היישום אינו מחובר לאינטרנט

פעילות ארגון החזבאללה אל מול האינטרסים האיראנים והסורים

עבודה מס' 062828

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם החיזבאללה פועל רק בכפיפות לדמשק וטהראן, או פועל ע"פ מדיניות שונה ועצמאית.

11,073 מילים ,14 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
פרק א': מבוא
שאלת המחקר
השערה
מתודולוגיה
רקע כללי
פרק ב': איראן והחזבאללה - טרור נתמך מדינה
סקירה כללית
הסיוע האיראני
המיליציה של החזבאללה - "אל - מקאומה אל- אסלאמיה"
האידיאולוגיה האסלאמית הפונדמנטליסטית
פרק ג': סוריה והחזבאללה - נשק הטרור ככלי למימוש אינטרסים
סקירה כללית
הסיוע הסורי
מדיניות ואידיאולוגיית הטרור הסורית
פרק ד': ארגון החזבאללה - בין עצמאות לתלות
רקע
מטרות ואידיאולוגיות
היררכיה וקבלת החלטות
פיגועים נגד מטרות ישראליות (עד הנסיגה(
אירועים מעצבים על ציר הזמן והשפעתם על פעילות החזבאללה :
1. נסיגת ישראל משטחי הדרום ל"רצועת הביטחון" ב -1985-
"איום השלום" מול דעת הקהל הלבנונית
2. מימוש הסכם טאא'ף וסיום מלחמת האזרחים בלבנון באוקטובר 1989
3. "שימור מצב המלחמה" אל מול שיחות השלום בין מדינות ערב לישראל אוקטובר 1991
4. הצטרפות חזבאללה לבחירות לפרלמנט הלבנוני במאי 1992
5. ההפצצה הישראלית ב 24 ביוני 1999 ותוצאותיה
6. שימור "מצב המלחמה" מול שיחות השלום בין סוריה לישראל, דצמבר 1999
7. יציאת צה"ל מדרום לבנון במאי 2000 ופריצת האינתיפאדה בספטמבר 2000
8. הבחירות לפרלמנט הלבנוני ועלייתו של רפיק אל חרירי, ספטמבר 2000
9. פיגועים ה 11 - בספטמבר 2001 ומלחמתה של ארה"ב בטרור
פרק ה': סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא

שאלת המחקר
האם חזבאללה-"ארגון טרור נתמך מדינה"- הנהנה מסיוע איראני וסורי נרחב, פועל רק
בכפיפות ע"פ מדיניות מוגדרת מדמשק וטהראן כלפי ישראל, או פועל ע"פ מדיניות שונה
ועצמאית, שאינה תואמת תמיד אינטרסים איראנים וסורים?
השערה
למרות שהחזבאללה בעצם חי ונושם מסיוע איראני סורי ולא היה יכול לתפקד ללא סיוע נרחב
זה, לעיתים הוא נוקט בצעדים שלא עולים בקנה אחד אם ההוראות שמגיעות מטהראן ודמשק.
קיים אומנם קשר ברור באידיאולוגיה והמדיניות האיראנית והסורית כלפי ישראל למדיניות של
החזבאללה, אך ככל שהארגון התחזק והתעצם הוא מרשה לעצמו לעיתים לפעול על דעת עצמו,
גם אם פעילותו זו אינה תואמת הוראות ואינטרסים סוריים איראניים. יחד עם זאת, הארגון
נמצא לאורך כל שנות פעילותו, גם תחת לחץ לא קל, של שחקנים נוספים הן בזירה הפנים
לבנונית והן בזירה החיצונית הבינלאומית שנותנים את אותותיהם ומשפיעים על פעילות הארגון.
לכן זוהי טעות לחשוב שהארגון שתלוי לאין שיעור בסוריה ואיראן פועל רק על פי משנתם
ויעדם.

מתודולוגיה
שדה המחקר: תיחום כרונולוגי של התקופה אליה מתייחס המחקר הוא מקיץ 1982 בו התגבש
והחל הגרעין הראשון של החזבאללה לפעול בבעלבכ ועד לאירועים רלוונטיים לשאלת המחקר
היום.
מרחב ומיקום גיאוגרפי רלוונטי לשאלת המחקר יהיה, פעילות של החזבאללה כלפי ישראל
בלבנון ולאורך גבול הצפון .כמו כן אתמקד באירועים פנימיים ובהתפתחויות בינלאומיות שלאו
דווקא התרחשו בזירה הלבנונית או בישראל אך קשורים קשר ישיר לשיתוף הפעולה המשולש
בין איראן סוריה והחזבאללה, בכדי להתחקות אחר הגורמים המשפיעים באמת על קביעת
הפעילות של החזבאללה.
המרכיבים שיבחנו במהלך המחקר בכדי לענות על השאלה הנחקרת הם: מדיניותן של איראן
ושל סוריה כלפי ישראל והשוואה למדיניות החזבאללה; איך אותה מדיניות ממומשת ע"י הזרוע
הצבאית של החזבאללה בפועל; יבחנו אירועים שהתרחשו בעיקר על אדמת לבנון ובגבול הצפוני
עם ישראל כנגד מטרות ישראליות אזרחיות וצבאיות והאם הם תואמות אינטרסים סורים
ואיראנים. יבדקו שחקנים וגורמים נוספים הן בזירה הלבנונית והן מחוצה לה, שעשויים
להשפיע על פעילות החזבאללה .
כמו כן יבחנו המדיניות המצע והאסטרטגיה של החזבאללה לאור שינויים שהתרחשו בזירה
הלבנונית והבין לאומית, והאם שינויים אלו השפיעו על דפוס הפעולה של הארגון גם אם
הדברים היו מנוגדים למדיניות החזבאללה ולאינטרסים של איראן וסוריה.
שיטות המחקר שבה אנקוט בכדי לענות על השאלה היא ניתוח תוכן של מסמכים ויומני
אירועים, קבלת החלטות, מצע, נאומים ופעילות צבאית של החזבאללה מול המדיניות האיראנית
סורית, מול התפתחויות חשובות בלבנון ומול אירועים בעלי משמעות גלובלית שהשפיעו על
הנחת העבודה של החזבאללה.

רקע
עיקר הפעילות של הארגון הוא במישור הצבאי והמחקר יתמקד בפעילות זו בהקשר הישראלי,
אך החזבאללה כארגון פועל כמו שהוזכר במישורים רבים, סוחף אליו המונים ומהם גם שואב
את כוחו ועוצמתו.
מלבד איראן כספקית אידיאולוגית, צבאית, רוחנית וכספית לארגון, מעורבת סוריה באופן ישיר
בטרור שמפעיל חזבאללה נגד ישראל, אך עושה מאמצים ניכרים להסתיר עובדה זו.3
סוריה מודעת לנזק התדמיתי שיגרם לה אם תיחשף מעורבותה בטרור ולכן מכחישה את
מעורבותה בפיגועים, אך היא ממשיכה לנסות ולהשיג את יעדיה ע"י ארגוני טרור רבים ובכללם
החזבאללה שסרים למרותה וזוכים לסיוע שוטף ממנה.
העובדה שהחזבאללה, מראשית קיומו, פועל במרחב עתיר אינטרסים, לעיתים סותרים
ומנוגדים, מבצע את פעילותו תחת ערפל כבד של אי ודאות, המבנה הארגוני והצבאי שלו אינו
קבוע ומשתנה באופן תדיר, מנהיגיו משדרים מסרים כפולים, ויחד עם כל זאת המדינות
התומכות העיקריות של הארגון- סוריה ואיראן- עושות זאת באופן חשאי ונסתר, כל אלו רק
מקשים על פענוח התעלומה- מי מנחה את פעולותיו של הארגון, אם בכלל? האם איראן מכוונת
את פעילות הארגון? האם סוריה מגדירה לארגון יעדים על פי רצון למימוש אינטרסים סורים?
האם הארגון פועל באופן עצמאי? או אולי ישנם בכלל גורמים אחרים המשפיעים על התווית
הפעילות המדינית של החזבאללה? - על כל זאת אנסה לענות בעבודת מחקרי.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. אל"מ ש.שי, ציר הרשע-איראן חזבאללה והטרור הפלסטיני, המרכז הבין תחומי, הרצליה (ספטמבר ;( 2003
עמ' .67
2. א.הורביץ,הדרג הצבאי של החזבאללה,מרכז משה דיין (דצמבר 1999);עמ' 5
3. ב.גנור ור.הופמן,סוריה והטרור-הטרור ככלי למימוש אינטרסים סורים, המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור,
הרצליה (1997);עמ' 6

מקורות:

ב.גנור ור.הופמן,סוריה והטרור-הטרור ככלי למימוש אינטרסים סורים, המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור,הרצלייה (1997);
א.הורביץ, הדרג הצבאי של החזבאללה,מרכז משה דיין (דצמבר 1999);
א.ובמן, בעקבות ה-11 בספטמבר,אסלאם ומערב-בין עימות להשלמה,מרכז משה דיין,ת"א (2002 );
א.זיסר,סוריה של אסד-על פרשת דרכים,ת"א (1999);
ד.סובלמן, כללי משחק חדשים-ישראל והחזבאלה לאחר הנסיגה מלבנון, מרכז יפה למחקרים אסטרטגים,ת"א (2003 );
ג.פיילר, מימון הטרור האסלאמי-חמאס ג'יהאד אסלאמי וחזבאללה,המרכז הבין תחומי, הרצליה (יולי 1999);
מיילס קופלנד, משחק האומות: על מוסר וחוסר מוסר בזירה הפוליטית (ירושלים ותל אביב : שוקן1970), ע"מ 157-158
מ.קרמר, פדאללה-המצפן של החזבאללה, מרכז משה דין,ת"א (1998);
אל"מ ש.שי, ציר הרשע- איראן חזבאללה והטרור הפלסטיני,המרכז הבין תחומי,הרצליה (ספטמבר 2003 );
ש.שפירא, חזבאללה בין איראן ולבנון, מרכז משה דיין,הקיבוץ המאוחד (2000).
Shireen t. Hunter, Iran and the world; continuity in a revolutionary decade (Indiana university press1990) pp, 176
Martin Kramer; " Hezbollah: the calculus of jihad " in martin Marty r. Scott Appleby, fundamentalisms and the state; remarketing polities, militancy, and economics (Chicago: university of Chicago press, 1992) vol 3 pp.547-548
Augustus Richard Norton, "walking between raindrops; Hezbollah in Lebanon," Mediterranean politics (summer 1998) pp81-102
Anat Kurtz, "Hezbollah at the crossroads" strategic assessment, JCSS, T.A (June 2000),pp 2

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פעילות ארגון החזבאללה אל מול האינטרסים האיראנים והסורים", סמינריון אודות "פעילות ארגון החזבאללה אל מול האינטרסים האיראנים והסורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.