היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 211
עבודה מס' 70494
בחינת הגורמים השונים לחיזוי רמת הכנסה שנתית בשימוש במערכות לומדות במתודולוגיית CRISP-DM
5,084 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70484
מערכת קבלת החלטה מבוססת לוגיקה עמומה לניתוח אפנדיציט.
9,856 מילים (כ-30.5 עמ'), 16 מקורות, 1,099.95 ₪
עבודה מס' 70342
סקירת ספרות וניתוח ממצאי סקר קצר בשאלה: באיזה אופן באה לידי ביטוי פעילות המשתמש בפייסבוק בכל הנוגע לחשיפת מידע אישי?
5,495 מילים (כ-17 עמ'), 28 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70174
סקירת מחקרים בנושא.
4,012 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70152
התמורות שחוללה מערכת ניהול לקוחות CRM במחלקת השיווק בבנק איגוד.
4,214 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69838
ניתוח העסק והצעת יישומים חדשים.
9,082 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69680
שלבי האפיון הנדרשים לניתוח מערכת מידע לארגון.
2,027 מילים (כ-6 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69604
סקירת תפקידו של כל אחד ממנהלי החברה ובאיזה מערכות מידע הוא משתמש על מנת למלא את תפקידו בהחלטה להיכנס לשוק המסחר האלקטרוני.
2,747 מילים (כ-8.5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69568
סקירת המערכת, יישומיה ויתרונותיה.
2,218 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 211