היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנגשות מוסד הצנזורה עם ערך חופש הביטוי בישראל

עבודה מס' 060220

מחיר: 193.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת המצב והעלאת הטענה כי בניגוד למטרתה המוגדרת, במקרים רבים מופעלת הצנזורה גם כאשר אין המדובר בסכנת פגיעה בביטחון המדינה.

8,449 מילים ,14 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

בעבודה זו, אתמקד בעיקר בצנזורה הבטחונית המתנגשת עם העקרון הדמוקרטי של חופש הבטוי, ואראה שבניגוד למטרתה המוגדרת, במקרים רבים מופעלת הצנזורה גם כאשר אין המדובר בסכנת פגיעה בבטחון המדינה, אלא על מנת למנוע פגיעה באינטרסים אישיים ושלטוניים אחרים לחלוטין, אשר הם רחוקים מלהיות
"אינטרסים לאומיים מוגדרים".
אפתח את העבודה ברקע תיאורטי אשר יציג ויסביר בפירוט מספר "פסיקות מפתח" ומושגים משפטיים בהם ארבה להשתמש בגוף העבודה. לאחר מכן, אדון במהותו וחשיבותו של חופש הבטוי, הן במישור הדמוקרטי האוניברסלי, והן במקרה הישראלי. אמשיך בפרק הסוקר את מבנה הצנזורה, שורשיה ההיסטוריים וסמכויותיה, ולאחר מכן אציג סקירה כרונולוגית של שינויים שחלו במוסד הצנזורה לאורך השנים. לבסוף, בפרק הדיון והסיכום, אנסה לבנות מעין דגם אשר יבחן האם ישנה מגמת כיוון מסוימת בשינויים הללו לאורך השנים, ואדון במשמעות "הקיום בצוותא" של חוק מנדטורי טוטאליטרי מחד, והסכם דמוקרטי ליברלי מאידך.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
פרק א' - חופש הביטוי
א. מהותו של חופש הביטוי
ב. היקפו של חופש הביטוי
ג. ההגנה על חופש הביטוי
ד. האיזון
ה. המקרה הישראלי
פרק ב' - הצנזורה: רקע וסמכויות
א. שורשים היסטוריים
ב. סמכויות הצנזורה
פרק ג' - תמורות לאורך הזמן
דיון וסיכום
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

ברק, א. (1990) "חופש הביטוי ומגבלותיו", קשר, 8 (נובמבר), ע' 3-9, תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב.
להב, פ. (1977) "על חופש הביטוי בפסיקת בית-המשפט העליון", משפטים, ז' 3, ע' 376-422, ירושלים, האוניברסיטה העברית.
לימור, י. ונוסק, ה. (1995) "הצנזורה הצבאית בישראל", קשר, 17 (מאי), ע' 45-63, תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב.
נגבי, מ. (1985) נמר של נייר, ירושלים, ספריית הפועלים.
נגבי, מ. (1994) הרצאות בקורס "דיני תקשורת ואתיקה עתונאית", המחלקה לקומוניקציה ועתונאות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
נגבי, מ. (1995) חופש העיתונות בישראל - ערכים בראי המשפט, ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל.
סגל, ז. (1990) "הצנזורה הצבאית: סמכויותיה, ביקורת שיפוטית על פעולותיה והצעה להסדר חלופי", עיוני משפט, טו' (2) ע' 311-342, תל-אביב, רמות.

תגים:

דמוקרטיה · חברה · חוק · חוקה · חירות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנגשות מוסד הצנזורה עם ערך חופש הביטוי בישראל", סמינריון אודות "התנגשות מוסד הצנזורה עם ערך חופש הביטוי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.