היישום אינו מחובר לאינטרנט

קהילות וירטואליות באינטרנט

עבודה מס' 050964

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו באה לבחון האם המימד הקהילתי של האינטרנט מסוגל לענות על צרכים חברתיים ופסיכולוגיים של האדם.

7,479 מילים ,28 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

יותר ויותר חלקים מהעולם קשורים זה בזה בקהל גלובלי בעל גישה למדיה אלקטרונית.
בעשור האחרון חלו התפתחויות משמעותיות במושגי המעורבות הלאומית בהפקה והפצה של תכנים בתקשורת אלקטרונית וכן התפתחויות בגישת הקהל לתקשורת כזו ובמקביל פיתוח תשתיות.
הנמען באינטרנט יכול להיות אנונימי, עצום בגודלו והטרוגני, אך בחלוקה לקהילות וירטואליות הנמען הופך למוכר יותר, קטן יותר והומוגני וכאן מתבטאת האפשרות לתקשורת בינאישית מתווכת באינטרנט (שהיא סוג של תקשורת מחשבים מתווכת, או בשפה המקצועית, מה שמכונה CMC-
COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION). אם נתייחס למוען באינטרנט- הוא חופשי יותר מן המוען בתקשורת המונים, הוא אינו כפוף למגבלות של אופן הביטוי וסוג התכנים (כמו בטלוויזיה למשל), ואין צורך שיהיה מקצועי או מקצוען. מאפיינים אלו של המוען מאפשרים להגדיר את האינטרנט גם כסוג של תקשורת אלטרנטיבית. קל מאד להכניס אינפורמציה חתרנית שתגיע לנמען בצורת אתר מושך תשומת לב.
חשוב לי להבהיר כי אני אמנם מתייחסת ליכולת הטכנית של האינטרנט אך עם דגש על התכנים של האינטרנט וכפועל יוצא מן התכנים אני מתייחסת לאינטרנט כאמצעי תקשורת בעל פונקציה קהילתית. ההנחה המרכזית של אמצעי התקשורת הקהילתיים היא כי לכל קהילה יש צרכים משלה, שהם בד"כ שונים מצרכים של קהילות אחרות. אמצעי התקשורת הקהילתיים, ואני טוענת שבתוכם הפונקציה הקהילתית שממלא האינטרנט, הם אלו שיכולים להתייחס ולמלא אחר צרכים ספציפיים של כל קהילה בצורה המדויקת ביותר שניתן.
קיימת ציפייה כי תקשורת המחשבים, האינטרנט ובתוכו הקהילות הוירטואליות , יובילו לשינוי חברתי. אני טוענת כי כדי לחקור שאלה זאת יש להבין את הבסיס של צרכי האדם ורק אחר כך לבדוק אם אמצעי התקשורת יכולים לספק צרכים אלו.
במחקר שלי אנסה לברר אם הממד הקהילתי של האינטרנט מסוגל לענות על צרכים חברתיים ופסיכולוגים של האדם, אותם לא מסוגלים אמצעי התקשורת האחרים למלא.
אתמקד בפונקציה המתווכת של האינטרנט כעוזרת לקדם יחסים חברתיים בינאישיים והקמת קהילות. כיום פרטים הנמצאים במרחב גאוגרפי ותרבותי רב זה מזה, עשויים לצרוך אותם התכנים ולהימנות על הקהילה האלקטרונית המתקיימת רק באמצעות מסכי המחשב. על כן אנסה לבדוק אם הקהילות הוירטואליות שנוצרות באינטרנט (הנקראות בשפה המקצועית - קהילות ON-LINE או קהילות מקוונות) משפיעות על הקהילות בממד הפיזי (הנקראות בפה המקצועית -קהילות OFF- LINE), האם הן מחליפות אותן לגמרי או שהן מהוות תוספת בלבד לחיים החברתיים והקהילתיים של הפרט.

כלי המחקר: המחקר יערך באמצעות ניתוח תוכן של תוצאות מחקרים קודמים שנערכו בתחום תקשורת מחשבים.
המחקרים נאספו ומוינו מתוך מאגרי מידע של מכון סאלד, אוניברסיטת חיפה, סמינר לוינסקי והמכללה למנהל. כמו כן צורפו למחקר נתונים סטטיסטים ותוצאות מחקרים שפורסמו במוספי "קפטן אינטרנט" של עיתון "הארץ".

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - מסגרת תיאורטית
פרק 2 - השערות מחקריות
פרק 3 - הליך המחקר
פרק 4 - הצגת הממצאים וניתוחם
פרק 5 - דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אורן, א. (1999). הכל דיבורים? מקומם של ערוצי שיח סינכרוני בתהליכי למידה מחשבים בחינוך,50, 19-27.
אדוני, ח. ונוסק, ה. (1997). "אני", "ישראלי" "ואזרח העולם": הטלוויזיה בכבלים והשלכותיה על קשרים חברתיים. בתוך כספי, ד. (עורך)תקשורת ודמוקרטיה בישראל. ירושלים: ון ליר והקיבוץ המאוחד.
עברון, ב. (1998). ההגזמה שבתורות הדינאמיזם החד ממדי. בתוך זילברמן, ע. (עורך), הציווי ההומניסטי בטכנולוגיה (עע' 291-308). המכללה למנהל, ספרית המנהל.
ברוכין, א. (1999, אוגוסט 31). הישראלים האלה. הארץ (מוסף קפטן אינטרנט), 9.
גולן, ד. (1996). ילדים פורצים אל עולם המחשוב ואל רשת האינטרנט. מעשה חושב , 23 [1] , 29-26.
גורן, ד. (1986). מושגי יסוד בתקשורת המונים. ירושלים: כתר.
דב, ע. (1999, יוני 22 ). קהילות מקוונות תוצרת ישראל. הארץ (מוסף קפטן אינטרנט), 12.
חקק, י. (1999, יוני 1). הו, בדידות מעיקה- מחקר ישראלי ראשון בנושא התנהגות בני נוער ברשת. הארץ(מוסף קפטן אינטרנט), 4.
עולם אמיתי, כמעט. (1998, אפריל 14). הארץ (מוסף קפטן אינטרנט), 4.
ראשקוף, ד. (1998, ספטמבר 29). אל הייאוש הישרנו מבט-והוא עבר לדבר בחדר הפרטי. הארץ (מוסף קפטן אינטרנט), 11.
רשתי, ד. (1996). יישומים לאומיים ברשת האינטרנט או גיור רשת האינטרנט. מעשה חושב, 2, 29-32.
BAYM, N .K(1994)THE EMERGENCE OF COMMUNITY IN COMPUTER- MEDIATED COMMUNICATION. IN JONES, S.G.(ED.), CYBERSOCIETY (PP. 138-163). THOUSAND,LONDON,NEW DELHI: SAGE PUBLICATION
CAHALL,L. (1994) THE URBAN CHILD AND THE AT T LEARNING NETWORK. THE COMPUTING TEACHER, 21 [5], 19-20.
FREDERICK, H.H.(1992).GLOBAL COMMUNICATION INTERNATIONAL RELATIONS. U.S.A : HARCOURT BRACE COLLEGE PUBLISHERS.
HARRIS, J.(1994) PEOPLE-TO-PEOPLE PROJECTS ON THE INTERNET. COMPUTING TEACHER, 21[5], 48-52.
JONES, S.G. (1994). FROM WHERE TO WHO KNOWS. IN JONES, S. G.(ED.), CYBERSOCIETY (PP. 1-9). THOUSAND, LONDON, NEW DELHI: SAGE PUBLICATION.
MCLAUGHLIN, M.L. (1994) STANDARDS OF CONDUCT ON USENET. IN JONES, S.G. (Ed). CYBERSOCIETY (PP. 90-111). THOUSAND, LONDON, NEW DELHI: SAGE PUBLICATION.
MUKERJI, C., SIMON, B.(1998). OUT OF THE LIMELIGHT: DISCREDITED COMMUNITIES AND INFORMAL COMMUNICATION ON THE INTERNET. SOCIOLOGICAL INQUIRY, 68(2), 258-273.
REID, E. (1994) VIRTUAL WORLDAS: CULTURE AND IMAGINATION. . IN JONES, S.G. (Ed). CYBERSOCIETY (PP. 164-183). THOUSAND, LONDON, NEW DELHI: SAGE PUBLICATION.
RHEINGOLD, H.(1993). TELEMATIQUE AND MESSAGERIES ROSE: A TALE OF TWO VIRTUAL COMMUNITY.CANADA: DDISON WESLEY.
RHEINGOLD, H.(1993). DAILY LIFE IN CYBERSPACE: HOW THE COMPUTERIZED COUNTERCULTURE BUILT A NEW KIND OF PLACE. CANADA: DDISON WESLEY.
ROTHENBUHLER, E.W.,ET AL.(1996). COMMUNICATION, COMMUNITY, ATTACHEMENT AND INVOLVEMENT. JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUATERLY,73(2) , 445-466.
SAMPREDO, V.(1998). GROUNDING THE DISPLACED: LOCAL MEDIA RECEPTION IN A TRANSNATIONAL CONTEXT. JOURNAL OF COMMUNICATION, 48(2), 125-143.
SHINAR, D. (1994). LOCAL COMMUNITY MEDIA UN THE 1990'S AND BEYOND: CHARTING THEIR LOCATION IN A CONCEPTUAL MAP OF SOCIETY AND COMMUNICATION. PAPER PRESENTED AT THE 19TH SCIENTIFIC CONFERENCE OF IAMCR, SEOUL, KOREA.
SERBERNY-MOHAMMADI, A. (1991). THE GLOBAL AND THE LOCAL IN INTERNATIONAL COMMUNICATIONS. IN J.,CURRAN, M., GUREVITCH (EDS), MASS MEDIA AND SOCIETY. LONDON: EDWARD ARNOLD. PP. 118-138.
STAMM, K.R. ET AL (1997). THE CONTRIBUTION OF LOCAL MEDIA TO INVOLVMENT. JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUATERLY, 74(1), 97-107
STEVENSON, T. (1998). NETWAVING ALTERNATIVE FUTURE. INFORMATION TECHNOCRACY OR COMMUNICATIVE COMMUNITY? FUTURE, 30 (2/3), 189-198.
TURKLE, S. (1996). VIRTUALITY AND ITS DISCONTENT: SEARCHING FOR COMMUNITY IN CYBERSPACE. THE AMERICAN PROSPECT, 24, 50-57.

תגים:

מקוונת · פורומים · טים · קהילה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קהילות וירטואליות באינטרנט", סמינריון אודות "קהילות וירטואליות באינטרנט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.