היישום אינו מחובר לאינטרנט

אחריות ארגון עסקי לתרומה לאיכות הסביבה בהיבט המוסרי

עבודה מס' 050690

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה ספרות בנושא אחריות מוסרית של ארגון עסקי, הצגת מקרה בוחן ומספר מקרים מהעולם.

9,521 מילים ,16 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודתי זו אדון במספר סוגיות הנוגעות לאתיקה בהקשר לשמירה על איכות הסביבה. בראשית דבריי אציג שלוש גישות הדנות ברמת המוסר הנדרשת או לא נדרשת כלל מאירגונים הפועלים בסביבה תחרותית, כלכלית. בחלקה השני של עבודתי, אציג מקרה אמפירי הדן בהשלכות ההרסניות שיש לאירוע שריפה בבתי הזיקוק, על הסביבה. המקרה יינותח ע"פ עקרונות המוסר בעסקים ואנסה לתת מענה לשאלה האם מפעלים הפועלים בסביבות כלכליות, והפוגעים בסביבה, ביודעין או שלא ביודעין, פועלים בדרך מוסרית.
בחלק הבא אדון בתיאוריות הקיימות בנושא שמירה על אתיקה ארגונית ויישומן בהקשר לנושא המדובר.
בחלק הבא, אציג באופן כללי, מפאת קוצר היריעה, מקרים אחדים מן העולם, ללא ניתוח מעמיק.
בחלקה האחרון של העבודה, אציג סיכום כללי, ואסיק את מסקנותיי הנגזרות מהניתוח שנערך במהלך עבודתי, וכן דברי סיכום והבעת עמדתי האישית.

תוכן העניינים:
מבוא
מהי אחריות מוסרית
חשיבות האחריות המוסרית של הארגון כלפי הסביבה
מבנה ומהלך העבודה
מהי מידת האחריות המוסרית הנדרשת מארגונים
הארגון נתפס כאינו אחראי לשמירה על איכות הסביבה
תפיסת הארגון כבעל אחריות חלקית בשמירה על איכות הסביבה
הארגון נתפס כבעל אחריות מקסימאלית על-פי החוק
דיון במקרה האמפירי
תועלתנות
טובת היחיד וטובת הכלל
מעשה ותוצאותיו
חובות וזכויות
הציווי המוחלט לפי קאנט
המבחן המוסרי של המעשה
"נוסח האדם כתכלית"- הציווי המוחלט השני
צדק
הצדק לפי הסוציאליזם
הצדק כהוגנות לפי רולס
הצדק כחופש לפי נוזיק
ניסיונות למיגור תופעת הניצול של הסביבה ע"י מפעלים מן ההיבט המוסרי
טיפוח האתיקה של הארגונים
אירועים מהעולם
העבודה, סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבן שושן, אברהם ודב ירדן. מילון כיס מנוקד ומצויר. ירושלים: קרית ספר, 1963.
אריסטו, אתיקה, מהדורת ניקומאכוס, תל-אביב:שוקן. תשל"ג.
גבע, א. מוסר ועסקים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז.
כהן, ח. המשפט, ירושלים: מוסד ביאליק. 1991.
קאנט, ע (תש"י). הנחת יסוד למטפיסיקה של המדות. האוניברסיטה העברית. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.
איכות הסביבה באיגוד ערים לאיכות הסביבה, דו"ח לשנים 1997/8 : איגוד ערים לאיכות הסביבה, אשדוד-חבל יבנה, עמ' 43-49.
איכות החיים והסביבה. וועדת היגוי, מועצה ציבורית: אורט הבונים בת-ים, אוגוסט 1993.
הביוספירה. ירחון המשרד לאיכות הסביבה, כרך כ"ב 4-3 כסלו טבת, תשנ"ג. דצמבר-ינואר 1993-1992.
אקולוגיה וסביבה. רבעון לאקולוגיה לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף. כרך 4, מאי 1998.
Arrow,K.J.(1987).Values and collective decision making. In Laslett, P. Runciman, W.G. (Eds.), Philosophy, Politics and Society, London: Blackwell.
Kahnt,W.A.(1990).Toward an agenda for business ethics research. Academy of Management Review, 15, 331-328.
Nozick,R.(1974). Anarchy,State, and Utopia. NY: Basic Books.
Rawls,j.(1971). A Theory of justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
W.M.Hoffman,1991.Business and environment ethics. Business Ethics Quarterly. Vol. 1 (1), 169-184.
Zimmerman, M .J, 1992. Responsibility. In Becker, L.C. Becker, C.B. Eds. Encyclopedia of Ethics, N.Y :Garland, 1089-1095.

תגים:

אירגון · זיהום · אתיקה · אקולוגיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אחריות ארגון עסקי לתרומה לאיכות הסביבה בהיבט המוסרי", סמינריון אודות "אחריות ארגון עסקי לתרומה לאיכות הסביבה בהיבט המוסרי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.