עבודות [937-945] מתוך 1273 :: [עמוד 105 מתוך 142]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 61044 SHOPPING CART DISABLED
שימוש באינטרנט כאמצעי לימוד בכתה, 2001.
האם שימוש באינטרנט במסגרת כתתית תורם ללימוד בקרב התלמידים.
7,154 מילים (כ-22 עמודים), 33 מקורות, 405.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחשבים וטכנולוגיה תקשורתית משתנים ומתפתחים בצורה כה מהירה כל כך שלמחנכים במגזרים השונים ישנם הכלים לשפר את איכות החינוך. כלים אלה זמינים ואם הגורם החינוכי אינו מוכן, או אינו יכול, לקלוט אותם יוצרו במהרה שני קטגוריות של תלמידים: אלה שמעודכנים ואלה שנשארים מאחור. ישנם גורמי חינוך רבים המהססים להביא את טכנולוגיית האינטרנט לכתה מסיבות שונות (חשש, מדיניות מוסד הלימוד, שימור שיטות ישנות וכד') (Mitchell, 1996).

מאז 1991, השקיע ארה"ב כ-24.4 בליון דולר ביישום שימוש במחשבים במסגרות כתתיות והדגש הושם על השימוש באינטרנט. ישנם אמריקאים רבים המביעים הסתייגות מהשימוש באינטרנט ע"י ילדים, במיוחד בביה"ס, בגלל העובדה שהם יכולים להשתמש בו בצורות שאינן חינוכיות (Slowinski, 1999).
במקומות רבים בארה"ב החל המחשב להחליף את הלוח ומבנה הכתות הותאם לכך - לא עוד טורים אלא מבנה של קבוצות. כפי שרואה זאת (Toopusis (1995 מתרחשת מהפכה איטית ובטוחה מתבשלת במסגרת הכתה בהתייחס לשימוש במחשב.
אין ספק כי מערכות חינוך בעולם, כמו גם בישראל, נערכות מזה למעלה מעשור לשימוש יעיל בטכנולוגיות חינוכיות חדשניות. המחשב הוא אחד הכלים כאשר האינטרנט מהווה חלק ארי במטרה לשפר את תהליך ההוראה והלמידה במסגרות כתתיות. השימוש באינטרנט לשם לימוד הולך וגובר כאשר מורים, הורים ומנהלים עומדים בפני האתגר של הפיכת האינטרנט לאמצעי לימוד בטוח עבור הילדים.
באוסטרליה מצב זה בולט ביותר כפי שמבטא זאת מחקר שנעשה בבתי הספר באוסטרליה (EdNA, 2000). הם מצאו כי האינטרנט מהווה כוח פוטנציאלי ותקשורתי לשם שיפור איכות הלמידה וההוראה. %43 מבין הילדים בני  9-14 בראה"ב הצהירו כי האינטרנט שיפר את דעתם על ביה"ס. בתי ספר שמשתמשים
ומיישמים את השימוש באינטרנט במסגרת ביה"ס מצאו כי הדבר גרם לתלמידים רבים גישה לתחום נרחב של מקורות מידע בתחומים שונים. האינטרנט מספק גם דלי תקשורת מרתק המאפשר לתלמידים מכל העולם להתקשר ביניהם ולהחליף מידע על נושאים שונים (שם).

אחד מהתועלות של האינטרנט, בשימוש במסגרת כתתית, היא שהוא מספק הזדמנויות חינוכיות עבור תלמידים בתחומים שהם מתעניינים בהם ולנצלם תוך כדי כך להקנות מיומנויות שונות. לדוגמא, ניתן ללמד נושאים בסיסיים ולאפשר לתלמיד לתרגל וללמוד בעזרת תחום בו הוא מתעניין (כדורגל למשל) ובכך השיעור וההקניה הופכים להיות יותר מעניינים ועם מוטיבציה גבוהה ללמוד. חוקרי מוח הראו שיחידים זוכרים טוב יותר פרטים ולאורך זמן כאשר מעורבים רגשות חיוביים בתהליך הלימוד - הלמידה הופכת להיות דבר "כייפי" ועל כן זוכרים יותר  (Teaching with technology, 2001).

עבודה זו בוחנת האם שימוש באינטרנט במסגרת כתתית תורם ללימוד בקרב התלמידים. האם וכיצד ניתן להפיק צורות למידה יעלים מהשימוש באינטרנט ולהפכם לחלק אינטגרלי של הפעילויות במסגרת הכתתית.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה כללית
תרומת המחשב בחינוך
האינטרנט
יישומי האינטרנט בהוראה ולמידה
השימוש באינטרנט במסגרת ביה"ס כיום
ההוראה העתידית באמצעות האינטרנט
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61036 SHOPPING CART DISABLED
השתלבות של יהודים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה, 2001.
הקשיים של סטודנטים בני העדה האתיופית להשתלב במוסדות להשכלה אקדמאית.
8,313 מילים (כ-25.5 עמודים), 35 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רוב העולים שעלו לישראל מאתיופיה הגיעו עם מטען השכלתי דל וחלק לא מבוטל מהעולים הגיעו לארץ ללא השכלה כלל. בולט ההבדל בין נשים וגברים: כחמישית מהגברים ולמעלה ממחצית הנשים הגיעו ללא כל השכלה. מפאת מצב זה, נוצר סטריאוטיפ כלפי אותם עולים המתאר אותם כאנשים נחשלים, שהלימודים העל תיכוניים יהיו קשים להם (אם בכלל הם מסוגלים לכך) ועל כן יש לפעול קודם כל לשילובם המקצועי בחברה.
כיום יש מספר סטודנטים בני העדה האתיופית שהשתלבו במוסדות אקדמאיים בישראל. מספרם של אלה הוא קטן מאד אפילו ביחס למספר העולים עצמם, על אחת כמה וכמה ביחס לסטודנטים "צברים".
מוסדות החינוך האקדמאים אינם "ששים" לקבל סטודנטים אתיופיים לתוכם כמו שבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים. אותו סטריאוטיפ של נחשלות אינטלקטואלית מלווה את בני העדה לאורך כל הדרך. עם עלייתם נקטה במדיניות "מיוחדת" כלפי התלמידים בני העדה וקבעה דפוסי שילוב שלהם. רוב התלמידים שולבו בבתי ספר דתיים וביניהם פנימיות דתיות ובכך קבעו להם מאין תווית של תלמידים ברמה נמוכה של האחרים. מצב זה הביא אנשים רבים בקרב האוכלוסייה היהודית הוותיקה וילידי הארץ לקבוע מעין סטיגמה לגבי תלמידים בני העדה האתיופית - תלמידים ללא הרגלי למידה מסודרים, נמוכים בכושר הלמידה שלהם וכאלה שחשוב להם הדת יותר מההשכלה הכללית. לכל זאת יש להוסיף את הקשיים הכלכליים ובכך נוצרה תדמית של התלמיד בן העדה האתיופית. תדמית זו מלווה אותו לכל אורך חייו וכאשר הוא רוצה להמשיך את לימודיו האקדמאיים הוא נתקל בקשיים שסטודנטים אחרים (צברים וותיקים בני עדות אחרות) נתקלים בהם. ישנם מספר לא קטן של סטודנטים המתקבלים למכינות קדם-אקדמיות אשר תנאי הקבלה אליהם פחות מחמירים מאשר הקבלה למוסדות החינוך עצמם. מעטים מצליחים להתגבר על הקשיים ולעבור מהמכינה אל המוסדות הן בגלל הקושי בלימודים בו הם נתקלים כתוצאה מההתייחסות אליהם בלימודים היסודיים והתיכוניים והן בגלל הסטריאוטיפ שדבק בהם ככאלה שאינם מסוגלים להתמודד עם לימודים אקדמאיים.

עבודה זו עוסקת בקשיים של סטודנטים בני העדה האתיופית להשתלב במוסדות להשכלה אקדמאית. המטען אותו הם "נושאים" על גבם מהווה מכשול למטרתם. העבודה סוקרת את מצבם של בני העדה בנושא השתלבותם (או לא) במוסדות חינוך שונים (יסודיים, חטיבות ביניים ותיכון) המהווים בסיס לאפשרות קבלה למוסדות להשכלה גבוהה. העבודה מנסה להתחקות על הקשיים והמכשולים בדרכם של סטודנטים בני העדה האתיופית להשתלב בלימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
שיטת המחקר הינה איכותית. השיטה כוללת עיון והתייחסות לתיאוריות קיימות ולנתונים המובאים ע"י מחקרים שונים שנעשו עד כה.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
   אתניות וקבוצות ריבודיות
   יחסי עדות בישראל
   הפליה
   עולי אתיופיה
   מתבגרים אתיופיים
   השכלה וחינוך
   דרישות הקבלה לתלמידים עולי אתיופיה במוסדות השונים
   הבעיות של התלמידים יוצאי אתיופיה
   סטיגמת ה"חלשים"
החלק המחקרי
   רציונאל
   שאלת המחקר
   השערת המחקר
   שיטת המחקר
   ניתוח והתייחסות
סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61035 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין אוריינות ושימוש במחשב כאמצעי לימוד, 2002.
בחינת השימוש במחשב כאמצעי טכנולוגי התורם ללימוד בקרב התלמידים בתחום האוריינות.
9,081 מילים (כ-28 עמודים), 40 מקורות, 383.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחשבים וטכנולוגיה תקשורתית משתנים ומתפתחים בצורה כה מהירה כל כך שלמחנכים במגזרים השונים ישנם הכלים לשפר את איכות החינוך. כלים אלה זמינים ואם הגורם החינוכי אינו מוכן, או אינו יכול, לקלוט אותם יוצרו במהרה שני קטגוריות של תלמידים: אלה שמעודכנים ואלה שנשארים מאחור. ישנם גורמי חינוך רבים המהססים להביא את טכנולוגיית האינטרנט לכתה מסיבות שונות (חשש, מדיניות מוסד הלימוד, שימור שיטות ישנות וכד') (Mitchell, 1996).

מאז 1991, השקיע ארה"ב כ-24.4 בליון דולר ביישום שימוש במחשבים במסגרות כתתיות והדגש הושם על השימוש באינטרנט. ישנם אמריקאים רבים המביעים הסתייגות מהשימוש באינטרנט ע"י ילדים, במיוחד בביה"ס, בגלל העובדה שהם יכולים להשתמש בו בצורות שאינן חינוכיות (Slowinski, 1999).
במקומות רבים בארה"ב החל המחשב להחליף את הלוח ומבנה הכתות הותאם לכך - לא עוד טורים אלא מבנה של קבוצות. כפי שרואה זאת (Toopusis (1995 מתרחשת מהפכה איטית ובטוחה מתבשלת במסגרת הכתה בהתייחס לשימוש במחשב.
אין ספק כי מערכות חינוך בעולם, כמו גם בישראל, נערכות מזה למעלה מעשור לשימוש יעיל בטכנולוגיות חינוכיות חדשניות. המחשב הוא אחד הכלים כאשר האינטרנט מהווה חלק ארי במטרה לשפר את תהליך ההוראה והלמידה במסגרות כתתיות. השימוש באינטרנט לשם לימוד הולך וגובר כאשר מורים, הורים ומנהלים עומדים בפני האתגר של הפיכת האינטרנט לאמצעי לימוד בטוח עבור הילדים.
באוסטרליה מצב זה בולט ביותר כפי שמבטא זאת מחקר שנעשה בבתי הספר באוסטרליה (EdNA, 2000). הם מצאו כי האינטרנט מהווה כוח פוטנציאלי ותקשורתי לשם שיפור איכות הלמידה וההוראה. %43 מבין הילדים בני  9-14 בארה"ב הצהירו כי האינטרנט שיפר את דעתם על ביה"ס. בתי ספר שמשתמשים ומיישמים את השימוש באינטרנט במסגרת ביה"ס מצאו כי הדבר גרם לתלמידים רבים גישה לתחום נרחב של מקורות מידע בתחומים שונים. האינטרנט מספק גם דלי תקשורת מרתק המאפשר לתלמידים מכל העולם להתקשר ביניהם ולהחליף מידע על נושאים שונים (שם).

אחד מהתועלות של המחשב, בשימוש במסגרת כתתית, היא שהוא מספק הזדמנויות חינוכיות עבור תלמידים בתחומים שהם מתעניינים בהם ולנצלם תוך כדי כך להקנות מיומנויות שונות. לדוגמא, ניתן ללמד נושאים בסיסיים ולאפשר לתלמיד לתרגל וללמוד בעזרת תחום בו הוא מתעניין (כדורגל למשל) ובכך השיעור וההקניה הופכים להיות יותר מעניינים ועם מוטיבציה גבוהה ללמוד. חוקרי מוח הראו שיחידים זוכרים טוב יותר פרטים ולאורך זמן כאשר מעורבים רגשות חיוביים בתהליך הלימוד - הלמידה הופכת להיות דבר "כייפי" ועל כן זוכרים יותר  (Teaching with technology, 2001).

תחום האוריינות מעמיד במרכז את הטקסט וההקשר, ומבקשת כבר בכיתות היסוד לעגן את הלימוד בהקשרים אותנטיים, עד כמה שהדבר ניתן. הדגש עובר, אפוא, מהקניית מיומנויות וקטעי מידע לשמם, אל השימוש בהם לצורך התפקוד בחברה.
הגישה האוריינית מבליטה את הצורך בהגברת הכתיבה למילוי תפקודים שבתחום התקשורת החברתית. התלמידים יתנסו בכתיבה תקשורתית מסוגים שונים, החל מכתיבה של פתקים והודעות, מכתבים אישיים ורשמיים וכלה במילוי טפסים ושאלונים, כמו גם הכנת מאמר לעיתון נוער או מכתב למערכת.
עבודה זו בוחנת כיצד שימוש במחשב כאמצעי טכנולוגי תורם ללימוד בקרב התלמידים בתחום האוריינות. האם וכיצד ניתן להפיק צורות למידה יעלים מהשימוש בו ולהפכם לחלק אינטגרלי של הפעילויות במסגרת הכתתית. מהם האמצעים בהם משתמשים באוריינות טכנולוגית במסגרת כתתית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: מהי אוריינות טכנולוגית?
פרק 2: שילוב המחשב בהוראה ומוכנות מערכת החינוך
פרק 3: המחשבים בביה"ס - לימוד בעזרת מחשבים
פרק 4: הקשרים בין משחק, למידה ואוריינות מחשב בקרב ילדים
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61027 SHOPPING CART DISABLED
היווצרותו של הגוף האצילי דרך המחול החצרוני בצרפת של המאה ה17 -, 2002.
מציורי התלבושות של דניאל ראבל לאלו של הנרי גיסי.
3,947 מילים (כ-12 עמודים), 11 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
היווצרותו של הגוף האצילי דרך המחול החצרוני בצרפת של
המאה ה17 -: מציורי התלבושות של דניאל ראבל לאלו של
הנרי גיסי

תוכן העניינים
1.     מבוא
2.     המאה ה 17 - - האצילות כאידיאל , המחול כדרך חינוך
3.     הבלט החצרוני והתפתחותו
4.     ציוריו של דניאל ראבל כמבטאים שלב מעבר בין שתי תקופות
5.     לואי ה 14 - : מלך השמש והחינוך למחול
6.     סיכום
7.     ביבליוגרפיה
8.     נספחים


מבוא
המחול בתרבויות שונות, מכיל יסודות אנושיים וחברתיים רבים ומגוונים וניתן
ללמוד ממנו רבות אודות תקופות, מקומות, אנשים ותרבויות. אספקטים רבים של
התרבות החיה בו משתקפים דרכו ולעתים קרובות דרך פיענוח יצירות מחול, ניתן
להגיע לפירוט רב ומדוייק של צורה תרבותית מסויימת בכלל ושל יוצריו בפרט.
תרומה גדולה נותנות גם התלבושות במחול, תנועת הגוף וכל הקשור בעיצוב וביציבה.
המחול החצרוני היה מאז ימי לואי ה13 -, מופע פופולארי מאוד בחצר המלוכה.
כמו אביו, גם לואי ה14 - היה רקדן מחונן והשתתף במחולות שהועלו בחצרו
בתפקידים ראשיים.
בשתי חצרות המלכים תפס המחול החצרוני יותר מסתם עוד תחביב של המלך.
האם אכן היה המחול יותר מסתם תחביב?
בעבודה זו, אדון בצורה בה נוצר האידיאל האנושי התקופתי במאה ה17 -, הוא
אידיאל האצולה, דרך המחול החצרוני. אנסה לנתח את האספקטים החזותיים של
המחול החצרוני, כפי שהם באים לידי ביטוי בציוריהם של שני מעצבי החצר של מלכי
צרפת, דניאל ראבל (Daniel Rabel), מעצבו של לואי ה13 - והנרי גיסי ( ,(Henri Gissey
מעצבו של לואי ה14-, וכיצד הם מבטאים את השינוי שחל בגישה אל המחול החצרוני
ובהתייחסות אליו בין שתי חצרות המלוכה.
אנסה להעלות לדיון את העובדה כי בעצם משהו קורה במחול במאה ה17 -. משהו
שמבדיל את המחול של תחילת המאה מזה של סופה. משהו שניתן יהיה לראותו, בין
השאר, בהשוואה בין ציוריו של ראבל לאלו של גיסי.


 
עבודה מס' 60982 SHOPPING CART DISABLED
גיל ההתבגרות והישגים בלימודים, 2002.
כיצד משפיעים היבטים כגון משפחה, חברים, בני זוג, קבוצת השוים, ומסלול\מגמה על הציונים של המתבגר.
1,974 מילים (כ-6 עמודים), 12 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במהלך הלימודים ל'הוראה בתיכון', לומדים הסטודנטים אודות היבטים פסיכולוגיים בתחומים מגוונים מחיי המתבגרים.  בין תחומים אלה קבוצת השווים, זוגיות ואהבה, תרבות הנוער, התפתחות קוגניטיבית בגיל ההתבגרות, משברים ועוד.
כיצד משפיעות סוגיות אלה על יחס המתבגרים ללימודים?
האם חברים לכיתה משפיעים לטובה או לרעה על רצון הפרט להשיג ציונים טובים ולהתבלט בכיתה?  כיצד יושפעו הישגי התלמידים בלימודים מהימצאותם של בני המין השני בכיתה?  כיצד, אם בכלל, משפיעים ההורים על לימודי ילדיהם בגיל זה? ועוד.
מטרת עבודה זו היא הצבעה, מתן דגש, והפנייה למקורות אודות נקודות העיקריות מכל תחום אשר נוגעות להישגים בלימודים.

תוכן העניינים:
מבוא
הישגיות סביבה ותחושות אחרות
  תחושות בעקבות לימודים
  תפקיד המשפחה
  לימודים, חברים ו"קבוצת השווים"
מבנה בית הספר
  מסלולים ומגמות
  בתי ספר נפרדים מול בתי ספר מעורבים (בנים, בנות)
  גודל בית הספר
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60973 SHOPPING CART DISABLED
התפתחות שפה בקרב ליקויי שמיעה בשלב הקדם מילי, 2002.
סקירה תיאורטית של תהליך התפתחות השפה בקרב לקויי שמיעה לעומת ילדים שומעים.
7,398 מילים (כ-23 עמודים), 6 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פעולת הדיבור היא האופן שבה האדם משתמש בלשון כדי להשיג בעזרתה תוצאות.
בתהליך התקשורתי לא תמיד קיימת חפיפה בין המבע כפשוטו ובין משמעו הנרמז לפי כוונת המוען. תיאוריית פעולת הדיבור היא הקשר שבין התוכן הפרופוזיציוני של המבע ובין כוחו האילקווציוני, כלומר כוונת המוען היא להשפיע על הנמען ולשדר לו בקשה, הבטחה וכדומה. וזאת בעקבות הפער שקיים בין הצורה הלשונית של המבע ובין כוונת הפעולה שהדיבור נועד להשיגה.
המניע המרכזי העומד ביסודן של פעילות הדיבור הוא המניע החברתי כלומר פעולת הדיבור היא:
           1.     תלויית תרבות.
           2.     תלויית יחסי מוען נמען.

הסביבה התרבותית, כללי הנימוס השונים מחברה לחברה, מסביבה תרבותית אחת לסביבה תרבותית אחרת הם המכתיבים את מידת הישירות של פעולת הדיבור.
אך לא רק הסביבה התרבותית קובעת את ההתנהגות שלנו בתקשורת הבינאישית אלא גם היחסים בין המוען לנמען (שראל, 1991).
עבודה זו דנה בנושא  התפתחותה של השפה  והדיבור אצל ילדים תוך שימת דגש על ילדים ליקויי שמיעה בשלב הקדם מילי.
השפה היא קוד מקובל ע"י החברה, המייצג רעיונות וזאת באמצעות השימוש בסמלים שרירותיים, ובחוקים המסדירים את צירופם של סמלים אלו.
השפה היא האמצעי המאפשר להביע את הרעיונות, הרגשות  והרצונות של כל אדם.
כמו כן היא אמצעי התקשורת החשוב ביותר לתקשורת בין בני האדם השונים (רוזנפלד, 2000).

עבודה זו תתחלק ל-2 חלקים: הפרק הראשון של העבודה יעסוק  בסקירת שלבי ההתפתחות של כל אדם על פי פיאג'ה.
לאחר מכן אעסוק במרכיבי השפה השונים כגון: הסמאנטיקה, התחביר והפרגמאטיקה, ואסביר כיצד כל אחד מהם לוקח חלק חשוב בהתפתחותה של השפה.
לאחר הדיון במרכיבי השפה אדון בתיאוריות השונות הנוגעות להתפתחות של השפה כגון: התיאוריה של חומסקי,סקינר ופיאג'ה, ואראה כיצד כל אחד מהם רואה גורם אחר כחשוב בהתפתחות השפה.
הפרק השני של עבודה זו יעסוק בהתפתחות השפה אצל ליקויי השמיעה. כאשר בתחילה תינתן הגדרה של אוכלוסיית ליקויי השמיעה, אציג את המאפיינים של ליקויי השמיעה ואפיוני השפה האוראלית אצל ליקויי השמיעה, הפקת הדיבור וכדומה. כמו כן עבודה זו תעסוק בפיתוח מודל התערבות של השפה הטבעית כפי
שמציגה אסתר דרומי בספרה על ליקויי למידה.
לאחר מכן אדון בהתפתחות השפה אצל ילדים חרשים כאשר במקביל תינתן השוואה להתפתחות שפה אצל ילדים שומעים.
לאחר הסברת הנושא של ליקויי שמיעה בהרחבה יתרה אעסוק בהצגת השפה העיקרית בה משתמשים ליקויי השמיעה והיא שפת הסימנים.
בסיומה של עבודה זו אציג סיכום קצר אשר ידון בתוצאות לבעיות שהועלו במהלך עבודה זו.

תוכן העניינים:
           1.     מבוא
           2.     שלבי ההתפתחות לפי התיאוריה של פיאז'ה
           3.     מילון מונחים
           4.     מרכיבי השפה
           5.     תיאוריות על רכישת שפות
                 5.1     תיאוריית הלמידה עמודים
                 5.2     התיאוריה הנאטביסטית
                 5.3     התיאוריה הקוגניטיבית
                 5.4     תיאוריית מגעי הגומלין
           6.     התפתחות הדיבור אצל ילדים שומעים
           7.     ביסוס תיאורטי לפיתוח מודל ההתערבות לשלב הקדם מילי
           8.     התפתחות שפה בשלב הקדם מילי
           9.     הגדרת אוכלוסיית ליקויי השמיעה
           10.     מאפייני הדיבור של ליקויי שמיעה
           11.     אפיוני שפה אוראלית של ילדים לקויי שמיעה
           12.     התפתחות השפה אצל ליקויי השמיעה
           13.     תהליך הפקת הדיבור
           14.     שפת הסימנים
           15.     סיכום
           16.     רשימה ביבליוגרפית
 
עבודה מס' 60940 SHOPPING CART DISABLED
תנועה לגיל הרך - עבודת סיכום, 1999.
סיכומים בנוגע למרכיבי התנועה, הסבר המושג 'תנועה', משמעותה והבנתה הכללית.
9,567 מילים (כ-29.5 עמודים), 12 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תנועה לגיל הרך- עבודת סיכום

תוכן העניינים
דברי פתיחה
מבוא
המרחב
  מרחב אישי
  מרחב אישי נייד
  מצבים חברתיים במרחב האישי והנייד
  מרחב כללי
  מסלולים במרחב
  כיוונים במרחב
  רמות גובה במרחב
  דוגמאות לפעילויות בתנועה במרחב
וויסות כוח
  התוודעות לכוח הגוף
  וויסות כוח יזום
  התייחסות לבן זוג דרך כובדו וכוחו
  דוגמאות לפעילויות בתנועה המשלבות וויסות כוח
הזמן והשטף
  חלוקת הזמן
  קצב התנועה
  משך זמן
  בעת ובעונה אחת - תיאום בזמן
  השטף: מערכת הבקרה והמודעות לשלם
  דוגמאות לפעילויות בתנועה המשלבות זמן ושטף:
מודעות גופנית
  דוגמאות לפעילויות בתנועה בנושא המודעות לגוף
ביבליוגרפיה

ציטוט של פיאזה:

"הטמאה אמיתית של ידע ואפילו המופשט ביותר, מותנת אצל הילד בגיל הרך
בפעילות ממשית שכן כל אקט שכלי, מושתת על מערכת פעולות, ופעולות אלו אינן
יכולות להצמיח את תכליתן האמיתית (דהיינו יצירת מחשבה ולא רק צרופים
מילוליים) אלא במידה והוכנו קודם לבן באמצעות מעשים ממש".

"בלא פעילות ממשית לא תיתכן אינטליגנציה אמיתית".

דברים אלו של פיאזה מנחים ומובילים אותי בדרכי בעבודה, שכן כל תנועה נרכשת,
ואף הקטנה ביותר, מרחיבה ומפתחת את עולמו הפנימי של הילד ותורמת להתפתחות
שכלית קוגניטיבית תקינה.
מרכיבי התנועה, כפי שמתוארים בספרות, הם: המרחב, כוח ואיזון, הזמן, ומודעות
לגוף.
בעבודתי זו, אתמקד בתורת התנועה ובמרכיביה כפרקים בפני עצמם, כאשר בסוף כל
פרק אתן כמה דוגמאות לפעילויות בתנועה לילדים בגיל הרך בהתאם לנושא התנועתי
אשר יוזכר. אך תחילה נדון במושג 'תנועה', במרכיביה ההתפתחותיים, משמעותה,
ותרומתה להתפתחות הילד בגיל הרך.

יש לציין כי העבודה נכתבה ב 1999 עבור סיום קורס: תנועה לגיל הרך - מלימודיי
בוינגט  (עוד לפני לימודי התואר בחינוך גופני). על כן העבודה אינה נחשבת כעבודה
אקדמית והיא עונה על כללי הציטוט המקובלים (מראי מקום וכד').
עם זאת, יש בה חומר רב עבור כל העוסקים בחינוך, מחול ותנועה. כמו כן יכולה
העבודה להיות לעזר רב עבור הלומדים את הנושא או עבור אלו שמעונינים להרחיב
ידע קיים (גם בזכות מגוון הרעיונות לפעילות בתנועה המוצאות בעבודה).

 
עבודה מס' 60937 SHOPPING CART DISABLED
יישום עקרונות ניהול בהכשרה תוך תפקידית של מורים על רקע התמורות במערכת החינוך בעידן הפוסט-מודרני, 2002.
סקירת הספרות ובחינת אירוע בחטיבת ביניים.
5,006 מילים (כ-15.5 עמודים), 22 מקורות, 263.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
יישום עקרונות ניהול בהכשרה תוך תפקידית של מורים
על רקע התמורות במערכת החינוך בעידן הפוסט-מודרני

תוכן העניינים
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות
    כללי
    איכות ומצויינות
         עקרונות בגישת ה     TQM-
         ניהול איכות כוללת בחינוך
    ארגון ועבודת צוות
    הכשרה תוך תפקידית
פרק ג' - ניתוח מקרה
    כללי
תמורות במערכת החינוך
מה היה צריך להיעשות \ מה לא נעשה
הכשרה תוך תפקידית
פרק ד' - סיכום
    סיכום
ביבליוגרפיה

העולם הפוסט-מודרני הוא מהיר, מורכב ולא בטוח. בעולם זה, הפרט וצרכיו עומדים במרכז,
גם על חשבון הצרכים החברתיים של הקולקטיב. "יותר ממה שהשלטון יודע מה חשוב לפרט,
יודע הפרט מה הם צרכיו וכיצד ניתן לספק אותם". בעולם הפוסט מודרני, יש צורך בחשיבה
מעמיקה על מהות מערכת החינוך ועיצוב מחודש של בית-הספר, על מטרותיו, אופיו
והתהליכים החינוכיים המתרחשים בו (אבירם, 1995). מבחינת המערכת החינוכית, בתי הספר
המוכרים לנו הם דגם קלאסי של העולם המודרני: הם בנויים על-פי עקרון אחדות התוצר, על
קונפורמיות וציות ועל מערכת ערכים דומיננטית המשרתת את הזרמים המרכזיים של החברה.
ניתן להניח, שמערכת החינוך בעולם הפוסט-מודרני תעבור מטמורפוזה, החל בהנחות היסוד
של הצדקת קיומה, דרך בחינה מתמדת של ערכים והתאמתם לקהלים הטרוגניים, ועד לשינוי
מבני-ארגוני של מערכי הוראה-למידה (אבירם, 1998). 1995,

לאור השינויים המתרחשים בדמות ביה"ס ובאופי דרישות העיסוק של המורה, מתחייבת
הגדרה מחודשת של תפקיד המורה. אם בעבר, סוכן ההוראה היחיד בביה"ס היה המורה,
ובידו רוכזו כל משאבי ההוראה, לרבות השליטה בידע הדיסציפלינרי, השליטה בדרכי הוראה
ובטכנולוגיה שסייעה למורה לפשט את ההוראה לתלמיד, היום מרבית תשומות ההוראה
נלקחו ע"י סוכנים נוספים. משאבים אלה מפוזרים עתה בין הגורמים השונים, כגון: מאגרי
המידע, תוכניות מחשב וטלוויזיה וחונכים מבוגרים וצעירים אחרים. מהמורה נדרשת כיום
תובנה מקצועית, שתאגם את המשאבים המפוזרים ותעמיד אותם בפני התלמידים בצורה
הגיונית וקוהרנטית. במילים אחרות, על המורה להיות מאגם ומנהל רשתות הוראה. מכאן
מתחזקת הדרישה שהמורה יהיה מארגן ומאפשר נגישות לתשומות ההוראה, וממלא תפקיד
מרכזי בתיווך, בין התלמידים לבין מקורות המידע ותשומות ההוראה (.(Goodlad, 1991
השינוי בדרישות העיסוק של המורה מחייב הכשרה תוך-תפקידית, תוך פיתוח יכולות ניהול
ומנהיגות אשר ישחררו אותו מדפוסי ההוראה הקודמים ויכשירו אותו לתת מענה מקצועי
לדרישות העיסוק החדשות.

כאן המקום לציין כי הנני משמשת כמורה מקצועית בחטיבת ביניים אשר לא הפנימה את
התמורות האחרונות בחברה הישראלית ולא התאימה את עצמה לעידן הנוכחי (הן מבחינה
מנהיגותית והן מבחינה ארגונית\ניהולית). כתוצאה מכך חלה ירידה מתמשכת במספר
התלמידים שנרשמו לחטיבה, (קרי, החטיבה הפסידה לקוחות [תלמידים] לטובת חטיבות
אחרות באזור),  תהליך זה נמשך מספר שנים וגרם בסופו של דבר לסגירתה של החטיבה
(בדרך של מיזוגה עם מוסד אחר).


 
עבודה מס' 60936 SHOPPING CART DISABLED
יישום הוראה דיפרנציאלית בכיתות הטרוגניות אל מול נושא פיתוח כיתות שיוויוניות, 2002.
תיאור ההתמודדויות בתחום ההוראה בכיתה הטרוגנית דרך הוראה דיפרנציאלית.
3,491 מילים (כ-10.5 עמודים), 14 מקורות, 263.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
יישום הוראה דיפרנציאלית בכיתות הטרוגניות אל מול נושא
פיתוח כיתות שיוויוניות

תוכן העניינים
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות והתפתחויות
         כללי
           מדיניות לאומית בחינוך
           מהי כיתה הטרוגנית ?
           מה הבעיה?
           מהי הוראה דיפרנציאלית
           עקרונות והנחות יסוד של הוראה דיפרנציאלית
פרק ג' - תיאור מקרה ודיון
                       דגם ההוראה
                       א. ארגון החומר
                       ב. ארגון הכיתה
                       ג. ארגון השיעור
                  קשיים במהלך ההוראה
                       אתגרים ושינויים המתחוללים בעקבות השיטה
פרק ד' - סיכום ומסקנות
                  כללי
                  סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

עד לפני מס' שנים שיבוץ התלמידים בחטיבה בדרום היה נערך על בסיס מבחני מיון
והערכה, מתוך מגמה ליצור כיתות הומוגניות ככל שניתן. לאחרונה שונתה שיטת
שיבוץ התלמידים, משיבוץ על פי תוצאות "מבחני המיון וההערכה" לשיבוץ על פי
שיטת האשכולות. השיבוץ לפי שיטת זו אינו מתבסס על רמת התלמידים בעת
קליטתם לחטיבה הדתית, אלא ובעיקר על בסיס אזורי ו\או מקורותיהם (בית הספר
היסודי ממנו הם מגיעים).

אחת הסיבות המרכזיות לביצוע השינוי האמור לעיל הוא הרצון לשוויון הזדמנויות
בחינוך. "שוויון ההזדמנויות" הוא ערך מרכזי בחברות מודרניות ופוסט מודרניות,
שמשמעו סיכויים שווים ושוויון הזדמנויות להשיג מטרות חברתיות-כלכליות ללא
אפליה על רקע שיוכי של מין, גזע, מוצא או מעמד (אידלוביץ', 2001). מתפקידי
מערכת החינוך הוא לצמצם את הפער בחינוך, ולצייד את התלמיד במשאבים
חינוכיים-השכלתיים על מנת שיוכל להשיג את מטרותיו התעסוקתיות והחברתיות
העתידיות (אידלוביץ', 2001).

שינוי שיטת השיבוץ כמתואר לעיל גרם למעבר מכיתות הומוגניות לכיתות הטרוגניות
והביא עימו התמודדויות חדשות במספר תחומים (שיפורטו להלן). נמצא כי מימוש
הרצון לשוויון הזדמנויות בחינוך אינו יכול לבוא ללא כלים משלימים לטיפול בבעיות
אינהרנטיות הנובעות מהוראה בכיתה הטרוגנית.

בעבודה זו אתאר את ההתמודדויות בתחום ההוראה בכיתה הטרוגנית דרך הוראה
דיפרנציאלית שמצד אחד תביא למקסימום את מימוש ערך "שוויון ההזדמנויות
בחינוך" ומצד שני תביא למינימום את הבעייתיות של ההוראה בכיתה הטרוגנית.
עבודה זו מתבססת על ניסיוני האישי בעיקר בתחום הוראת המתמטיקה. כאן המקום
לציין כי הנני מורה מקצועית רב תחומית למקצועות המתמטיקה והספרות. עוד
אציין כי בתחום המתמטיקה עדיין נהוגות בבית ספרנו הקבצות שכבתיות (במטרה
ליצור קבוצות הומוגניות יותר בלימודי המתמטיקה), עם זאת, גם במקצוע
המתמטיקה יש מגמה של "דילול" מספר ההקבצות וכתוצאה מכך יש הטרוגניות
גם בתוך ההקבצות השונות.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1273 :: [עמוד 105 מתוך 142]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>