היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
יועץ
עבודה מס' 68193
האם באמת חל שינוי בתפקוד היומיומי של יועץ ההשקעות בבנק, לאחר מסקנות ועדת בכר (הן מהבחינה האתית והן מבחינת דרכי ההתמודדות עם ריבוי הנאמנויות הנדרש ממנו בעבודה).
12,957 מילים (כ-40 עמ'), 37 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70579
עבודה זו תבחן את הסיבה לכך שמתבגרים מאומצים עשויים לפתח זהות שלילית ותחושת מסוגלות עצמית נמוכה יותר ממתבגרים הגדלים בביתם. מטרת העבודה לספק הסבר שיסייע ליועצים לחזק תפיסות עצמיות חיוביות בקרב תלמידים מרקע זה.
8,069 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10194
סקירת הבעיות האתיות העלולות להיווצר ביעוץ בחברה ע"י יועצים שונים כדוג': רו"ח,מבקר פנים.
7,047 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66551
האם החשיבות הרבה של מוסד היועץ המשפטי לממשלה והפוליטיזציה הקשורה אליו הביאה לפגיעה בו ולהחלשתו?
6,991 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 68330
בחינת תפיסתו של היועץ החינוכי בבה"ס במגזר הערבי (מחקר איכותני - ראיונות עומק)
9,979 מילים (כ-30.5 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69217
סקירת נושא הפגיעה המינית וניתוח המקרה בהתאם לעבודתו של היועץ החינוכי לפי המודל של אינה פוקס.
3,178 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64892
דיון בבעיות האתיות בשוק ההון, תוך התמקדות בדילמות האתיות העומדות בפני יועצי השקעות בבנקים לאור עקרונות המוסר השונים.
10,705 מילים (כ-33 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70578
בחינת תפקידו של היועץ החינוכי בהתמודדות ילדים עם מצבי לחץ על רקע ביטחוני.
8,191 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65136
סקירת אופיה והיקפה הראוי של הביקורת השיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה בתחום אכיפת החוק הפלילי.
6,155 מילים (כ-19 עמ'), 24 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26