היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי סוריה איראן בזמן מלחמת איראן -עיראק

עבודה מס' 032682

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפתחות היחסים בין שתי המדינות ,בחינת מניעי הצדדים במסגרתם,הערכת אופיים ושלכותיהם על המערכת הבינערבית

10,520 מילים ,26 מקורות

תקציר העבודה:

מלחמת המפרץ היוותה מוקד להתעניינותו והתייחסותו של העולם הערבי לאורך כל שנות ה-80. העולם הערבי מצא עצמו מפולג בין תומכי עיראק ומתנגדיה ונכשל במאמציו להביא להפסקת המלחמה הממושכת. מלבד המספר העצום של הקרבנות, משאבים רבים של העולם הערבי בוזבזו במהלך המלחמה תוך כדי סיוע לצדדים הנצים, והן לאחריה במסגרת שיקום ההרס והחורבן.
עבודה זו מתמקדת ביחסים בין סוריה לאיראן - תחת שלטון חומייני - במהלך מלחמת איראן-עיראק בשנים 1980-1988. מטרתה היא לנתח את התפתחות היחסים בין שתי המדינות מראשית התהוותם, לבחון את מניעי הצדדים בכינון הקשרים ביניהם, ולהעריך את אופיים ומהותם והשלכותיהם על המערכת הבינערבית.
העובדה שלמלחמה עשויות היו להיות השלכות מרחיקות לכת - התפשטות הפונדמנטליזם וערעור יציבות המשטרים השונים או לחילופין עליית כוחה של עיראק כמעצמה אזורית - עובדה זו גרמה לדאגה רבה בקרב מעצבי המדיניות בעולם הערבי, אשר מרביתם פעלו לשמירת היציבות באזור.
שיתוף הפעולה בין משטר הבעת' בסוריה למשטר האסלאמי באיראן תוך כדי המלחמה ולאחריה היוו, לדעתי, את אחת הסוגיות המעניינות ביותר בתקופה זו. מערכת היחסים שהתפתחה בין סוריה - נושאת דגל הפאן-ערביות החילונית במהותה, לצד איראן - מדינה שאינה ערבית הדוחה את רעיון הלאומיות מיסודו והדוגלת בהחיאת ה"אומה האסלאמית", היתה עניפה ורווית מתחים.
ניגודי ההשקפות והאינטרסים בין שתי המדינות הקיימות בהתייחסותן לא רק לסוגיה הלבנונית אלא גם ביחס לעיראק וישראל, לצד העובדה שהיחסים ביניהן ממשיכים להתקיים כבר למעלה מעשות מעוררים ענין מיוחד.
בראשית העבודה נבחנת מערכת היחסים הבינערביים בתקופה שקדמה למלחמת המפרץ, גורמי המלחמה ויחסה של סוריה כלפיה. העולם הערבי מצא את עצמו בתקופה זו מפולג על רקע התייחסותו למצרים שלאחר קמפ דייויד ועל רקע יחסי סוריה-עיראק, יחסים שהדרדרו מקיץ 79 והגיעו לשפל המדרגה סמוך לפרוץ המלחמה בין איראן ועיראק.
בהמשכה נבחנת אוריינטצית מדיניות החוץ של איראן וסוריה תוך התמקדות ביחסן אל המעצמות (בריה"מ, ארה"ב). על אף ששתי המדינות הצהירו על מאבקן הבלתי מתפשר באמפריאליזם ובציונות הרי שנותרו הבדלים בהתייחסותן למעצמות, ובמיוחד ביחסה הידידותי של סוריה אל בריה"מ לעומת היחס החשדני והסתייגותה של איראן ממנה לנוכח נסיון העבר.
הפרק השלישי דן בניתוח מערכת היחסים בין סוריה לאיראן.
נסקור תחילה את יחסי שתי המדינות בתקופת השאה ולאחר מכן נבחן את מניעי הצדדים ואת מערכת היחסים שהתפתחה ביניהם לאחר המהפכה במישור הצבאי, הכלכלי ובזירה הלבנונית.
המהפכה האסלאמית באיראן היוותה נקודת מפני ביחסי סוריה-איראן. אסד ראה באיראן שלאחר המהפכה, אשר ניתקה את קשריה עם ישראל וקראה לעימות צבאי עימה, תרומה נכבדת למאבק בישראל והכרה נוספת בצדקת דרכו המדינית לעומת זו הפייסנית של סאדאת.
מתוך אהדה זו ובשל אינטרסים שונים ומגוונים, כפי שנראה במהלך העבודה, הוא הידק את קשריו עם משטר המהפכה. בד בבד ככל שהלך והתרחב שיתוף הפעולה בין שתי המדינות כך גם צצו ועלו המחלוקות ביניהן. מחלוקות אלו התגלו במלוא חריפותן בלבנון, שעה ששאיפתו של חומייני לייצא את המהפכה ללבנון עמדה בסתירה לחתירתו של אסד לבסס את חסותו בה.
היות ונושא זה עוסק בתהליכים שארעו בשנים האחרונות קיימת, מטבע הדברים פרספקטיבה היסטורית קצרה יחסית. מיעוט המחקרים המקיפים בנושא והמחסור היחסי במקורות לגבי אירועים מסוימים הקשו על מלאכת איסוף החומר. יחד עם זאת העובדה שטרם פורסמו מחקרים מעמיקים ומקיפים בנושא היוותה עבורי אתגר בחיפוש אחר חומר ומקורם בבילוגרפים נוספים, עיבודם הבנתם וניתוחם.
לעזר רב היה לי מאמרו של דוד גוברין "יחסי סוריה-איראן בתקופת מלחמת איראן עיראק".
בעזרתו הגעתי למקורות ביבלוגרפים רבים ומגוונים הכוללים ספרים ומאמרים ובנוסף גם ציטוטים מעיתונות פרסית וערבית ומשידורי תחנות רדיו רבים.

תוכן הענינים:

הקדמה

פרק I: סוריה ואיראן בזירה הבין-ערבית ערב עלייתו של חומייני לשלטון
א. מערכת היחסים הבין-ערביים 1977-1980.
ב.הרקע למלחמת איראן עיראק
ג. הגורמים למלחמה.
ד. יחסה של סוריה כלפי מלחמת המפרץ

פרק II : אוריינטצית מדיניות החוץ של איראן וסוריה
א.איראן-ארה"ב, בריה"מ, ישראל
ב. סוריה-ארה"ב, בריה"מ, ישראל

פרק III: יחסי סוריה איראן בזמן מלחמת המפרץ
א. רקע: יחסי סוריה איראן בתקופת השאה
ב. ראשית היחסים ומניעי הצדדים בכינון הקשרים ביניהם
ג. האנטרסים של סוריה בקשירת הקשרים עם איראן
ד. האנטרסים האיראנים

פרק IV : לבנון: שותפות על רקע ניגודי אנטרסים

פרק V : סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

תגים:

מפרץ · תיכון · איסלאם · פרסי · חומייני · מזרח

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי סוריה איראן בזמן מלחמת איראן -עיראק", סמינריון אודות "יחסי סוריה איראן בזמן מלחמת איראן -עיראק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.