עבודות [1378-1386] מתוך 2276 :: [עמוד 154 מתוך 253]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 62022 SHOPPING CART DISABLED
הקשר של החימוש הגרעיני האיראני לאיסלאם, 2002.
עבודת מחקר העוסקת בשאלה מהו הקשר שבין פיתוח גרעיני באיראן לבין אופייה המוסלמי.
9,063 מילים (כ-28 עמודים), 12 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
רכבת הגרעין של איראן דוהרת
א. גולים איראנים מגלים את פעילות הגרעין של איראן
ב. ראשית עידן הגרעין באיראן
ג. מעגל המדינות המעורבות בתוכנית הגרעין האיראנית
ד. המחקר הגרעיני האיראני - אתרים ומטרות
ה. המעקב אחר הגרעין האיראני
ו. המעורבות הרוסית בפעילות הגרעינית האיראנית
ז. "המעורבות" הסינית בפעילות הגרעינית האיראנית
ח. חשיפת ה"וושינגטון פוסט"
האיסלאם האיראני והחימוש הגרעיני
א. השאלות
ב. גישות מרכזיות לבחינת הפיתוח הגרעיני
ג. חשיבות הגרעין לאיראן כמובילה של המהפכה האיסלאמית
סיכום
ביבליוגרפיה

הקדמה

1דברי בנימין נתניהו למחרת הפיגוע במגדלי התאומים: בשנת 1996 כתבתי בספרי:
2"ארגוני הטרור של האיסלאם הקיצוני מבטלים במידה רבה את הצורך להשתמש בכוח אווירי או בטילים
בין-יבשתיים במערכות שיגור למטענים גרעיניים איסלאמיים. הטרוריסטים עצמם יהיו אמצעי השיגור.
בתרחיש החמור מכולם יפוצצו במרתפי מגדלי התאומים לא מכונית תופת, אלא פצצה.... אין צורך להיות
מומחה בטרור בינלאומי כדי לתפוס שהגל הגואה הזה של טרור איסלאמי שונה במהותו מן הטרור שעמו
נאלץ המערב להתמודד עד עכשיו....הניצול הגובר והמואץ שעושים הטרוריסטים במתאבדים, מלמד שחלק
מן האנשים המעורבים במעשים אינם מהססים לפוצץ את עצמם בשירות האידיאולוגיה (תופעה
שהאמריקנים מיטיבים לזכור אותה מטייסי הקאמיקזה היפנים במלחמת העולם השניה). פתולוגיה זו,
ואיני יכול להשתמש בשום מונח אחר - מתבטאת גם בנכונות ובחדווה שבהן מקריבות האימהות את בניהן
למען התהילה הגדולה של האמונה".
בסופו של דבר, מגדלי התאומים פוצצו וקרסו באמצעות 300 טונות של דלק מטוסים ולא באמצעות פצצה
גרעינית, ופירוש הדבר שגם הזוועה הנוראה שחווינו השבוע איננה התרחיש החמור מכולם. בהמשך הדרך
אורב תרחיש חמור גם מזה. כיום אין ברירה אלא להתייצב באופן מפוכח בפני האפשרות שבעתיד הלא
רחוק יהיה נשק גרעיני בידי המשטרים הקיצוניים במזרח-התיכון3. אם כך יקרה, תתחולל בטרור
הבינלאומי תמורה עצומה: שוב לא יהיו המאוימים והנפגעים אנשים יחידים או בניינים, אלא ערים שלמות,
שתוחזקנה כבנות-ערובה...

מבוא
א. רקע
התפרקותה של ברית-המועצות בשלהי שנות ה80- הייתה במובנים רבים צפירת ארגעה לכל נביאי הזעם של
המלחמה הגרעינית. מתחילת שנות ה90- ועד היום, שבה הסכנה הגרעינית לרחף מעל העולם. האיום הפעם
אינו מגיע מצידן של שתי מעצמות שבהן מתרחש תהליך מסודר של קבלת החלטות, אלא דווקא ממדינות
רודניות ומוסלמיות כפקיסטן, עיראק ואיראן, המאיימות לסחוף את העולם לעימות לא-קונוונציונאלי.
לצידן, ארגוני טרור דוגמת אל-קעידה בראשות אוסמה בן-לאדן, המנסים להגיע ליכולת ביצוע של פיגוע
גרעיני. להערכת האלוף יצחק בן-ישראל, "הסיכוי שבמשטרים כגון אלו, תילקח החלטה מוטעית אשר
תוביל לשימוש בנשק גרעיני - הוא גבוה יחסית" .4

ב. שאלת המחקר
איראן כמדינת דת איסלאמית השואפת לפיתוח גרעיני מעלה שאלה מרכזית שתעמוד בבסיס מאמר זה: מה
הקשר שבין פיתוח גרעיני באיראן לבין אופייה המוסלמי?

ג. מטרה ושיטה
במטרה להשיב על שאלת המחקר חילקתי מאמר זה לשני פרקים עיקריים:
           1.רכבת הגרעין של איראן דוהרת - בו אסקור את תולדות המרוץ הגרעיני האירני.
           2.האיסלאם האיראני והחימוש הגרעיני - בו אנסה להשיב על השאלות הבאות: מהן הסיבות
           הדוחפות את איראן לפיתוח הנשק הגרעיני? מה הקשר בין אופייה הדתי מוסלמי של
           המדינה לשאיפותיה הביטחוניות? כנגד מי מופנית השאיפה לחימוש לא קונבנציונאלי?
           האם קיימת אפשרות שמאחורי מדיניות הביטחון של איראן עומד רעיון דתי פן-ערבי?
____________________________________________________________
1 נתניהו, ב. (2001). "העולם החופשי חייב לנצח את הטרור, שאם לא כן הטרור ינצח אותו". מעריב מהדורת יום .12.9.2001
2 נתניהו, ב. (1996). מלחמה בטרור: כיצד יביסו המשטרים הדמוקרטיים את הטרור המקומי ואת הטרור הבינלאומי, משכל, תל-אביב.
3 כוונתו לאיראן סוריה ועיראק.
4 האלוף יצחק בן-ישראל, (2002), בראיון פרישה מתפקידו כראש מפא"ת בטאון חיל האוויר גיליון 248) 147) אוקטובר .2002
 
עבודה מס' 62020 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין הקירבה המשפחתית של מבקר הפנים לראש הרשות לבין חריפות הדוח, אופי הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים, 2002.
בדיקת רשויות מקומיות מהמגזר הערבי במחוז צפון.
13,432 מילים (כ-41.5 עמודים), 21 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. בעיית המחקר
ג. שאלת המחקר
ד. השערות המחקר
ה. השיטה
סקירת ספרות
א. הרקע לסקירת הספרות
ב. הבסיס החוקי לביקורת פנימית ברשויות המקומיות
ג. חשיבות הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות
ד. בין ביקורת פנימית לחיצונית ברשויות המקומיות
ה. מינוי מבקרים פנימיים
   1. מינוי מבקרים פנימיים בעיריות
   2.מינוי מבקרים פנימיים במועצות מקומיות
   3. העסקת מבקרים פנימיים שלא במעמד "עובד רשות מקומית"
   4. מינוי עובדים ללשכת המבקר הפנימי בעירייה
ו. תפקידיו של המבקר הפנימי
ז. תקני ביקורת
ח. טיפול הרשות המקומית בדוחות הביקורת הפנימית
ט. קבלת עובדים ברשויות המקומיות
י. מינויים פוליטיים ברשויות המקומיות
יא. סקירת מאמרים לגבי הביקורת הפנימית
יב. שחיתות בשירות הציבורי
מחקר שדה
א. שאלת המחקר
ב. השערת המחקר
ג. השיטה וכלי המחקר
ד. שדה המחקר
ממצאים
א. ניתוח השוואתי - דוחות מבקרי הפנים
ב. ממצאי מעקב אחר תיקון ליקויים משנה קודמת ברשויות המקומיות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

"התפיסה הבסיסית של שיטת המנהל הציבורי בישראל, רואה בשרות הציבורי שירות בעל אופי
מקצועי וא-פוליטי. המינוי הפוליטי מתעמת ככלל חזיתית עם תפיסה זו. החובה להימנע ממינויים
פוליטיים נגזרת ממעמדה של הרשות הציבורית כנאמן הציבור, והפרתה גוררת פגיעה באמון הציבור
ברשות. זו העת להסיר מכשול ולהקדים תרופה על-מנת שתופעות מעין אלו לא יישנו. ככל שהמדובר
במינויים למשרות ברשות המקומית לאחר הבחירות, יש להימנע מלהוציא ישן פני חדש (פוליטי)
ואידך זיל גמור".1
נגע המינויים הפוליטיים ברשויות המקומיות פשה בישראל ועל כך התריעה מבקרת המדינה עוד
בשנת 1998. בעיריות שנבדקו בתקופה שנסקרה על ידה: מונו 577 עובדים בלא מכרז פומבי כנדרש;
שיעורם מכלל העובדים שהתקבלו למשרות החייבות במכרז, היה כ .2 84% -
הסוגייה של מינוי עובדים ברשויות המקומיות נדונה אף בבית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט
גבוה לצדק, בעתירה שנגעה למינויים של עשרה עובדים בעיריית תל אביב-יפו3. בפסק-הדין שניתן,
ביום  29.1.1995, פירש ויישם בג"צ את הנורמות החלות על קבלת עובדים לעיריות: החובה לפרסם
מכרז פומבי, אימתי ניתן למנות על-פי מכרז פנימי ואלו משרות פטורות ממכרז. נקבע שיש מקום
לבטל את מנוייהם של תשעה עובדים, שנתמנו למשרותיהם בלא מכרז פומבי.

בעיית המחקר
בתוקף תפקידי כקצין מחוז הצפוני במשרד הפנים נתקלתי בתופעה חמורה שהכינוי ההולם לה
"תרבות שלטון חמולתי" אשר פשתה ברשויות המקומיות במגזר הערבי, בה נוהגים ראשי הרשות
למנות "מקורבים" לתפקידים שונים ברשות.
יתר על כן, בחלק מהרשויות מונו כמבקרי פנים של הרשות קרובי משפחה של ראש הרשות.
שאלת המחקר
האם קיים קשר בין קרבתו (משפחתי, פוליטי, חברתי) של מבקר הפנים לראש הרשות לבין
קפדנותה של הביקורת, חריפותה ומעקב אחר תיקון ליקויים שנתגלו בביקורות קודמות הן על ידו
והן ע"י גורמים חיצוניים?

השיטה
1. מחקר איכותי השוואתי באמצעות ניתוח תוכנן של 4 דוחות ביקורת שהוגשו ע"י מבקר פנים
ברשות המקומית 2 - דוחות של מבקרי פנים מקורבים ו2- דוחות של מבקרי פנים שאינם מקורבים.
4 .2בדיקת ההקפדה והמעקב אחר תיקון ליקויים שנתגלו בביקורות קודמות ע"י גורמים חיצוניים
ב10 - רשויות במגזר הערבי.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, (2001), מכתב אזהרה, לראשי רשויות מקומיות אשר ביצעו עבירות
לכאורה - כאשר לקו במינויים פוליטיים. ההודעה והמכתב פורסמו בעיתון הארץ מהדורת יום .24.9.2001
2. מבקר המדינה, (1998) דוח ביקורת על קבלת עובדים ומינויים פוליטיים ברשויות המקומיות ירושלים, אייר התשנ"ח  -
מאי 1998. (להלן מבקר המדינה  1998).
3. בג"צ  1249 , 1086/94, אריה צוקר נגד עיריית תל אביב-יפו ואחרים, פ"ד מט (1)  עמ'   .139
4. תחילה הייתה כוונת המחקר לערוך דוח השוואתי כמצוין בסעיף ה1/ לעייל בלבד. אולם לאור התוצאות החמורות
שהתגלו בכל הקשור למעקב אחר תיקון ליקויים בארבע המועצות שנבדקו, החלטתי להרחיב את תחום המחקר ולבדוק  10
רשויות נוספות בנושא זה. לאחר מעשה אני מעריך כי הייתה הצדקה להרחבת תחום המחקר וזאת לאור הממצאים
המפתיעים שגיליתי ואשר יובאו בפרק ממצאים.


 
עבודה מס' 62019 SHOPPING CART DISABLED
מבחנה של הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים, 2002.
תאור קשת הצעות לגבי הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים.
16,665 מילים (כ-51.5 עמודים), 17 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: תפיסתן של מדינות ערב וישראל את הסכסוך
פרק ב: אקטיביזם מול איפוק בפעולות התגמול - שנות החמישים
א. רקע
ב. פעולות התגמול: קונספציית האקטיביזם מול קונספציית האיפוק
פרק ג: הקונספציה הישראלית במבצע קדש
א. מבצע "קדש" - מטרות וביצוע
ב. מבצע קדש - ניתוח צבאי-פוליטי
   1. לפני המבצע
   2. אחרי המבצע
ג. סיכום ומסקנות ממבצע "קדש"
   1. הרמה הגלובלית
   2. הרמה של בריטניה וצרפת
   3. הרמה הבינערבית
   4. הרמה הישראלית-ערבית
פרק ד: הקונספציה האסטרטגית הישראלית במלחמת ששת הימים
א. הגורמים
   1. הגורם הסורי
   2. מדיניותה של ברית המועצות
   3. הפגנת חולשה מצד ישראל
   4. מדיניות נאצר
ב. המשבר
   1. האיבה הערבית
   2. פעולות הטרור
   3. תפקיד סוריה במשבר
ג. מהמתנה להכרעה
   1. הפגנת הכוח המצרית
   2. הפניה לסילוק כוח האו"ם
   3. ממשבר פוליטי בישראל להכרעה
פרק ה: דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הנטייה למלחמה טבועה במזרח התיכון מאז ומקדם. נטייה זו הועמקה והושרשה באזור עם
הקמתה של מדינת ישראל. מצב המלחמה השורר בין ישראל למדינות ערב אופיין כסכסוך מתמשך
הרווי במלחמות קיומיות, לאומנות כובשת וגזענית, התפרצויות של חמה שבטית ואיבה דתית, טרור
רצחני, חרם כלכלי והתגוששות דיפלומטית.

הקונספציה שלפיה צהל קבע את עיקרי תורת הלחימה היא: ישראל אינה יכולה להפסיד שום
מלחמה\מערכה; אסטרטגיה הגנתית; ניסיון למנוע מלחמה בדרכים מגוונות; מניעת הידרדרות;
השגת הכרעה וגמר לחימה בלו''ז קצר; לחימה בבט''ש גרילה וטרור; יחס אבדות נמוך מאד.
הקונספציית שלפיה  צה"ל בונה את כוחו היא: אסטרטגיה הגנתית וטקטיקה התקפתית.
להגנה: מערכת התרעה משוכללת; צבא יבשה סדיר קטן וכח מילואים גדול; זרוע אויר וים
מבוססות על סדיר; מערכת ימ''חים ומערכות תנועה ותובלה.
להתקפה: תיאום בין זרועי ובין חילי; העברת הקרב לשטח אויב במהירות; השגת יעדי המלחמה
במהירות.
מטרתי במסגרת סמינריון זה, לתאר בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר את קשת הדעות לגבי
הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים.
אקדים ואומר, כי קיים וויכוח בין היסטוריונים לבין "היסטוריונים חדשים" שהפכו למאבק מר כל
כך כמו הוויכוח הניטש כעת בדבר מלחמות ישראל-ערב ומלחמת ששת הימים במיוחד .1
האמונה שמלחמת ששת הימים נכפתה על ישראל על ידי ברית של מדינות ערב הנחושות להביא
להשמדתה, שכיבוש השטחים בידי ישראל היה תוצאת המימוש המוצדק של זכותה להגן על עצמה,
שישראל עשתה כל שלאל ידה למנוע את המלחמה - היא ערך מקודש בעיני כל הציבור הציוני, לכל
רוחב הקשת הפוליטית.
ברם, העובדה שמעמד הקבע של אותם שטחים ממשיך לעמוד במוקד הדיון הפוליטי הפנימי
בישראל וגם במוקד משא ומתן בינלאומי מתמשך, הופכת את מלחמת ששת הימים למטרה מפתה
במיוחד לפיתוח פרשנות חדשה ורדיקלית בעיקר על ידי "ההיסטוריונים החדשים".

בחרתי להביא תיאור מקיף שיכלול את תולדות הסכסוך ישראלי ערבי עד 1967, במגמה לבחון את
הקונספציה הלאומית הישראלית שהנחתה את הקברניטים מאז קום המדינה דרך פעולות התגמול
ומלחמת קדש ב1956 -, וכלה במלחמת ששת הימים אשר עליה יורחב הדיבור במיוחד. במטרה
להשיב לשאלת הנושא:
"הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. לדעת ד"ר מיכאל אורן הוא עמית בכיר במרכז שלם. הוא חוקר כעת את תולדות מלחמת ששת הימים. ראה מאמרו "מי
רצה במלחמת ששת הימים?" תכלת 7 אביב התשנ"ט 1999, (להלן מיכאל אורן): "ההיסטוריונים החדשים אינם מתאמצים
להסתיר את מגמתם. אילן פפה, היסטוריון באוניברסיטת חיפה ופעיל במפלגת חד"ש, פרסם לאחרונה בג'ורנאל אוף
פלסטיין סטדיס סדרה של שלושה מאמרים, המהווים מעין מניפסט. פפה מתאר את "ההיסטוריה החדשה" כזרם מהפכני
מתעצם והולך, הקונה לו אחיזה בכל תחומי החיים האינטלקטואליים, באמנויות ובתקשורת בישראל. מטרתה, כך הוא
מצהיר, "לשקול מחדש את תוקפה של הדרישה למדינת לאום יהודית בשטח הגיאוגרפי של פלשתין לשעבר". (ראה)  Ilan
Pappe, "A Post-Zionist Critique of Israel and the Palestinians, Part II: The Media," in Journal of Palestine
.Studies (Spring 1997), pp. 37-43 החל בספרו של שמחה פלפן לידתה של ישראל (1987,) דרך ספרו של אבי שליים
שיתוף פעולה מעבר לירדן (1988) וכלה בספרו של בני מוריס 1948 והלאה (1994,) ההיסטוריונים החדשים שמו לעצמם
מטרה לנפץ את מה שנקרא בפיהם "המיתוסים" שאפפו את  תקומתה של מדינת ישראל ואת העשור הראשון לקיומה. כך,
למשל, לגבי מלחמת העצמאות, ישראל מואשמת בעקירתם של אלפי פלשתינאים - אחד מביטוייה של הנטייה הציונית
המובהקת לעריכת "טרנספר" - ובקשירת קשר עם ריאקציונרים ערביים כדי לשלול מהפלשתינאים את זכותם לעצמאות
מדינית. עוד נטען, כי המנהיגים הערבים של אותם הימים "עמדו בתור" לעשות שלום עם ישראל, אך המדינה היהודית
עמדה בסירובה".


 
עבודה מס' 62015 SHOPPING CART DISABLED
מוסד האומבודסמן בישראל ובעולם, 2000.
הזווית הייחודית של עבודת מבקר המדינה בישראל.
4,629 מילים (כ-14 עמודים), 12 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
רקע היסטורי
עיקרי התיקון לחוק
המבקר כנציב תלונות הציבור - עיקרי התיקון לחוק
הדברים להם אינו מוסמך נציב תלונות הציבור
הנת"צ - מדוע?
מה בין הנת"צ למבקר המדינה?
הנת"צ - עפ"י התבחינים של המבקר האידיאל
סיכום ביניים
טבלה מס' 1
שילוב התפקידים - המבקר כנת"צ
מוסד האומבודסמן בעולם
טבלה מס' 2
התוספות הישראליות למיסוד האומבודסמן במנהל
המקומי והפנימי
ומדוע לא?
סיכום ומסקנות
הערות
רשימה ביבליוגרפית

מבוא
עבודה זו מתמקדת בזוית ייחודית של עבודת מבקר המדינה בישראל, על פי חוק מבקר המדינה  -
תפקידו כאובודסמן, נציב תלונות הציבור.
תפקידו הייחודי הזה של מבקר המדינה בישראל, עוררו בי סקרנות ותהיה, בשל חשיבותם הרבה של
שני צדי עבודת הביקורת והשילוב ביניהם.
כמו-כן תהיתי באשר לסיבות ההיסטוריות שהניעו את חברי הכנסת לחוקק חוק זה ולכלול בין
תפקידיו הרבים מאד (ולאחרונה יש המלינים על תפקידים מרובים מידי), גם תפקיד משמעותי ביותר  -
פתח לציבור להתלונן נגד הרשויות, וזכותו של הציבור הפונה לקבל את ההתייחסות הרצינית ביותר,
לאחר חקירה מדוקדקת.
בעבודה זו אנסה לתת מענה לתהיות אותן העליתי ובנוסף לכך לשרטט פרופיל של עבודת המבקר
בעודו מכהן כאומבודסמן.
בנוסף לאמור לעיל, אנסה לערוך סקירה קצרה על פעילות מדינות העולם המערבי, במסגרת נושא זה  -
מוסד נציב תלונות הציבור.
יחד עם זאת, עיקר העבודה תתייחס לנושא זה בישראל.


 
עבודה מס' 62012 SHOPPING CART DISABLED
נשים בפוליטיקה - השוואת המקרה הישראלי לנורווגיה, 2000.
עבודה הבודקת בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות.
6,194 מילים (כ-19 עמודים), 24 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא - רקע תאורטי
1. חלק ראשון - ייצוג סוציולוגי
1.1  ישראל ונורווגיה - פערים בייצוג
1.2  הסברים לפער - הגורם הפוליטי
1.2.1 סדר היום הפוליטי
1.2.2 שיטת הבחירות
1.2.3 אסטרטגיות הפעולה
1.3  הסברים לפער - הגורם התרבותי
1.3.1 הגורם הדתי
1.3.2 מערכת הערכים הדומיננטית
1.3.3 גורם חברתי-תפקודי
1.4 האם הן מייצגות
2. חלק שני - ייצוג אקטיבי-פוליטי: "האם הן דואגות לנשים?"
א. בדיקת עמדות
ב. בדיקת פעילות
סיכום - דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
בבואנו לבדוק את נושא ייצוג הנשים בפוליטיקה עלינו לבדוק תחילה מהו "ייצוג"?
ישי (238 :1978) מציינת כי המונח ייצוג אינו חד-משמעי: ניתן להבחין בין ייצוג אקטיבי-פוליטי
לייצוג פסיבי-סוציולוגי. הנציג הפוליטי מצופה לפעול למען האינטרסים והשאיפות של שולחיו,
והנציג הסוציולוגי משקף את תכונות בוחריו. בעוד שהייצוג האקטיבי כרוך בהזדהות מודעת של
הנציג עם ערכי המיוצג, הייצוג הפאסיבי קשור למאפיינים חברתיים-דמוגראפיים.

מטרת עבודה זו: לבדוק בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי מדינות: ישראל
ונורווגיה, ולנסות להסביר את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות ובין שתי המדינות, באם יימצאו
כאלו. כותב עבודה זו סבור שאין להסתפק בבדיקת הייצוג הפסיכו-סוציולוגי של נשים, אלא יש
לבדוק גם ייצוג אקטיבי-פוליטי. במילים אחרות, לא מספיק לבדוק את שעור הנשים באליטה
הפוליטית בהשוואה לחלקן באוכלוסייה. יש לשאול כיצד תורמות הנשים המייצגות לקהל הבוחרות
המיוצגות?
החלק הראשון של עבודה זו יעסוק במידת הייצוג הסוציולוגי בשתי המדינות וינסה להסבירו, תוך
התייחסות להסברים התיאורטיים שהציעה קירפטריק.
החלק השני יעסוק בייצוג הפוליטי-אקטיבי ("מה הן עושות?").
בשני החלקים עיקר ההתייחסות תהיה לייצוג פרלמנטרי.


 
עבודה מס' 62011 SHOPPING CART DISABLED
אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה, 2002.
דיון ממצה על אסכולות ביהייביוריסטיות בחקר הפוליטיקה.
7,177 מילים (כ-22 עמודים), 24 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע- כללי
ב. המטרה
תיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות
עיקרי האמונה הבהייוויורלית
רקע
ב. פירוט העיקרים
ג. סיכום העיקרים
האידיאולוגיה הבהייוויורלית
א. רקע
ב. תורת ההכרה
ג. פלורליזם
ד. דטרמיניזם חברתי ופסיכולוגי
ה. יחסיות ודמוקרטיה
ו. אידיאולוגיה
ז. שמרנות
ח. הקשר בין המתודולוגיה הביהייוויורלית לבין השמרנות הפוליטית.
ט. סיכום ומסקנות לפרק זה
ההנחות  והמטרות של הביהייוויורליזם ואחר-ביהייוויורליזם
א. המשמעות של הביהייוויורליזם
ב. עיקרי האחר-ביהייוויורליזם
סיכום
ביבליוגרפיה

מאז התקופה הקלאסית ועד ראשית העידן המודרני נשא חקר הפוליטיקה צביון פילוסופי ביסודו.
הוא נחשב כדיסציפלינה נורמטיבית ואתית, כענף שימושי במסגרת הפילוסופיה של המוסר. למשל
המחקר הפוליטי הקדם-מודרני הוקדש לשאלה "מהו צדק?" הרבה יותר מאשר לבעיה השונה
לגמרי '"מה נחשב צודק על-פי תפיסותיהן של חברות שונות?" או "מה החשיבות של שיקולי צדק
לעומת שיקולי תועלת בעיצובה של מדיניות ציבורית?".
כמו חלק גדול של המחשבה הקדם-מודרנית, גם המחקר הפוליטי לא התעניין בשאלות אמפיריות
או בבדיקה אמפירית; נושאיו וסגנונו היו עיוניים ומופשטים בעיקרם. הוא עסק בראש ובראשונה
בשאלות כמו טיבה של המדינה הטובה ביותר היחס הנאות בין היעדים הרוחניים והגשמיים של
האדם, המטרות הסופיות של החיים הפוליטיים, אופיו של האדם כיצור פוליטי וההשפעות של
הטבע האנושי על הארגון הנאות של המדינה.

המטרה
1. מטרתה הכללית של עבודה זו: לערוך דיון ממצה על אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה.
2. להגשמת מטרה זו, נדון תחילה בתיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות כרקע
בסיסי ל"מהפכה הביהייוויורלית".
3. נסקור את עיקרי האמונה של התנועה הביהייוויורלית והאידיאולוגיה שהנחתה אותה תוך ציון
המשמעות הנוכחית של הביהייוויורליזם.
4. נפרט את עיקרי הגישה של הביהייוויורליזם ושל האחר-ביהייוויורליזם מנקודת-ראותו של דויד
איסטון (1967). .1969


 
עבודה מס' 62000 SHOPPING CART DISABLED
תקציר תולדות השסע הלאומי בין היהודים לערבים, 2000.
הרקע והתהליכים שהביאו להעמקת השסע בין יהודים לערבים החל מתקופת המנדט.
2,044 מילים (כ-6.5 עמודים), 3 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כושר העמידה של משטר פוליטי-דמוקרטי בלחצים שמקורם בהתרחבות דמוגרפית, צמיחה כלכלית ומעורבות בסכסוך חיצוני מתמשך, מותנה במידה רבה בקיומם של לכידות חברתית וקונצנזוס פוליטי רחב. השגתם של אלה קשה במיוחד בחברות שמאפיינים אותן הריבוי והבולטות של שסעים פוליטיים וחברתיים.
החברה הישראלית הייתה מראשיתה חברה רבת שסעים: שסע לאומי בין הרוב היהודי למיעוט הערבי, שסע עדתי בין יוצאי אירופה לבין יוצאי ארצות האיסלאם בצפון אפריקה והמזה"ת, שסע דתי-חילוני בין יהודים שומרי מצוות לבין יהודים חילוניים, שסע מעמדי-כלכלי ושסעים אידיאולוגיים בנושאים לאומיים גורליים, כגון קביעת גבולות והרכב האוכלוסייה.

כבר בראשית ההתיישבות היהודית בא"י, אירעו עימותים אלימים בין יהודים לערבים, שהביאו את הישוב להחלטה להקים ארגון חמוש במחתרת - ההגנה. עם זאת, קיים שוני מהותי בין הסכסוך היהודי-ערבי בתקופת המנדט הבריטי ובין הסכסוך הישראלי-ערבי לאחר הקמת המדינה ב-1948.
בעוד שהראשון היה סכסוך בין קהילות שהתקיימו זו בצד זו באותה טריטוריה תחת שלטון זר, היה השני סכסוך בין מדינות ריבוניות, שקו תיחום טריטוריאלי מבחין ביניהן.

תוכן העניינים:
מבוא
תקופת המנדט
היהודים והערבים
סוגיית הביטחון
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.
 
עבודה מס' 61966 SHOPPING CART DISABLED
כיצד רואה מרטין בובר את הסכסוך היהודי-ערבי בארץ-ישראל?, 2002.
השקפתו ופעילותו של בובר בנושא היהודי ערבי וכיצד הוא רואה את רעיון המדינה הדו לאומית.
4,816 מילים (כ-15 עמודים), 4 מקורות, 273.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק א': מדינה דו-לאומית
           הזכות ההיסטורית של היהודים על ארץ ישראל
           בובר והזכות ההיסטורית של היהודים על ארץ ישראל
           כיצד רואה בובר את המדינה הלאומית - יחסים ערבים-יהודים בא"י?
פרק ב': המדינה הציונית
           משמעותה של הציונות בעיני בובר
           הציונות והשאלה הערבית
פרק ג': השאלה הערבית
           בובר והשאלה הערבית
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
מרטין בובר, תיאולוג ופילוסוף הדו-שיח, היה רדיקאל פוליטי. הוא היה סוציאליסט-הומניסטי, שהקדיש עצמו לבניה מחדש מן היסוד של החברה בתחומי הכלכלה והפוליטיקה, כמו גם לחתירה לשלום ואחווה בין האומות.
בובר ראה את הפוליטיקה כמימד מהותי בחיי השיח ובעבודת האל. הפוליטיקה, קבע בובר, איננה עניין חיצוני ל"חיי הרוח" וגם איננה בבחינת תפקיד סתמי ובלתי נמנע המוטל עלינו לעתים מזומנות מכורח השעה ההיסטורית. הפוליטיקה, לפי בובר, היא המערכת המוחלטת של החיים הבין-אישיים והיומיומיים, ובתור שכזאת היא מספקת מבחן הכרחי לתורות הדת והמוסר ומעניקה להן קיום ממשי.
בובר ראה בציונות תנועה האחראית למבחנה הפוליטית של היהדות. דרך שאיפה לשחרר את היהודים ממציאות הקיום המפוררת של הגולה מציבה הציונות בפני היהדות בתור אמונה דתית ובתור קהילה דתית, את אתגרי החיים הלאומיים הנורמלים.
המציאות הדוחקת של חיי החברה, הכלכלה והשלטון, על המאבקים וערפול המשמעות המאפיינים אותה, מספקת ליהדות הזדמנות יחידה במינה לתת ביטוי תקף ונאמן לחזונה הרוחני והמוסרי.
השאלה שהיתה קרויה השאלה הערבית, העובדה שארץ האבות, ארץ-ישראל, היא גם מולדתה של אוכלוסייה ערבית מקומית, שגם לה שאיפות לאומיות משלה - קבע בובר בחומרה, בתור אבן בוחן מוסרית ליהדות ולמפעל הציוני, השאלה הערבית היא שאלה יהודית מובהקת.1
בעבודה זו אנסה, בעזרת מספר מקורות שנכתבו ע"י בובר או על ידי, להביא את השקפתו ופעולתו של בובר בנושא היהודי-ערבי וכיצד הוא רואה את רעיון המדינה הדו-לאומית, שבה יהנו יהודים וערבים משוויון פוליטי ולאומי.
-------------------------------------------------------------------------------
1. מרטין בובר. ארץ לשני עמים. הוצאת שוקן, ירושלים ותל-אביב (להלן: בובר - ארץ לשני עמים).
 
עבודה מס' 61964 SHOPPING CART DISABLED
כשל המודיעין הישראלי במלחמת יום הכיפורים, 2002.
כיצד ואילו גורמים הביאו את המודיעין הישראלי לכשל מודיעיני במלחמת יום הכיפורים.
17,686 מילים (כ-54.5 עמודים), 58 מקורות, 417.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלת המחקר
ג. השיטה
תולדות המודיעין הממוסד
א. המודיעין בתקופה העתיקה
ב. המודיעין הממוסד הראשון
ג. מיסוד המודיעין במאה העשרים
ד. המודיעין בעידן המהפכה הטכנולוגית
יסודות בעבודת המודיעין
א. ידיעה מודיעינית "פשוטה" מהי?
ב. המודיעין מהו?
ג. הערכת מודיעין
ד. ה"מחקר" במודיעין
מששת הימים - 1967 למלחמת יום הכיפורים - 1973
א. לוח אירועים
ב. רקע
ג. עיצוב עמדות לאחר מלחמת 1967
ד. מהלכים מדיניים וצבאיים לאחר מלחמת 1967
ה. מצרים בין נאצר וסאדאת
ו. המעצמות ערב מלחמת יום הכיפורים
ז. מהמלחמה לוועדת אגרנט
דיון - כשל המודיעין הישראלי
א. כשל בהערכת המודיעין ערב מלחמת יום הכיפורים
ב. הקונספציה
ג. ההפתעה במלחמת יום הכיפורים
ד. הסיבות לכשל ההתרעתי
סיכום
ביבליוגרפיה

א. הצגת הנושא
המודיעין האסטרטגי של ישראל בין השנים 1967 ל1973 - היה רווי בשחצנות ויוהרה אשר נבעו משיכרון כוח, בגלל הניצחון במלחמת ששת הימים שלוותה בהיפוך הגמור לחוסר הביטחון בכוחנו שקדם לה. פה החלה לפעול תסמונת מסוג אחר האומרת, שאנחנו כה חזקים, שהגבולות התייצבו כל כך רחוק מלבה של ישראל והם הנותנים למודיעין שולים רחבים מאוד, וגם אם ימעד קמעה עדיין יש ביכולתנו למחוץ כל ניסיון של היריב לפתוח נגדנו במלחמה כוללת. (גרונדמן, 1998; גרנות, 1981; לניר, 1983; נקדימון, 1982; בן פורת, 1987; אל"מ, 1994;  בר יוסף, (2001
בשנים הללו השתכלל כוחו של המודיעין ברמה האסטרטגית מעבר לכל שהיה ידוע קודם לכן, משום שבתקופה בה האסטרטגיה העליונה היא להחזיק בשטח הכבוש כולו ויהי מה, עד אשר יתרצה האויב לתנאים שלנו, מתוך הנחה שאין ביכולתו של האויב לערער את יתרוננו ועליונותנו הצבאית.
יתר על כן, אין דעתם של הקברניטים נוחה ממודיעין אסטרטגי העשוי לחלוק על האסטרטגיה הנקוטה בידם. (הרכבי, 1987; כתרי, 1998; לבון, 1980; אל"מ, 1994; בר יוסף, 2001).
המודיעין של מלחמת יום הכיפורים ולאחריה משקף יותר מכל את החרדות הטראומתיות שגרמה לנו ההפתעה שיזם האויב.

ב. שאלת המחקר
כיצד ואילו גורמים הביאו את המודיעין הישראלי לכשל מודיעיני מלחמת יום הכיפורים?

ג. השיטה
שיטת המחקר היא תיאורית איכותית הנסמכת על מגוון מאמרים, מחקרים ובעיקר דו"ח ועדת אגרנט: ועדת החקירה מלחמת יום הכיפורים, על שלושת חלקיו הגלויים. (אגרנט 1975)
לצורך דיון יעיל על מנת לתת מענה הולם לשאלת המחקר, אסקור תחילה את הנושאים הבאים:
1. סקירה היסטורית על תולדות המודיעין הצבאי הממוסד.
2. מענה לשאלות:
                       ·     מהו מודיעין צבאי?
                       ·     כיצד מתבצעת עבודת המודיעין?

3. סקירה היסטורית
סקירה היסטורית שתכלול את המהלכים המדיניים והצבאיים מאז מלחמת ששת הימים ב- 1967 ועד לשעות האחרונות שקדמו למלחמת יום הכיפורים, במגמה לבחון באם במהלכים אלו היה בסיס להערכה מודיעינית על כוונות האויב לצאת למלחמה, ובכך למנוע את  כשל המודיעין הישראלי וייתכן  אף למנוע את פרוץ מלחמת יום הכיפורים.

4. דיון
דיון בשאלת כשל המודיעין הישראלי במלחמת יום הכיפורים,  תוך ניתוח שלוש סוגיות עיקריות:
ההערכה; הקונספציה; ההפתעה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2276 :: [עמוד 154 מתוך 253]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>