיותו של האדם, בהרגלי עבודתו וביחסיו עם סביבתו. לנדאו (1990) מצביעה על השפעות הגומלין בין הילד המוכשר ועולמו לבין העולם הסובב אותו, המשפיע מצידו על עולמו הפנימי של הילד ומסייע לו בכך להגשים את כשריו. זהו שילוב של יכולת גבוהה (אינטליגנציה, יצירתיות ואפיונים אישיותיים), המחוזק על ידי ה"אני" המעניק את האומץ להסתכן, והנעה להיות מעורב, להתמיד, להשיג ולהתלהב.
אחת התופעות המתרחשות במערכת בית הספר היא היווצרות פער בין רמת האינטליגנציה לבין ההישגים בפועל, התופעה נקראת תת-הישגיות. תופעה זו נצפית גם אצל תלמידים רגילים, אך באוכלוסיית המחוננים יש לה מרכיבים אופייניים.
תת הישגיות מתפתחת בגיל צעיר. (זיו 1984) כאשר כל התלמידים מפתחים הרגלי למידה אינדיבידואליים, שונה מצבו של המחונן - הוא לומד לא ללמוד. בתמורה להישגים לימודיים, הוא נדרש להשקיע מעט מאוד מאמץ. כאשר מתרבות הדרישות הלימודיות, למחונן קשיי הסתגלות משום שלא רכש לעצמו הרגלי למידה כמו חבריו. זיו (1984) מביא מחקרים רבים בהם נמצא כי המשפחה היא הגורם העיקרי לתת השגיות. בבסיסה של טענה זו ניצבת ההנחה כי הילד מורד בדרישות שמציבה משפחתו ובציפיות הוריו. תת השגיות נובעת, אם כן במישרין מהגישה של ההורים, אך גם לילד השפעה על הוריו. הוא משתמש, למשל, בציוניו ככלי שבעזרתו הוא יכול להענישם. בשתי הגישות יש ראייה כי תת השגיות מתפתחת אצל מחוננים כביטוי התרסה נגד ההורים ו\או נגד המערכת החינוכית.
נשאלות השאלות: מה בכוחו של היועץ החינוכי לעשות כדי לשפר את מצבו של התלמיד המחונן, המופיע כתת-משיג ולאפשר לו לממש את יכולותיו; מהם הכלים העומדים לרשותו ומהן הפעולות שהוא יכול לנקוט בהן.
בעבודה מוצג מקרה של תלמיד בכתה ה' אשר אותר כבעל פוטנציאל למחוננות, אך הישגיו בלימודים נמוכים. בדיון יובאו היבטים שונים של פעולתו של היועץ למן איסוף הנתונים עד להערכת דרכי הפעולה היעילות במקרה זה. כל זאת תוך התבססות על החומר התיאורטי שנצבר במחקר אודות המחוננות ותופעת תת ההישגיות.

תוכן העניינים:
תמצית
תפקיד היועץ החינוכי בטיפול בתלמידים מחוננים תת-משיגים.
מהותו והגדרתו של הייעוץ החינוכי.
הייעוץ הבית ספרי כמערכת שירותים.
מחוננות
מסגרות חינוכיות לתלמידים מחוננים
ממחוננות לתת-הישגיות.
הצגת השאלה לדיון
הצגת מקרה
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אייל, ח. היועץ כסוכן שינוי: בדרך לגיבוש זהות מקצועית חוות דעת מס' 7 1976.
וייסמן, נ. (1972) כניסה מוקדמת של ילדים מחוננים לבית הספר עבודת מ.א. אוניברסיטת תל-אביב.
זיו, א. (1976) תת הישגיות אצל ילדים מחוננים, אוניברסיטת תל-אביב.
זיו, א. (1980) עורך: פסיכולוגיה בחינוך יחידות 5,6, האוניברסיטה הפתוחה, רמת-אביב.
זיו, א. (1984) התבגרות מסדה, תל-אביב.
זיו, א. (1990) מחוננים כתר, ירושלים.
לנדאו, א. (1990) האומץ להיות מוכשר דביר, תל-אביב.
קלינגמן, א. אייזן, ר. (1978) עקרונות ודרכים בייעוץ חינוכי רמות, ישראל.
אוגדן ליועץ החינוכי משרד החינוך והתרבות, שירות פסיכולוגי ייעוצי. לביא,י. עורך, 1996 ירושלים.
Ward, V.W. (1962) The Gifted Student A manual for programs improvement U.S.A.

תגים:

הישגים · לימודיים · גאון · חינוכי · יועץ · יצירתי · מחונן · משיג

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפקיד היעוץ החינוכי בטיפול בתלמידים מחוננים תת-משיגים", סמינריון אודות "תפקיד היעוץ החינוכי בטיפול בתלמידים מחוננים תת-משיגים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.