עבודות [1378-1386] מתוך 2278 :: [עמוד 154 מתוך 254]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 62044 SHOPPING CART DISABLED
על הגנה עצמית וצורך ודיון בסוגיית דין רודף בעקבות רצח רבין., 2000.
8,064 מילים (כ-25 עמודים), 12 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה היסטורית - על הגנת הצורך
3. ההבדל בין הגנת הכרח לצורך
4. הגנה עצמית וצורך לאחר תיקונים 37 ו-39 לחוק העונשין
5. סימני כפירה בהלכת הורוביץ לענין הזכות להגנה עצמית
6. רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי
7. צורך והגנה עצמית במשפט העברי - דין רודף
8. הרודף מאונס
9. נספחים
10. ביבליוגרפיה

מבוא
סעיף 34י' - הגנה עצמית, וסעיף 34יא - צורך, עברו גלגולים רבים, עד שהתגבשו בצורתם הנוכחית.
מטרת עבודה זו להסביר ולהראות את הדרך בה עבר החוק מאז הגיעו ארצה עם המשפט האנגלי ועד שהתגבש לנוסח הנוכחי כפי שבא לידי ביטוי בחוק העונשין (תיקון 39) התשנ"ד-1994.
ראשיתו בחוק משולב אחד הוא סעיף 18 לפקודת הדין הפלילי 1936, ששימשה אכסניה בחוק הארץ-ישראלי המנדטורי לשתי הגנות שהן שונות ונפרדות זו מזו, כפי שכבר פרופסור פלר אמר במאמרו הידוע שפורסם במשפטים כרך ד' עמוד 5 - "הצורך כמצב השולל את פלליות המעשה:
"מן הראוי היה להקדיש סעיף נפרד לכל אחת מהן". ועד שהצעתו נתקבלה בתיקון 37 לחוק העונשין התשנ"ב-1992 ע"י סעיפים 22 ו-22א' בו הופרדו ההגנות, האחת הגנת "צורך" והאחרת "הגנה עצמית", כל אחת והתנאים המיוחדים לה.
אמת הדבר שבמידה מסוימת ניתן היה להתגבר על כך בפסיקה ע"י מתן פרשנות שונה ונפרדת לתנאים בהגנות השונות - כפי שהדבר נעשה. אך עם כל זאת, רצוי היה ליחד סעיף נפרד לכל הגנה וטוב שכך נעשה.
בעקבות רצח רבין ז"ל והעובדה המצערת שדין "רודף" נזכר רבות באמצעי התקשורת בענין הרצח וה"צידוק" אשר שימש את הרוצח למעשהו הנתעב, הורחבה היריעה של צורך והגנה במשפט העברי ע"מ להעמיד דברים על דיוקם נוכח המשמעות והפרשנות המטעה שניתנה לעיתים לענין זה.
לעבודה צורפו תרשימי זרימה להבהרות המחשה והקלה.
 
עבודה מס' 62029 SHOPPING CART DISABLED
לאומיות, אתניות ויציבות המשטר, 2002.
הקשר בין לאומיות ואתניות למדינה המודרנית ולתהליכים מובחנים של גלובליזציה ברפובליקה העממית של סין בשנים האחרונות.
2,923 מילים (כ-9 עמודים), 18 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הגדרות
א. לאומיות
ב. אתניות
ג. גלובליזציה
ד. המדינה המודרנית
3. רקע: הרפובליקה העממית של סין
א. סין במרוצת ההיסטוריה
ב. קצת עובדות סיניות יבשות
ג. סין המודרנית
4. סין: מקרה מבחן
א. המרכיבים הבולטים של הלאומיות והאתניות ברפובליקה העממית
ב. יחסי הגומלין בין האתניות והלאומיות לבין הגלובליזציה
ג. האינטראקציה בין הקבוצה הנידונה למדינת הלאום
ד. הערכת מידת תרומתה של הלאומיות ליציבות המשטר
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מבוא
בראשית השנה פורסם ב"ניו יורק טיימס", החשוב שבעיתוני העולם, מאמר שכותרתו "הסינדרום הסיני החדש"1. מחבר המאמר, ניקולס קריסטוף, מזהיר מפני שגשוגה של לאומיות סינית מודרנית, בהשראתו של נשיא הרפובליקה העממית, ז'יאנג זמין, שעושה, כדבריו, "מאמצים לעודד את הלאומיות הסינית כאידיאולוגיה מאחדת".
גם פרופ' סמואל הנטינגטון, מחברו של המאמר המפורסם "התנגשות בין תרבויות", כתב בעניין זה כי "כל החוקרים מכירים בקיומה של תרבות סינית מובחנת, שקיימת לפחות מאז שנת 1500, לפני הספירה... ובעולם שלאחר המלחמה הקרה, ההבחנה החשובה ביותר בין אנשים ועמים אינה אידיאולוגית - אלא תרבותית".2
אחד השינויים הדרמטיים שחלו בסין בשנים האחרונות, קשור למיקומה ולמעמדה בעולם. סין שלפני הקמת המשטר הקומוניסטי הייתה חלשה, מפוצלת וחסרת חשיבות של ממש בזירה הבינלאומית. אולם בשנים האחרונות, מאז שנות ה70- ובמובהק מאז התמוטטות ברית המועצות, הפכה הרפובליקה המזרח אסיאתית לאחת המעצמות החשובות בתבל, שיש לה אספירציות בלתי מוסתרות להיות המעצמה המובילה - ולא רק ברמה האזורית.
בחיבור הקצר שלפניך, בכוונתי לבדוק את הקשר בין לאומיות ואתניות למדינה המודרנית ולתהליכים מובחנים של גלובליזציה ברפובליקה העממית של סין בשנים האחרונות. האם התיעוש העולמי הגיע גם לסין? איך שינה אותה? כיצד השפיע על חברה מסורתית ברובה, שתפשה את עצמה משך שנים כמרכז העולם? לאן בכוונתה לקחת את התהליכים והשסעים החברתיים הפנימיים שהיא עוברת? אבדוק את שאלת ההמשכיות והשינוי בסין, ואנסה לברר, האם סין של 2002 היא המשך ישיר לסין המסורתית, או שמא מדינה מודרנית כהגדרתה בספרות, המהווה גירסה מאואיסטית ייחודית של המרקסיזם.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Kristof, Nichlas D., The New China Syndrome, at The New York Times, A-19,  2/1/2002
2. הנטיגנטון, סמואל, המערב וכל השאר, גלילאו, 22, מאי\יוני .1997
 
עבודה מס' 62026 SHOPPING CART DISABLED
פליטים פלסטינים בירדן, 2002.
עבודה הדנה בשאלות - מיהם הפליטים הפלסטינים, מהם הגורמים להיותם פליטים וכיצד המדינה החדשה אליה הגיעו מתייחסת אליהם.
3,669 מילים (כ-11.5 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סמינריון זה ידון בנושא פליטים פלסטינים בירדן, כאשר שאלות אשר הנחו אותי בכתיבת עבודה זו הן שאלות כגון: מיהם הפליטים הפלסטינים, כיצד הפכו להיות פליטים (מה הגורמים), איפה הם נמצאים וכיצד המדינה, שאליה הגיעו מתייחסת אליהם (בהקשר זה מדובר בירדן). השאלה האחרונה היא כיצד הפליטים עצמם מרגישים עם היותם פליטים.
שאלות מעין אלו כיוונו אותי להתמקד בעבודה בצורה כזאת שהסדר בא על פיהם.
בחלק הראשון של העבודה יש הגדרה מיהם הפלסטינאים ומהיכן הם קיבלו את השם הזה, כאשר לחלק זה יש גם היבט היסטורי אשר מתאר את היחסים שהיו בין יהודים וערבים באותה תקופה, על מנת שיעזור לנו להבין את תחילת הסכסוך.
החלק השני בעבודה עוסק אף הוא, אך בהרחבה, בתחילת הסכסוך הערבי-ישראלי ואף מסביר איך התחיל ולמה התחיל, בכדי להראות שהמאבק וחוסר היכולת להגיע לפשרה הם הגורמים אשר יצרו את המאבק.
החלק השלישי בעבודה עוסק בהיבט היסטורי של ירדן, זאת אומרת כיצד ירדן קמה ואיך זה משפיע על האזור במאבק היהודי-ערבי.
בפרק השלישי קיים תת-פרק שעוסק ביחס ובמדיניות של ירדן כלפי הפלסטינים אשר נמצאים תחת השלטון ההאשמי ומפרט כיצד ירדן מתייחסת לפלסטינים בתחילת ההגירה אליה ולאחר מספר שנים.
החלק הרביעי והאחרון עוסק בלאומיות הפלסטינית אשר מתחילה להתפתח מאכזבתה מהמדינות הערביות אשר נכשלו מלהביא לפתרון בעיית הפלסטינים. בעקבות כך הם לוקחים את גורלם בידיהם  ומפתחים מודעות עצמית שרק הם, ע"י המאבק של עצמם, יכולים להביא לפתרון בעייתם.
במסגרת הסמינריון על יחסי מיעוט-רוב במזרח התיכון, נחשפתי לנושא הפליטים הפלסטינים וזה הוביל אותי לכתיבת העבודה. גורם נוסף שהניע אותי ועודד לכתיבת העבודה הוא ד"ר א. גאנם שהעביר ת הקורס והגדיל את סקרנותי.
יתירה מזו, כאשר מסתכלים על תופעת ההגירה והיותם של אלפי אנשים פליטי ברחבי מדינות אחרות, זה יוצר התעניינות כיצד ואיך קורים דברים מעין אלו, שעם שלם מוצא את עצמו פליט במדינות של עמים אחרים, כאשר הוא נאלץ במולדתו לצאת למאבק עם קבוצה אחרת.

תוכן העניינים:
מבוא
הפלסטינים - סקירה היסטורית
המאבק בין שני העמים, כגורם להיווצרות הפליטים
ירדן - מבט היסטורי
מערכת השיקולים של עבדאללה במלחמת  '48
והיחס של ההאשמים לפלסטינים, בעקבות שיקולים אלו
התעוררות לאומית
הגדרת עם
גורמים אשר מעודדים התפתחות לאומית פלסטינית
סיכום
אפילוג
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62022 SHOPPING CART DISABLED
הקשר של החימוש הגרעיני האיראני לאיסלאם, 2002.
עבודת מחקר העוסקת בשאלה מהו הקשר שבין פיתוח גרעיני באיראן לבין אופייה המוסלמי.
9,063 מילים (כ-28 עמודים), 12 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
רכבת הגרעין של איראן דוהרת
א. גולים איראנים מגלים את פעילות הגרעין של איראן
ב. ראשית עידן הגרעין באיראן
ג. מעגל המדינות המעורבות בתוכנית הגרעין האיראנית
ד. המחקר הגרעיני האיראני - אתרים ומטרות
ה. המעקב אחר הגרעין האיראני
ו. המעורבות הרוסית בפעילות הגרעינית האיראנית
ז. "המעורבות" הסינית בפעילות הגרעינית האיראנית
ח. חשיפת ה"וושינגטון פוסט"
האיסלאם האיראני והחימוש הגרעיני
א. השאלות
ב. גישות מרכזיות לבחינת הפיתוח הגרעיני
ג. חשיבות הגרעין לאיראן כמובילה של המהפכה האיסלאמית
סיכום
ביבליוגרפיה

הקדמה

1דברי בנימין נתניהו למחרת הפיגוע במגדלי התאומים: בשנת 1996 כתבתי בספרי:
2"ארגוני הטרור של האיסלאם הקיצוני מבטלים במידה רבה את הצורך להשתמש בכוח אווירי או בטילים
בין-יבשתיים במערכות שיגור למטענים גרעיניים איסלאמיים. הטרוריסטים עצמם יהיו אמצעי השיגור.
בתרחיש החמור מכולם יפוצצו במרתפי מגדלי התאומים לא מכונית תופת, אלא פצצה.... אין צורך להיות
מומחה בטרור בינלאומי כדי לתפוס שהגל הגואה הזה של טרור איסלאמי שונה במהותו מן הטרור שעמו
נאלץ המערב להתמודד עד עכשיו....הניצול הגובר והמואץ שעושים הטרוריסטים במתאבדים, מלמד שחלק
מן האנשים המעורבים במעשים אינם מהססים לפוצץ את עצמם בשירות האידיאולוגיה (תופעה
שהאמריקנים מיטיבים לזכור אותה מטייסי הקאמיקזה היפנים במלחמת העולם השניה). פתולוגיה זו,
ואיני יכול להשתמש בשום מונח אחר - מתבטאת גם בנכונות ובחדווה שבהן מקריבות האימהות את בניהן
למען התהילה הגדולה של האמונה".
בסופו של דבר, מגדלי התאומים פוצצו וקרסו באמצעות 300 טונות של דלק מטוסים ולא באמצעות פצצה
גרעינית, ופירוש הדבר שגם הזוועה הנוראה שחווינו השבוע איננה התרחיש החמור מכולם. בהמשך הדרך
אורב תרחיש חמור גם מזה. כיום אין ברירה אלא להתייצב באופן מפוכח בפני האפשרות שבעתיד הלא
רחוק יהיה נשק גרעיני בידי המשטרים הקיצוניים במזרח-התיכון3. אם כך יקרה, תתחולל בטרור
הבינלאומי תמורה עצומה: שוב לא יהיו המאוימים והנפגעים אנשים יחידים או בניינים, אלא ערים שלמות,
שתוחזקנה כבנות-ערובה...

מבוא
א. רקע
התפרקותה של ברית-המועצות בשלהי שנות ה80- הייתה במובנים רבים צפירת ארגעה לכל נביאי הזעם של
המלחמה הגרעינית. מתחילת שנות ה90- ועד היום, שבה הסכנה הגרעינית לרחף מעל העולם. האיום הפעם
אינו מגיע מצידן של שתי מעצמות שבהן מתרחש תהליך מסודר של קבלת החלטות, אלא דווקא ממדינות
רודניות ומוסלמיות כפקיסטן, עיראק ואיראן, המאיימות לסחוף את העולם לעימות לא-קונוונציונאלי.
לצידן, ארגוני טרור דוגמת אל-קעידה בראשות אוסמה בן-לאדן, המנסים להגיע ליכולת ביצוע של פיגוע
גרעיני. להערכת האלוף יצחק בן-ישראל, "הסיכוי שבמשטרים כגון אלו, תילקח החלטה מוטעית אשר
תוביל לשימוש בנשק גרעיני - הוא גבוה יחסית" .4

ב. שאלת המחקר
איראן כמדינת דת איסלאמית השואפת לפיתוח גרעיני מעלה שאלה מרכזית שתעמוד בבסיס מאמר זה: מה
הקשר שבין פיתוח גרעיני באיראן לבין אופייה המוסלמי?

ג. מטרה ושיטה
במטרה להשיב על שאלת המחקר חילקתי מאמר זה לשני פרקים עיקריים:
           1.רכבת הגרעין של איראן דוהרת - בו אסקור את תולדות המרוץ הגרעיני האירני.
           2.האיסלאם האיראני והחימוש הגרעיני - בו אנסה להשיב על השאלות הבאות: מהן הסיבות
           הדוחפות את איראן לפיתוח הנשק הגרעיני? מה הקשר בין אופייה הדתי מוסלמי של
           המדינה לשאיפותיה הביטחוניות? כנגד מי מופנית השאיפה לחימוש לא קונבנציונאלי?
           האם קיימת אפשרות שמאחורי מדיניות הביטחון של איראן עומד רעיון דתי פן-ערבי?
____________________________________________________________
1 נתניהו, ב. (2001). "העולם החופשי חייב לנצח את הטרור, שאם לא כן הטרור ינצח אותו". מעריב מהדורת יום .12.9.2001
2 נתניהו, ב. (1996). מלחמה בטרור: כיצד יביסו המשטרים הדמוקרטיים את הטרור המקומי ואת הטרור הבינלאומי, משכל, תל-אביב.
3 כוונתו לאיראן סוריה ועיראק.
4 האלוף יצחק בן-ישראל, (2002), בראיון פרישה מתפקידו כראש מפא"ת בטאון חיל האוויר גיליון 248) 147) אוקטובר .2002
 
עבודה מס' 62020 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין הקירבה המשפחתית של מבקר הפנים לראש הרשות לבין חריפות הדוח, אופי הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים, 2002.
בדיקת רשויות מקומיות מהמגזר הערבי במחוז צפון.
13,432 מילים (כ-41.5 עמודים), 21 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. בעיית המחקר
ג. שאלת המחקר
ד. השערות המחקר
ה. השיטה
סקירת ספרות
א. הרקע לסקירת הספרות
ב. הבסיס החוקי לביקורת פנימית ברשויות המקומיות
ג. חשיבות הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות
ד. בין ביקורת פנימית לחיצונית ברשויות המקומיות
ה. מינוי מבקרים פנימיים
   1. מינוי מבקרים פנימיים בעיריות
   2.מינוי מבקרים פנימיים במועצות מקומיות
   3. העסקת מבקרים פנימיים שלא במעמד "עובד רשות מקומית"
   4. מינוי עובדים ללשכת המבקר הפנימי בעירייה
ו. תפקידיו של המבקר הפנימי
ז. תקני ביקורת
ח. טיפול הרשות המקומית בדוחות הביקורת הפנימית
ט. קבלת עובדים ברשויות המקומיות
י. מינויים פוליטיים ברשויות המקומיות
יא. סקירת מאמרים לגבי הביקורת הפנימית
יב. שחיתות בשירות הציבורי
מחקר שדה
א. שאלת המחקר
ב. השערת המחקר
ג. השיטה וכלי המחקר
ד. שדה המחקר
ממצאים
א. ניתוח השוואתי - דוחות מבקרי הפנים
ב. ממצאי מעקב אחר תיקון ליקויים משנה קודמת ברשויות המקומיות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

"התפיסה הבסיסית של שיטת המנהל הציבורי בישראל, רואה בשרות הציבורי שירות בעל אופי
מקצועי וא-פוליטי. המינוי הפוליטי מתעמת ככלל חזיתית עם תפיסה זו. החובה להימנע ממינויים
פוליטיים נגזרת ממעמדה של הרשות הציבורית כנאמן הציבור, והפרתה גוררת פגיעה באמון הציבור
ברשות. זו העת להסיר מכשול ולהקדים תרופה על-מנת שתופעות מעין אלו לא יישנו. ככל שהמדובר
במינויים למשרות ברשות המקומית לאחר הבחירות, יש להימנע מלהוציא ישן פני חדש (פוליטי)
ואידך זיל גמור".1
נגע המינויים הפוליטיים ברשויות המקומיות פשה בישראל ועל כך התריעה מבקרת המדינה עוד
בשנת 1998. בעיריות שנבדקו בתקופה שנסקרה על ידה: מונו 577 עובדים בלא מכרז פומבי כנדרש;
שיעורם מכלל העובדים שהתקבלו למשרות החייבות במכרז, היה כ .2 84% -
הסוגייה של מינוי עובדים ברשויות המקומיות נדונה אף בבית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט
גבוה לצדק, בעתירה שנגעה למינויים של עשרה עובדים בעיריית תל אביב-יפו3. בפסק-הדין שניתן,
ביום  29.1.1995, פירש ויישם בג"צ את הנורמות החלות על קבלת עובדים לעיריות: החובה לפרסם
מכרז פומבי, אימתי ניתן למנות על-פי מכרז פנימי ואלו משרות פטורות ממכרז. נקבע שיש מקום
לבטל את מנוייהם של תשעה עובדים, שנתמנו למשרותיהם בלא מכרז פומבי.

בעיית המחקר
בתוקף תפקידי כקצין מחוז הצפוני במשרד הפנים נתקלתי בתופעה חמורה שהכינוי ההולם לה
"תרבות שלטון חמולתי" אשר פשתה ברשויות המקומיות במגזר הערבי, בה נוהגים ראשי הרשות
למנות "מקורבים" לתפקידים שונים ברשות.
יתר על כן, בחלק מהרשויות מונו כמבקרי פנים של הרשות קרובי משפחה של ראש הרשות.
שאלת המחקר
האם קיים קשר בין קרבתו (משפחתי, פוליטי, חברתי) של מבקר הפנים לראש הרשות לבין
קפדנותה של הביקורת, חריפותה ומעקב אחר תיקון ליקויים שנתגלו בביקורות קודמות הן על ידו
והן ע"י גורמים חיצוניים?

השיטה
1. מחקר איכותי השוואתי באמצעות ניתוח תוכנן של 4 דוחות ביקורת שהוגשו ע"י מבקר פנים
ברשות המקומית 2 - דוחות של מבקרי פנים מקורבים ו2- דוחות של מבקרי פנים שאינם מקורבים.
4 .2בדיקת ההקפדה והמעקב אחר תיקון ליקויים שנתגלו בביקורות קודמות ע"י גורמים חיצוניים
ב10 - רשויות במגזר הערבי.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, (2001), מכתב אזהרה, לראשי רשויות מקומיות אשר ביצעו עבירות
לכאורה - כאשר לקו במינויים פוליטיים. ההודעה והמכתב פורסמו בעיתון הארץ מהדורת יום .24.9.2001
2. מבקר המדינה, (1998) דוח ביקורת על קבלת עובדים ומינויים פוליטיים ברשויות המקומיות ירושלים, אייר התשנ"ח  -
מאי 1998. (להלן מבקר המדינה  1998).
3. בג"צ  1249 , 1086/94, אריה צוקר נגד עיריית תל אביב-יפו ואחרים, פ"ד מט (1)  עמ'   .139
4. תחילה הייתה כוונת המחקר לערוך דוח השוואתי כמצוין בסעיף ה1/ לעייל בלבד. אולם לאור התוצאות החמורות
שהתגלו בכל הקשור למעקב אחר תיקון ליקויים בארבע המועצות שנבדקו, החלטתי להרחיב את תחום המחקר ולבדוק  10
רשויות נוספות בנושא זה. לאחר מעשה אני מעריך כי הייתה הצדקה להרחבת תחום המחקר וזאת לאור הממצאים
המפתיעים שגיליתי ואשר יובאו בפרק ממצאים.


 
עבודה מס' 62019 SHOPPING CART DISABLED
מבחנה של הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים, 2002.
תאור קשת הצעות לגבי הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים.
16,665 מילים (כ-51.5 עמודים), 17 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: תפיסתן של מדינות ערב וישראל את הסכסוך
פרק ב: אקטיביזם מול איפוק בפעולות התגמול - שנות החמישים
א. רקע
ב. פעולות התגמול: קונספציית האקטיביזם מול קונספציית האיפוק
פרק ג: הקונספציה הישראלית במבצע קדש
א. מבצע "קדש" - מטרות וביצוע
ב. מבצע קדש - ניתוח צבאי-פוליטי
   1. לפני המבצע
   2. אחרי המבצע
ג. סיכום ומסקנות ממבצע "קדש"
   1. הרמה הגלובלית
   2. הרמה של בריטניה וצרפת
   3. הרמה הבינערבית
   4. הרמה הישראלית-ערבית
פרק ד: הקונספציה האסטרטגית הישראלית במלחמת ששת הימים
א. הגורמים
   1. הגורם הסורי
   2. מדיניותה של ברית המועצות
   3. הפגנת חולשה מצד ישראל
   4. מדיניות נאצר
ב. המשבר
   1. האיבה הערבית
   2. פעולות הטרור
   3. תפקיד סוריה במשבר
ג. מהמתנה להכרעה
   1. הפגנת הכוח המצרית
   2. הפניה לסילוק כוח האו"ם
   3. ממשבר פוליטי בישראל להכרעה
פרק ה: דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הנטייה למלחמה טבועה במזרח התיכון מאז ומקדם. נטייה זו הועמקה והושרשה באזור עם
הקמתה של מדינת ישראל. מצב המלחמה השורר בין ישראל למדינות ערב אופיין כסכסוך מתמשך
הרווי במלחמות קיומיות, לאומנות כובשת וגזענית, התפרצויות של חמה שבטית ואיבה דתית, טרור
רצחני, חרם כלכלי והתגוששות דיפלומטית.

הקונספציה שלפיה צהל קבע את עיקרי תורת הלחימה היא: ישראל אינה יכולה להפסיד שום
מלחמה\מערכה; אסטרטגיה הגנתית; ניסיון למנוע מלחמה בדרכים מגוונות; מניעת הידרדרות;
השגת הכרעה וגמר לחימה בלו''ז קצר; לחימה בבט''ש גרילה וטרור; יחס אבדות נמוך מאד.
הקונספציית שלפיה  צה"ל בונה את כוחו היא: אסטרטגיה הגנתית וטקטיקה התקפתית.
להגנה: מערכת התרעה משוכללת; צבא יבשה סדיר קטן וכח מילואים גדול; זרוע אויר וים
מבוססות על סדיר; מערכת ימ''חים ומערכות תנועה ותובלה.
להתקפה: תיאום בין זרועי ובין חילי; העברת הקרב לשטח אויב במהירות; השגת יעדי המלחמה
במהירות.
מטרתי במסגרת סמינריון זה, לתאר בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר את קשת הדעות לגבי
הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים.
אקדים ואומר, כי קיים וויכוח בין היסטוריונים לבין "היסטוריונים חדשים" שהפכו למאבק מר כל
כך כמו הוויכוח הניטש כעת בדבר מלחמות ישראל-ערב ומלחמת ששת הימים במיוחד .1
האמונה שמלחמת ששת הימים נכפתה על ישראל על ידי ברית של מדינות ערב הנחושות להביא
להשמדתה, שכיבוש השטחים בידי ישראל היה תוצאת המימוש המוצדק של זכותה להגן על עצמה,
שישראל עשתה כל שלאל ידה למנוע את המלחמה - היא ערך מקודש בעיני כל הציבור הציוני, לכל
רוחב הקשת הפוליטית.
ברם, העובדה שמעמד הקבע של אותם שטחים ממשיך לעמוד במוקד הדיון הפוליטי הפנימי
בישראל וגם במוקד משא ומתן בינלאומי מתמשך, הופכת את מלחמת ששת הימים למטרה מפתה
במיוחד לפיתוח פרשנות חדשה ורדיקלית בעיקר על ידי "ההיסטוריונים החדשים".

בחרתי להביא תיאור מקיף שיכלול את תולדות הסכסוך ישראלי ערבי עד 1967, במגמה לבחון את
הקונספציה הלאומית הישראלית שהנחתה את הקברניטים מאז קום המדינה דרך פעולות התגמול
ומלחמת קדש ב1956 -, וכלה במלחמת ששת הימים אשר עליה יורחב הדיבור במיוחד. במטרה
להשיב לשאלת הנושא:
"הקונספציה הלאומית הישראלית במלחמת ששת הימים".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. לדעת ד"ר מיכאל אורן הוא עמית בכיר במרכז שלם. הוא חוקר כעת את תולדות מלחמת ששת הימים. ראה מאמרו "מי
רצה במלחמת ששת הימים?" תכלת 7 אביב התשנ"ט 1999, (להלן מיכאל אורן): "ההיסטוריונים החדשים אינם מתאמצים
להסתיר את מגמתם. אילן פפה, היסטוריון באוניברסיטת חיפה ופעיל במפלגת חד"ש, פרסם לאחרונה בג'ורנאל אוף
פלסטיין סטדיס סדרה של שלושה מאמרים, המהווים מעין מניפסט. פפה מתאר את "ההיסטוריה החדשה" כזרם מהפכני
מתעצם והולך, הקונה לו אחיזה בכל תחומי החיים האינטלקטואליים, באמנויות ובתקשורת בישראל. מטרתה, כך הוא
מצהיר, "לשקול מחדש את תוקפה של הדרישה למדינת לאום יהודית בשטח הגיאוגרפי של פלשתין לשעבר". (ראה)  Ilan
Pappe, "A Post-Zionist Critique of Israel and the Palestinians, Part II: The Media," in Journal of Palestine
.Studies (Spring 1997), pp. 37-43 החל בספרו של שמחה פלפן לידתה של ישראל (1987,) דרך ספרו של אבי שליים
שיתוף פעולה מעבר לירדן (1988) וכלה בספרו של בני מוריס 1948 והלאה (1994,) ההיסטוריונים החדשים שמו לעצמם
מטרה לנפץ את מה שנקרא בפיהם "המיתוסים" שאפפו את  תקומתה של מדינת ישראל ואת העשור הראשון לקיומה. כך,
למשל, לגבי מלחמת העצמאות, ישראל מואשמת בעקירתם של אלפי פלשתינאים - אחד מביטוייה של הנטייה הציונית
המובהקת לעריכת "טרנספר" - ובקשירת קשר עם ריאקציונרים ערביים כדי לשלול מהפלשתינאים את זכותם לעצמאות
מדינית. עוד נטען, כי המנהיגים הערבים של אותם הימים "עמדו בתור" לעשות שלום עם ישראל, אך המדינה היהודית
עמדה בסירובה".


 
עבודה מס' 62015 SHOPPING CART DISABLED
מוסד האומבודסמן בישראל ובעולם, 2000.
הזווית הייחודית של עבודת מבקר המדינה בישראל.
4,629 מילים (כ-14 עמודים), 12 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
רקע היסטורי
עיקרי התיקון לחוק
המבקר כנציב תלונות הציבור - עיקרי התיקון לחוק
הדברים להם אינו מוסמך נציב תלונות הציבור
הנת"צ - מדוע?
מה בין הנת"צ למבקר המדינה?
הנת"צ - עפ"י התבחינים של המבקר האידיאל
סיכום ביניים
טבלה מס' 1
שילוב התפקידים - המבקר כנת"צ
מוסד האומבודסמן בעולם
טבלה מס' 2
התוספות הישראליות למיסוד האומבודסמן במנהל
המקומי והפנימי
ומדוע לא?
סיכום ומסקנות
הערות
רשימה ביבליוגרפית

מבוא
עבודה זו מתמקדת בזוית ייחודית של עבודת מבקר המדינה בישראל, על פי חוק מבקר המדינה  -
תפקידו כאובודסמן, נציב תלונות הציבור.
תפקידו הייחודי הזה של מבקר המדינה בישראל, עוררו בי סקרנות ותהיה, בשל חשיבותם הרבה של
שני צדי עבודת הביקורת והשילוב ביניהם.
כמו-כן תהיתי באשר לסיבות ההיסטוריות שהניעו את חברי הכנסת לחוקק חוק זה ולכלול בין
תפקידיו הרבים מאד (ולאחרונה יש המלינים על תפקידים מרובים מידי), גם תפקיד משמעותי ביותר  -
פתח לציבור להתלונן נגד הרשויות, וזכותו של הציבור הפונה לקבל את ההתייחסות הרצינית ביותר,
לאחר חקירה מדוקדקת.
בעבודה זו אנסה לתת מענה לתהיות אותן העליתי ובנוסף לכך לשרטט פרופיל של עבודת המבקר
בעודו מכהן כאומבודסמן.
בנוסף לאמור לעיל, אנסה לערוך סקירה קצרה על פעילות מדינות העולם המערבי, במסגרת נושא זה  -
מוסד נציב תלונות הציבור.
יחד עם זאת, עיקר העבודה תתייחס לנושא זה בישראל.


 
עבודה מס' 62012 SHOPPING CART DISABLED
נשים בפוליטיקה - השוואת המקרה הישראלי לנורווגיה, 2000.
עבודה הבודקת בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות.
6,194 מילים (כ-19 עמודים), 24 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא - רקע תאורטי
1. חלק ראשון - ייצוג סוציולוגי
1.1  ישראל ונורווגיה - פערים בייצוג
1.2  הסברים לפער - הגורם הפוליטי
1.2.1 סדר היום הפוליטי
1.2.2 שיטת הבחירות
1.2.3 אסטרטגיות הפעולה
1.3  הסברים לפער - הגורם התרבותי
1.3.1 הגורם הדתי
1.3.2 מערכת הערכים הדומיננטית
1.3.3 גורם חברתי-תפקודי
1.4 האם הן מייצגות
2. חלק שני - ייצוג אקטיבי-פוליטי: "האם הן דואגות לנשים?"
א. בדיקת עמדות
ב. בדיקת פעילות
סיכום - דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
בבואנו לבדוק את נושא ייצוג הנשים בפוליטיקה עלינו לבדוק תחילה מהו "ייצוג"?
ישי (238 :1978) מציינת כי המונח ייצוג אינו חד-משמעי: ניתן להבחין בין ייצוג אקטיבי-פוליטי
לייצוג פסיבי-סוציולוגי. הנציג הפוליטי מצופה לפעול למען האינטרסים והשאיפות של שולחיו,
והנציג הסוציולוגי משקף את תכונות בוחריו. בעוד שהייצוג האקטיבי כרוך בהזדהות מודעת של
הנציג עם ערכי המיוצג, הייצוג הפאסיבי קשור למאפיינים חברתיים-דמוגראפיים.

מטרת עבודה זו: לבדוק בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי מדינות: ישראל
ונורווגיה, ולנסות להסביר את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות ובין שתי המדינות, באם יימצאו
כאלו. כותב עבודה זו סבור שאין להסתפק בבדיקת הייצוג הפסיכו-סוציולוגי של נשים, אלא יש
לבדוק גם ייצוג אקטיבי-פוליטי. במילים אחרות, לא מספיק לבדוק את שעור הנשים באליטה
הפוליטית בהשוואה לחלקן באוכלוסייה. יש לשאול כיצד תורמות הנשים המייצגות לקהל הבוחרות
המיוצגות?
החלק הראשון של עבודה זו יעסוק במידת הייצוג הסוציולוגי בשתי המדינות וינסה להסבירו, תוך
התייחסות להסברים התיאורטיים שהציעה קירפטריק.
החלק השני יעסוק בייצוג הפוליטי-אקטיבי ("מה הן עושות?").
בשני החלקים עיקר ההתייחסות תהיה לייצוג פרלמנטרי.


 
עבודה מס' 62011 SHOPPING CART DISABLED
אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה, 2002.
דיון ממצה על אסכולות ביהייביוריסטיות בחקר הפוליטיקה.
7,177 מילים (כ-22 עמודים), 24 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע- כללי
ב. המטרה
תיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות
עיקרי האמונה הבהייוויורלית
רקע
ב. פירוט העיקרים
ג. סיכום העיקרים
האידיאולוגיה הבהייוויורלית
א. רקע
ב. תורת ההכרה
ג. פלורליזם
ד. דטרמיניזם חברתי ופסיכולוגי
ה. יחסיות ודמוקרטיה
ו. אידיאולוגיה
ז. שמרנות
ח. הקשר בין המתודולוגיה הביהייוויורלית לבין השמרנות הפוליטית.
ט. סיכום ומסקנות לפרק זה
ההנחות  והמטרות של הביהייוויורליזם ואחר-ביהייוויורליזם
א. המשמעות של הביהייוויורליזם
ב. עיקרי האחר-ביהייוויורליזם
סיכום
ביבליוגרפיה

מאז התקופה הקלאסית ועד ראשית העידן המודרני נשא חקר הפוליטיקה צביון פילוסופי ביסודו.
הוא נחשב כדיסציפלינה נורמטיבית ואתית, כענף שימושי במסגרת הפילוסופיה של המוסר. למשל
המחקר הפוליטי הקדם-מודרני הוקדש לשאלה "מהו צדק?" הרבה יותר מאשר לבעיה השונה
לגמרי '"מה נחשב צודק על-פי תפיסותיהן של חברות שונות?" או "מה החשיבות של שיקולי צדק
לעומת שיקולי תועלת בעיצובה של מדיניות ציבורית?".
כמו חלק גדול של המחשבה הקדם-מודרנית, גם המחקר הפוליטי לא התעניין בשאלות אמפיריות
או בבדיקה אמפירית; נושאיו וסגנונו היו עיוניים ומופשטים בעיקרם. הוא עסק בראש ובראשונה
בשאלות כמו טיבה של המדינה הטובה ביותר היחס הנאות בין היעדים הרוחניים והגשמיים של
האדם, המטרות הסופיות של החיים הפוליטיים, אופיו של האדם כיצור פוליטי וההשפעות של
הטבע האנושי על הארגון הנאות של המדינה.

המטרה
1. מטרתה הכללית של עבודה זו: לערוך דיון ממצה על אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה.
2. להגשמת מטרה זו, נדון תחילה בתיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות כרקע
בסיסי ל"מהפכה הביהייוויורלית".
3. נסקור את עיקרי האמונה של התנועה הביהייוויורלית והאידיאולוגיה שהנחתה אותה תוך ציון
המשמעות הנוכחית של הביהייוויורליזם.
4. נפרט את עיקרי הגישה של הביהייוויורליזם ושל האחר-ביהייוויורליזם מנקודת-ראותו של דויד
איסטון (1967). .1969


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2278 :: [עמוד 154 מתוך 254]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>