היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם לארגונים אחריות מוסרית לגבי איכות הסביבה? סקירת ספרות והתייחסות למקרה בית הזיקוק באשדוד.

עבודה מס' 060502

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

10,964 מילים ,25 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

האם לארגונים אחריות מוסרית לגבי איכות הסביבה?
מקרה בית הזיקוק באשדוד

ראשי פרקים:
הגדרת המושג אחריות מוסרית.
מטרת העבודה.
אחריות מוסרית של הארגון כלפי הסביבה.
אחריות הארגון כלפי איכות הסביבה - שלוש גישות:
הארגון אינו אחראי לאיכות הסביבה.
הארגון אחראי חלקית לאיכות הסביבה.
הארגון אחראי לאיכות הסביבה.
הארגון ואחריות מוסרית כלפי הסביבה - מה הקשר?
מוסר ועסקים:
ניצול הסביבה על ידי מפעלים - המקרה.
מיתוסים.
ריסון פנימי וחיצוני.
רמות ריסון עצמי: ברמת הענף והמגזר.
טובת היחיד וטובת הכלל.
מודל חמשת העקרונות:
תועלתנות.
חובות וזכויות.
צדק על-פי שלוש גישות (הסוציאליזם, רולס ונוזיק).
סגולות טובות.
הסכמה חברתית.
שמירה על איכות הסביבה - לא כל-כך פשוט.
ניצול הסביבה על ידי מפעלים - המבחן המוסרי.
אירועים מן העולם.
סיכום ומסקנות.
ביבליוגרפיה.

עבודה זו נכתבת על מנת "להאיר" את תחום אחריות הארגון העסקי לאיכות הסביבה;
להציג גישות הדנות ברמת המוסר הנדרשות מארגונים הפועלים בסביבה תחרותית.
אציג את מקרה בתי הזיקוק באשדוד ואנסה לנתח על פי עקרונות המוסר, אציין את
יכולתם הרבה לדאוג לאיכות הסביבה תוך התייחסות למקרים בעולם. חשוב לציין כי
הדילמה המוסרית אינה כל-כך פשוטה, שכן עלות הדאגה לאיכות הסביבה עלולה
להיות גבוהה ביותר ואף על חשבון העסקת עובדים ועוד.
תאגיד אינו מסוגל לבצע עבירה כיוון שאינו בר יכולת חשיבה ופעולה עצמאית - הוא
ישות משפטית שאיננה טבעית. בעיה זו הקשתה על הטלת האחריות על הארגונים
והפניית אצבע מאשימה לעברם. ובכן לא עוד - בעיה זו נפתרה על ידי פיתוח תורת
האורגנים וכעת ניתן להתייחס אל הארגונים כאל ישות.
על שלושת הצלעות המרכיבות את עולם המשתמשים, הריבון ומפעלי הזיקוק עצמם
רובצת אחריות הן מוסרית והן חברתית כבדת משקל לגבי איכות העולם בעתיד.

בבואנו לבדוק מהי מידת אחריותו המוסרית של ארגון, בשמירה על איכות הסביבה,
עולות בפנינו מספר אפשרויות לדיון:
* הארגון נתפס כאינו אחראי לשמירה על איכות הסביבה, ואף אין לו צורך
בפיתוח אחריות מוסרית .
* הארגון נתפס כאחראי חלקית לשמירה על איכות הסביבה.
* אחריותו של הארגון חייבת להיות מקסימלית ועל-פי החוק.

מקורות:

אריסטו, אתיקה, מהדורת ניקומאכוס, תל-אביב: שוקן. תשל"ג. בתוך: גבע אביבה: מוסר ועסקים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז. עמ' 144.
גבע א. מוסר ועסקים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז.
כהן ח. המשפט, ירושלים: מוסד ביאליק. 1991.
קאנט ע. (תש"י). הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות. האוניברסיטה העברית. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.בתוך: גבע אביבה, מוסר ועסקים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז ע"מ 136.
איכות הסביבה באיגוד ערים לאיכות הסביבה, דו"ח לשנים 1997/8 : איגוד ערים לאיכות הסביבה, אשדוד-חבל יבנה, עמ' 43-49.
איכות החיים והסביבה. וועדת היגוי, מועצה ציבורית: אורט הבונים בת-ים, אוגוסט 1993.
הביוספירה. ירחון המשרד לאיכות הסביבה, כרך כ"ב 3-4 כסלו טבת, תשנ"ג. דצמבר-ינואר 1992-1993.
אקולוגיה וסביבה. רבעון לאקולוגיה לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף. כרך 4 מאי 1998.
Arrow,K.J.(1987).Values and collective decision making. In Laslett, P. Runciman, W.G.(Eds.),Philosophy, Politics and Society, London: Blackwell
Donaldson T. (1991) Rights in the global market. In Freeman R.E. (Ed.) Business Ethics: The state of the art, The Ruffin series in Business ethics, Oxford Uni. Press 139-162.
Goodpaste, K.E. (1991). Business ethics and stakeholders analysis. Business Ethics Quarterly, /(1). 53-73.
Kahnt, W.A.(1990).Toward an agenda for business ethics research. Academy of Management Review, 15, 331-328.
Karen P. (1987), The social, moral and political dimensions of management in Business environment and business ethics, 1-19.
Nozick,R.(1974). Anarchy,State, and Utopia. NY: Basic Books.
Rawls,j.(1971). A Theory of justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Shaw W.H. (1991), Business ethics, 360-381.
Sen,A.K. (1987). On ethics and Economics, Oxford, blackwell.
Smith, N.C. (1990). Morality and the Market: Consumer Pressure for Corporate Accountability. London and New York, Routledge.
Trevinao, L.K. Youngblood, S.A. (1990). Bad apples in bad barrels: a causal analysis of ethical decision-making behavior. Journal of Applied Psychology, 75(4), 378-385.
Velasques, M.G. (1992), International business, morality, and the common good. Business Ethics Quarterly, 2(1), 27-40.
Walton C.C., (1992), Corporate Encounters: ethics, I au and the business environment, The environment 408 - 419.
W.M. Hoffman, (1991). Business and environment ethics. Business Ethics Quarterly. Vol. 1 (1), 169-184.
Zimmerman, M .J, (1992). Responsibility. In Becker, L.C. Becker, C.B. Eds. Encyclopedia of Ethics, N.Y: Garland, 1089-1095.

תגים:

קונפליקט · תעשיה · סביבה · דילמה · מוסרית · מוסר · עסקים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם לארגונים אחריות מוסרית לגבי איכות הסביבה? סקירת ספרות והתייחסות למקרה בית הזיקוק באשדוד.", סמינריון אודות "האם לארגונים אחריות מוסרית לגבי איכות הסביבה? סקירת ספרות והתייחסות למקרה בית הזיקוק באשדוד." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.