היישום אינו מחובר לאינטרנט

תחלופת עובדים

עבודה מס' 050732

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו עוסקת בעזיבה רצונית של עובדים בפנימיה והשפעותיה בשלושה היבטים-הארגון, הסגל והחניכים.

4,635 מילים ,14 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תחלופת עובדים הנה נושא שנידון רבות בספרות המקצועית. בספרות מבחינים בין עזיבת עובדים רצונית לעזיבה לא רצונית.
בעבודה זו אתמקד בעזיבה רצונית של עובדים את הארגון.
תופעה זו נתפסת כאחת מן הבעיות איתן מתמודדים ארגונים וכאחד הפרמטרים למדידת הקשר בין האדם לארגון. (לוי 1990).

מחקרים רבים התמקדו בהשלכות העזיבה הרצונית על העובד העוזב עצמו, ועל הארגון ובחנו סיבות המובילות עובדים להחליט על עזיבת הארגון. (יעקובוביץ 1991).
כמו כן נבדקו ההשלכות הארגוניות שיש לעזיבת עובדים, חיוביות ושליליות כגון: עלויות מיון וגיוס עובדים חדשים, פגיעה ברשתות תקשורת וברשתות חברתיות, ומאידך רענון, עליה בטיב הביצוע והתפוקות, הכנסת יצירתיות וחדשנות לארגון וכו'. (Shaw 1998).

בפנימיות בישראל שיעור תחלופת העובדים גבוה. (גרופר 1997).
בראיונות אותם ביצעתי, התרשמתי כי תחלופת העובדים הגבוהה, משפיעה על העובדים הנשארים, על האקלים הארגוני ועל איכות ביצוע העבודה.

עבודה זו סוקרת את התופעה, גורמים וסיבות המובילים לתחלופת עובדים וולונטרית ואת השפעותיה בשלושה היבטים: הארגון, הסגל (העובדים הנשארים), והחניכים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תאור הפנימייה
3. הצגת אירוע
4. סקירת ספרות
5. תמליל קטעי ראיונות
6. דיון רפרט
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

גלאון ש., (1986), נטייה להתפטר מארגון- מודל סיבתי, עבודת גמר לתואר מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולגיה, אוניברסיטת בר - אילן.
גרופר ע., (1997), "להיות למדריך בפנימייה", עבודת דוקטורט, אוניברסיטת חיפה.
יעקובוביץ נ., (1991), השפעת תחלופה של עובדים על עמדות הנשארים כלפי הארגון כמתווכת ע"י משתנים תלויי העובד, תפיסתו הסובייקטיבית את העזיבה ועמדותיו כלפי הארגון, עבודת גמר לתואר מוסמך, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר - אילן.
כהן ס.,(1993), תרומה יחסית ומצטברת של סוגי לחצים שונים על שחיקה ועל התנהגויות נסיגה, עבודת גמר לתואר מוסמך, בית - הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת תל - אביב.
לוי ע. (1990), דרכים לצמצום תחלופת עובדים, משאבי אנוש, 251: 13 - 15.
עציון ד., (1990), שחיקה בתפקידי ניהול - גורמים והשלכות, בתוך: גלוברזון א., גלין א., רוזנשטיין א., (עורכים): משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל: אופקים חדשים, רמות, תל - אביב, ע"מ 271 - 285.
פלד י., (1988), השפעתם של מאפיינים דמוגרפים על משך העסקה של מדריכים חינוכיים, עבודת גמר לתואר מוסמך, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל - אביב.
קצלניק ק., אבירם א., קטן י., (1989), בוגרי עבודה סוציאלית בתחילת הקריירה, מימוש ערכים תעסוקתיים, שביעות רצון ומחויבות מקצועית, חברה ורווחה, י', 56 - 73.
קרניאל - ספיח נ., (1996), דו"ח הערכה ופעילות, השפעתו על התקדמות חניכים בפנימייה טיפולית, עבודת גמר לתואר מוסמך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
Horejsi J. E., (1971),Solving the problem of Staff Turnover ,Public Welfare ,Vol xxix ,455 - 461
Huffman JR., (1998), The revolving door, Beverage World, Vol. 15, pp. 119 - 124.
Vandenbrghe C., (1999), Organizational Culture, Person Culture Fit, and
Turnover, Journal of Organizational Behavior ,Vol. 20, 175 - 184.
Shaw D. (1998), An Organization - Level Analysis of Voluntary and Involuntary Turnover, Academy of Management Journal, Vol. 41 (5), pp. 511 - 525.

תגים:

שביעות · רצון · אדם · כוח · עזיבה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תחלופת עובדים", סמינריון אודות "תחלופת עובדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.