עבודות [937-945] מתוך 1255 :: [עמוד 105 מתוך 140]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 60834 SHOPPING CART DISABLED
היבטים פסיכולוגיים בהתמודדותם של תלמידים לקויי למידה ברכישת שפה זרה, 1997.
בחינת הטענה כי לימוד השפה הזרה יגרום לשיפור בטחונו העצמי ומעמדו החברתי של הילד.
10,117 מילים (כ-31 עמודים), 49 מקורות, 460.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
פרק א: ספרות מקצועית ותיאוריות התפתחותיות
פרק ב: לימוד שפה זרה ועמדות כלפי שפת היעד
2.1. סטטוס השפה האנגלית, במסגרת בית-ספרית ובעולם המערבי
2.2. עמדות ורכישת שפה
   2.2.1. עמדות אישיות וקבוצתיות כלפי השפה
   2.2.2. עמדות בתחום רכישת שפה זרה
פרק ג: שיפור תדמית ומוטיבציה כגורמים ללימוד שפה זרה
פרק ד: הוראת אנגלית ללקויי למידה
4.1. דיסלקציה
4.2. שיטות הוראה של שפה נוספת ומאפייניהן העיקריים
4.3. התנסויות חדשות בהוראת שפה זרה ללקויי למידה בדרך של משחק
פרק ה: הצגת מקרה פרטי של לקות למידה
סיכום
הערות
ביבליוגרפיה

מבוא
ליקויים בלמידה הינם קשיים המתגלים אצל ילד, אשר למרות היותו בעל אינטילגנציה וכושר הסתגלות נורמליים, אינו מסוגל ללמוד בתנאים ובקצב שבהם לומדים ילדים רגילים, בשל אי תקינות בתיפקודי המוח. "ילדים בעלי ליקויי למידה" הינה קבוצה רחבה הכוללת מגוון של תת קבוצות, אשר מסיבות שונות אינם מסוגלים להתמודד ביעילות עם דרישותיה של מסגרת לימודים נורמאלית. אחת מתתי הקבוצות הללו הינה קבוצת הילדים בעלי האינטגרציה הנורמאלית, אשר למרות זאת אינם מסוגלים לתפקד בכיתה רגילה בשל בעיות נפשיות, המפריעות להם מבחינה אינטלקטואלית. תת קבוצה זו כוללת תלמידים הסובלים מהפרעות ראשוניות ברכישת מיומנויות הלמידה, בתנאים של בריאות גופנית ויכולת שכלית תקינה, וכמו כן מבנה נפשי תקין ברמה סוציו-אוקונומית וחינוכית נורמטיבית (סימפסון, 1985: סימפסון 13 :1994 ,;28; עינת, 13-14 :1992).

קשיי הלמידה מתבטאים בקשיי קליטה ו\או זכירה של סימני האותיות והתנועות, צליליהן הבודדים והרצופים [כמילה או משפט], בקשיים בהעתקת צורות, בספירה ולעיתים גם בקשיי ריכוז, הקשבה או הגייה. בישראל מוגדרים לקויי הלמידה כתלמידים בעלי הפרעות ספציפיות ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות הנובעות משיבושים בתהליכים קוגנטיביים, אשר הבסיס המשוער שלהם הוא נוירולוגי. יכולתם האינטלקטואלית ממוצעת ומעלה אך הם מגלים קשיים שונים .1
הנושאים הפגיעים במיוחד אצל תלמידים הסובלים מלקויי למידה הם: טווח הריכוז והקשב, הקריאה [הטכנית והמשמעותית], הכתיבה, החשבון וארגון חומרים מילוליים למבני זכרון עמידים [כהצגת נושא מובנה]. מקובל בין החוקרים, כי קושי מרכזי ודומיננטי, אשר משפיע בצורה משמעותית על כושר ההשתלבות הלימודית, הוא הקושי בקריאה, המכונה ברמתו החמורה "דיסלקציה". (עינת, 15-17 :1992; לייזר, 12 :1993).

שפה הינה כלי תקשורתי. מיומנויות התקשורת מתפתחות ברצף מהבנה לדיבור, ממנו לקריאה ולבסוף לכתיבה. בכל מקרה ההבנה המילולית הינה פועל יוצא של התפתחות תקינה. התפתחות זו הינה בשלבים, החל מגילוי הסביבה והתגובות לה ועד לשליטה סימלית אופרציונית כאשר האדם מגיע לקשרים של דיבור, מחשבה, שטף מילולי, ציור מייצג, קריאה קולית וקריאה דמומה, כתיב וכתיבה, אשר מתפתחים במרכזי השפה שבמוח. שפת אנוש היא מערכת תקשורת מסובכת, המתפתחת בהדרגה ובהתמדה, כשכל אדם מתקשר עם אחרים ועם הסביבה ושואף לבטא מחשבות ורגשות. על מנת ליצור תקשורת חשובים שלושה כישורים לשוניים ראשיים: יכולת קליטה, יכולת קישור-תיווך-תכלול ויכולת הבעה. יכולת קליטת השפה כרוכה בשימוש בקשב וחושים [שמיעת השפה, קריאה והיכולת להתרכז]. יכולת התיווך-קישור-תכלול קשורה בתהליכים נוירו-פסיכולוגיים. הקשרים המתווכים המכריעים הם שימור בזכרון, הבנה, קשר, הצפנה, מיון הסמלים, ההבחנה, האנליזה והסינטזה. מיומנויות אלו נקראות גם "מיומנויות חשיבה". יכולת ההבעה כוללת את כל האמצעים המשמשים לתקשורת, החל מהמחשבות, הרעיונות והרגשות ועד תרגומם לשפה מילולית. יוצא, שהשפה היא כלי התקשורת האנושי. זה האמצעי, שבעזרתו אנו מתרגמים את מחשבותנו והתרשמויותנו לסמלים מוסכמים, מעבדים אותם ומעבירים אותם לאחרים. (סימפסון, 187-198 :1994; ספקטור, 20 :1988)
לימוד שפה זרה קשה לכל ילד. המפגש עם שפה בלתי מוכרת אשר אותיותיה, דרך כתיבתה, המבנה הלשוני והצליל שלה שונים לחלוטין משפת האם של הילד, גורמת לו למעשה למהפך שעליו להסתגל אליו. אם בעבר למדו שפות זרות [בעיקר אנגלית] לשם התכתבות, הרי שבתקופתנו השפה הזרה הינה כלי תקשורת חשוב. לאחר שהילד קולט, בדרך השמיעה, אוצר מילים ראשוני, ולאחר שאוזנו התרגלה לצליל השפה החדשה, הוא עובר ללימוד הכתיבה. בתחילה לומד הילד את האותיות, לאחר מכן לצרפן למילים ולאחר מכן למשפטים. ניתן לומר כי תיאור זה ממצה את שלושת הכישורים הראשוניים ללימוד שפה. כישורים אלה הינם בבחינת חסר, במידה פחותה או רבה יותר, עבור התלמידים לקויי הלמידה. (ברון, 32-33 :1981; סימפסון 195-198 :1994)
העיכובים בלימוד שפה, הסרבול, האיטיות בקריאה, יוצרים אצל הילד הפרעות עד כדי חוסר יכולת מעקב מוחלטת כמעט אחרי רוב חומרי הלמידה בכיתה. תופעה נוספת הנגרמת כתוצאה מאותו סרבול וחוסר יכולת מעקב אחרי הנעשה היא אובדן בטחונו העצמי (עינת, 16-17 :1992). בעבודתי ארצה לטעון כי לימוד השפה הזרה, אשר תאפשר לילד הבנות ותובנות חדשות, קליטת חוויות חדשות ותחושת הישגיות, תגרום במקביל לשיפור בטחונו העצמי ומעמדו החברתי.

את טענתי כי לימוד השפה הזרה יגרום לשיפור בטחונו העצמי ומעמדו החברתי של הילד אבסס על מספר תיאוריות בפסיכולוגיה התנהגותית, פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה חינוכית.
------------------------------------------------------------------------------
1. על פי חוזר מיוחד ד' (התשנ"ג), משרד החינוך והתרבות, דצמבר 1992, עמ' 3.
 
עבודה מס' 60827 SHOPPING CART DISABLED
התערבות בתופעת הפרעות התנהגות של ילד בעל פיגור גבולי, 1994.
סקירת נושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים והצגת מקרה של ילד בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית.
6,486 מילים (כ-20 עמודים), 22 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעות התנהגות מאופיינות בתוקפנות מילולית או פיזית, קושי בריסון עצמי, חוסר אמון כלפי הסביבה, כאשר חוסר האמון גורם להתנהגות תוקפנית, כשהאחרונה גורמת לדחייה חברתית היוצרת משוב של אלימות חוזרת.

תיבת פנדורה זו דורשת תהליך התערבות מובנה, אשר בראשיתו יש לצפות בהתנהגות המטופל, להגדיר את בעיותיו ולקבוע תהליך התערבות לגבי נקודה ספציפית על פי קריטריונים מוגדרים. מחקרים מראים כי ילדים תוקפניים הינם
פחות פופולאריים ובעלי יכולת אינטלקטואלית פחותה. ילדים אלה מבודדים מבני גילם והאלימות לה הם חשופים מגבירה את הבטחון בהתנהגותם ומהווה סיפוק ופיצוי עבור הילד הדחוי.

בתהליך ההתערבות יש למצוא עבור הילד סיפוק ופיצוי עבור חסכים שונים, אשר יבוא במקום התוקפנות וזאת באמצעות עריכת הסכם שבו הילד התוקפן יהיה מוכן לוותר על חלק קטן מהתנהגותו, בתמורה לגמול כלשהו, אשר יהווה עבורו סיפוק הולם.

בעבודתי זו אתמקד בילד מ., עולה חדש מצ'רנוביל שבאוקראינה, בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית, אשר בעקבות התנהגות אלימה רצופה המלווה בהפרעות קשות בשיעורים, הוחלט להחיל כלפיו תהליך התערבות. בתהליך ההתערבות נעשה הסכם עם הילד ובו נקבע כי עליו להתאמץ ולוותר על אחת מהתנהגויותיו השליליות, כפי שנקבע על ידי המורה, הפסיכולוגית והיועצת בבית הספר, ועבור מאמץ זה יתוגמל הילד באופן מיידי.

בעבודתי ארצה לטעון כי מאחר שהתוקפנות הינה תגובה של הילד כתוצאה מתחושתו בעויינות החברה כלפיו, כאשר עויינות זו גורמת לחוסר אמון הדדי בין הצדדים, הרי שהחזרת האמון מצד הילד כלפי סביבתו, או חלק ממנה, הינו שלב חשוב ביותר לצורך שיפור התנהגותו והיקלטותו בחברה הנורמאלית.

לצורך כך אעלה תיאוריות וספרות מחקרית בנושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים, אציג את הדיאגנוזה לגבי הילד מ. ואת תהליך ההתערבות שעוצב עבורו וכן תוצאות ביניים, העשויות להעיד לגבי המשך ההתערבות בעתיד ולגבי מקרים נוספים, אף מעבר למשוב הקצר שהתקבל בינתיים מתהליך ההתערבות המתואר בחיבור זה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: סקירת ספרות מחקרית
   1.1. תוקפנות והפרעות התנהגות
   1.2. תהליך ההתערבות
פרק שני: הפרעות התנהגות של התלמיד מ. בן 9
ותהליך ההתערבות
   2.1. התלמיד - תיאורו והתנהגותו בעבר ובהווה
      2.1.1. סטאטוס לימודי ואבחנה פסיכולוגית
   2.2. תצפיות על התלמיד מ.
   2.3. תהליך ההתערבות
      2.3.1. השאלון
      2.3.2. דרך ההתערבות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60826 SHOPPING CART DISABLED
חג הפורים, 2001.
סקירת מצוות ומנהגי החג תוך התייחסות לקיומם בעדות השונות.
10,900 מילים (כ-33.5 עמודים), 13 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חג הפורים

תוכן עניינים
מבוא
רקע על חג הפורים
ההבדל בין מצוות ומנהגים
פרק א' - מצוות הפורים
מצוות פורים בעדות השונות
פרק ב' - מנהגי הפורים
מנהגי פורים בעדות השונות
סיכום
ביבליוגרפיה

עבודה זו סוקרת את המצוות והמנהגים של חג הפורים.
תחילה יובא רקע על החג ועל ההבדל בין המצוות למנהגים. בפרק הראשון יוצגו  7
מצוות החג: א. קריאת המגילה. ב. משלוח מנות. ג. מתנות לאביונים. ד. סעודת
פורים. ה. תפילת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון. ו. קריאה בתורה. ז. איסור
הספד ותענית.
בפרק השני יוצגו מנהגי החג - א. תענית אסתר. ב. הכאת המן. ג. התחפשות. ד.
שתיית יין. ה. עד לא ידע. ו. מאכלים. ז. רב של פורים. ח. מאכלי פורים. ט. משחקים.
י. התבשמות. יא. תהלוכות.
בכל פרק נתייחס גם לאופן קיום המצוות והמנהגים בקהילות ישראל השונות.

 
עבודה מס' 60824 SHOPPING CART DISABLED
דיכאון ילדים, 2001.
סקירה כללית של הדיכאון אצל ילדים ומתבגרים עפ"י התיאוריות השונות.
2,814 מילים (כ-8.5 עמודים), 5 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
נימוקים לבחירת הנושא
מהו דיכאון
סיבות אפשריות לדיכאון עפ"י גישות תיאורתיות שונות
הצעת עבודה למורה
סיכום אישי
ביבליוגרפיה

אנשים הסובלים מדיכאון מתמשך שקועים ללא הרף במחשבות על נושאים שליליים, מהרהרים על אירועים בלתי נעימים מעברם ופסימיים לגבי עתידם. רוב הזמן הם מלאי טינה, עצבניים או כועסים, שקועים ברחמים עצמיים וזקוקים תדיר לעידוד מצד הסובבים אותם. אם הדיכאון מעמיק אף יותר, נכנסים לתמונה תסמינים נוספים כמו: תחושות של עצב עמוק וחוסר תקווה. שינויים קוגניטביים כגון: הערכה עצמית נמוכה, רגשי אשם, קשיי ריכוז וזיכרון. שינויים בהתנהגות כמו: סערות נפש או האטה כללית בפעילות היום יומית, ירידה בעניין בפעילויות חברתיות ובתחביבים.
שינויים גופניים כמו: בעיות שינה, אכילה, כאבים שונים וחוסר מרץ.1

בחרתי בנושא דיכאון ילדים מכיוון שחשבתי שמאוד חשוב לזהות את דיכאון הילדים בשלבים המוקדמים שלו לפני שהילד הולך ומידרדר. מנקודת מחשבה זו החלטתי ששאלת החקר שלי תהיה: כיצד תוכל המורה לעזור לילד בדיכאון? חשוב מאוד שהמורה תחשף לבעיות רגשיות של הילדים ובזה נכלל גם הדיכאון; חשוב שהמורה תדע מהם הסימפטומים והסיבות לדיכאון, כך היא תוכל לזהות או תחילה לחשוד שמדובר בבעיה זו ולאחר מיכן ליידע ולהפנות לאנשים המתאימים שיאשרו או יפריכו את חשדה.
--------------------------------------------------------------------------------
1. ארלונד, ד' , לאזרוס ואנדרו מ' נוירוזות: הפרעות דיכאון וחרדה. תל אביב: "ארי", 2000. עמ' 19.
 
עבודה מס' 60821 SHOPPING CART DISABLED
השינוי שחל בתפקידה החינוכי של תנועת הצופים ותהליך הסוציאליזציה בתנועה מתחילת שנות ה90 - ואילך, 1998.
בחינת השיונוי שחל בתפקידה של התנועה על רקע השינויים החברתיים המהירים.
10,643 מילים (כ-32.5 עמודים), 20 מקורות, 350.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השינוי שחל בתפקידה החינוכי של תנועת הצופים ותהליך
הסוציאליזציה בתנועה מתחילת שנות ה90- ואילך
הצופים כסוכן סוציאליזציה

תוכן עניינים
מבוא
פרק א: סקירת ספרות
   1.1.     הקבוצה
   1.2.     היחיד
   1.3.     ערכים ועקרונות
   1.4.     הנוער ומקומו בחברה
פרק ב: תנועת הצופים - עקרונותיה ומימושם
פרק ג: השינוי הערכי והמעשי שחל בתנועת הצופים בשנות ה-90
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
מטרתה של תנועת הצופים מופיעה בתעודת הזהות של הסתדרות הצופים העבריים (הסתדרות
הצופים-המזכירות הארצית). במסמך זה מוצגת יחודיותה ומטרתה של התנועה: "תנועת הצופים
הינה התנועה היחידה אשר פעילותה מוגנת על ידי חוק מדינה - 'פקודת הצופים' (נוסח חדש)
תשל"ח 1978 -. יחוד נוסף של התנועה טמון בעובדה שהיא התנועה הבלתי מפלגתית היחידה בקרב
תנועות הנוער הקיימות בישראל ולכן אינה נתמכת על ידי מפלגה כלשהי."
יחודה האל-מפלגתי של תנועת הצופים הפך אותה לבעלת תפקיד חינוכי ראשון במעלה, שכן התנועה
היתה מראשיתה בעלת מגמה א-פוליטית וחסרת פניות מפלגתיות, כאשר הרעיון המרכזי הוא
התפיסה הערכית: "תנועת הצופים מונחית בידי השקפת עולם המבוססת על ערכי הרוח והמורשת
התרבותית של עם ישראל ולאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. מחוייבת לערכי מוסר
אנושיים וכן לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני האדם. תנועת הצופים תקיים חיי תרבות
ישראלית-יהודית-צופית יוצרת פתוחה ומשמעותית." (הדרכה (5 :1998 2000,
תעודת הזהות (הסתדרות הצופים-המזכירות הארצית) מציינת כי "מטרתה הציונית-חלוצית של
תנועת הצופים היא חינוך הנוער העברי לערכי הרוח של עם ישראל ולאחדות לאומית, להכשיר את
הנוער להגשמה ציונית-חלוצית, לכוונו לחיי עבודה ולשירות העם תוך הדגשת החלוציות
וההתיישבות על כל גווניה, לטפח בחבר התנועה ובחניך עצמאות, רגש של צדק, עזרה הדדית ויחסי
אמת וכבוד בין איש לרעהו עם הכוונה להגשמה עצמית." תעודת זהות זו נוסחה בראשית שנות
ה.-80
בשנות ה90- חל שוני בהתייחסות החינוכית של מדריכי התנועה, כאשר כתוצאה מאירועי שעה
והתפתחויות חברתיות ופוליטיות, הובן כי אין נוסחה לפעולה אחידה שתצליח תמיד, כי אם "על
המדריך להיות צרכן ביקורתי, הבוחן כל פעילות מוצעת ומכניס בה שינויים כך שתתאים לו,
לקבוצתו ולצרכי החניכים..." וכן "ערכים הם מופשטים מעצם טבעם...", כאשר מוטל על המדריך
להציב את הדילמה הערכית בפני החניך (הדרכה 19 :1998 2000,). הגדש מושם בשלב זה על גמישות
חינוכית, על ראיה ביקורתית ועל התייחסות לתהפוכות השעה כפי שאלו באות לידי ביטוי באופן
חיצוני ולא על פי קביעות מוקדמות של תכנית פעולה תנועתית.

בעבודתי ארצה לטעון כי השוני שחל בתפקידה של תנועת הצופים מבחינה חינוכית ומבחינת היות
התנועה סוכנת סוציאליזציה, נובע כתוצאה מרצף התרחשויות מהיר, המהווה את נחלת הציבור
כולו ובכלל זאת ילדים ובני נוער, כאשר לתקשורת, לגווניה השונים, קיים תפקיד מרכזי בשינוי
ההתייחסות הציבורית למאורעות. השוני שחל בהתייחסות הציבורית, נובע מתוך התחושה האישית
של כל פרט ורצונו להיות חלק בחוויה [לחיוב ולשלילה], כאשר החידוש בדרכה של תנועת הצופים,
הינו שילוב בין צרכי היחיד וצרכי החברה.
אם בעבר הושמה החברה כמערכת על, בעוד שהיחיד היווה פרט שייעודו הגשמה, בנין הארץ, סיוע
וקידום אינטרסים ציבוריים וחברתיים, הרי שמגמתה החדשה של התנועה הינה לפעול למען
תחושת הבטחון של הפרט בקבוצת השווים, מתן תחושת השוויון, סיוע בתהליך ההתבגרות ומול
יעדים אלה, יעוצבו עמדותיו וערכיו, כדי שיהפוך לדמות פעילה ואחראית במרחב הציבורי והחברתי,
כשמגוון צרכים אלה מעוגן במטרות תנועת הצופים.
לפיכך אציג בפרק הראשון סקירת ספרות הנוגעת לתחומי הקבוצה והפרט, לערכים ולעקרונות וכן
לתפקידו של הנוער במכלול החברתי. סקירה זו אמורה לבסס את הרקע הערכי והמוסרי המהווה
אבן יסוד של תנועת הצופים, את יחסי היחיד והפרט ואת תפקידה של תנועת הצופים כתנועת נוער
בקרב החברה.
בפרק השני אציג את מורשת הצופים מאז תחילתה, מערכת הערכים הנילוות לה, כפי שבאה לידי
ביטוי עד לשלב ההכרה כי קיים צורך בשינוי, תוך התייחסות יתרה לפרט. על מהות השינוי
המתבקש ועל הדרך שבה מנסה תנועת הצופים לממשו, אעמוד בפרק השלישי, כאשר בנוסף
לתוכנית 'הדרכה 2000', האמורה להוות את תוכנית השינוי וההמשך, אביא גם שני ראיונות
שקיימתי עם בעלי תפקידים בכירים בשבטי צופים בגוש דן, כשהשניים מביעים דעתם על נושאי
הדיון ממקור ראשון.
בסיכום אציג סקירה קצרה שלא הובאה במהלך העבודה, על השינויים שחלו בחברה הישראלית
בחמישים שנות קיומה, אתייחס לשלושת פרקי העבודה, אקשור את הקצוות ביניהם ואציג את
מסקונתי.


 
עבודה מס' 60803 SHOPPING CART DISABLED
דרכים ושיטות הוראה בישראל - משמעת, 2002.
כיצד על המורה המתחיל להתחיל את השנה, עפ"י מיטב החוקרים בתחום.
1,711 מילים (כ-5.5 עמודים), 4 מקורות, 104.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שיטות הוראה
משמעת, הרושם הראשוני והמגע הראשוני עם התלמידים

תוכן העניינים
הגדרת הבעיה
כיצד מופיעה הבעיה בספרות
המשמעת - אוסף חוקים
ואם בכל זאת מתעוררות בעיות?
סיכום
ביבליוגרפיה

המטען הרב שנצבר כ-"פרח הוראה" רלבנטי בעיקר לאמצע הדרך בהיותנו מורים.
נוכל להשתמש בכלים שרכשנו לאחר שתהיה בידינו כיתה איתה אנו עובדים זמן
רב. אפילו המרצים לחינוך אומרים בעצמם - "שנה ראשונה בהוראה אתם תהיו
מרוכזים בעצמכם ובחומר הלימוד, רק החל מהשנה השנייה יהיה לכם יותר קל
ליישם את שלמדתם".
עבודה זו עוסקת בדרכי הוראה המלמדים את המורה - כיצד להתחיל ברגל ימין?
מה אומרים בשיעור הראשון שלנו? האם להיות נחמד? האם להיות קשוח? האם
לתת שיעורי בית? כמה?
על הבעיה של 'כיצד מתחילים?' ניתן לכתוב רבות, אך אני בוחר להתמקד יותר בתת
הבעיה - הרושם ראשוני והמגע הראשוני עם התלמידים.

העבודה מסתמכת על מקורות מתחום ההוראה והחינוך - א. יריב, ברט, שויצקי, ש.
אלוני.


 
עבודה מס' 60786 SHOPPING CART DISABLED
ראשיתו של החינוך הממוסד ביהדות- פתיחת בתי הספרבתקופת המשנה והתלמוד, 2000.
העבודה סוקרת את חשיבות החינוך בחסידות, מקורות העוסקים בהתפתחות, ארגון והתמסדות בתי הספר וכן שיטות הלימוד הנהוגות בהם.
10,134 מילים (כ-31 עמודים), 27 מקורות, 273.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים:
1.  מבוא
2. חשיבות החינוך בחסידות
2.1 חשיבות מוסדות החינוך
2.2 תפקיד בית הספר
3. המקורות אודות כינונו של בית הספר
3.1 הקשר בין תקנות יהושוע בן גמלא ושמעון בן שטח
3.2  תהליך ההתמסדות של בית הספר
3.3 התפשטות מערכת החינוך המקומית
4. ארגון בית הספר
4.1 מי למד וגיל הלימוד
4.2  אכלוס הכתה ותקצובה
4.3  דמותו של המלמד
4.4  ציוד בית הספר
4.5  מקום הלימוד
4.6  גודל הכתה
4.7  מיקום בית הספר
5. צורת הלימוד
5.1 שימוש בלוחות
5.2  תכני הלימוד ושפתה
5.3  שיטות הלימוד
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא
החינוך הוא הדבר החשוב ביותר לאב היהודי ולכן מספר רב של מקורות עוסקים בחינוך. לדוגמא:
"כל עיר שאין בה עשרה דברים אלו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה:...ומלמד תינוקות...".1
"התקין שמעון בו שטח ג' דברים: שיהא אדם נושא ונותן בכתובת אישתו, ושיהו התינוקות הולכים לבית הספר, והוא התקין טומאה לכלי זכוכית.2
החינוך בימי בית שני היה חינוך לא פורמלי של הילדים- לרוב האב לימד את בנו. אולם החל מימי המשנה והתלמוד מוסד נושא הלימודים.

מטרת העבודה המוגשת להלן היא לבחון את חינוך הילדים "תינוקות של בית רבן" בתקופת החכמים- תקופת המשנה והתלמוד בה הונחו היסודות ונבנו המערכות והמוסדות של החיים החברתיים והדתיים היהודים לדורות רבים.
דיון ובחינה של מערכת החינוך הממוסדת בתקופה זו נתקל בקשיים רבים ונוגע בתחומים רבים היכולים להכיל ספר שלם. המקורות הראשוניים שנשתמרו מהתקופה בנושא זה הם מועטים יחסית ובאים ממקורות חז"ל. מטבע הדברים התיעוד ההיסטורי התמקד בנושאים מדיניים, ביטחוניים וכלכליים.
רבים ממקורות חז"ל בנושא מובאים כבדרך אגב בהקשר אחר ומתוך מטרה שאינה נוגעת ישירות לעדות על הממסד החינוכי, תהליכי היווצרותו, מבנהו ותפקודו. מקורות אלו אינם בהירים, ולכן חשוב מאוד להתייחס אליהם בזהירות.
כן יש סתירה לכאורה בין המקורות המתארים מערכת חינוך אידיאלית ממוסדת ורחבת היקף הפרוסה על פני הישוב היהודי כולו למול מקורות אחרים שמעידים על בורות רבה ופריסה מעטה של החינוך.

הניסיון להצביע על תהליך מיסוד רצוף הנבנה "אריח ע"ג לבנה" במשך התקופה המדוברת נתקל גם בקושי האמיתי של המציאות המורכבת ורבת התהפוכות והמלחמות של התקופה. תקופה עם נקודות שיא ונקודות שפל הנבדלות זו מזו באופן קיצוני במהלך הדורות שמשלהי ימיה של המדינה החשמונאית, במאה הראשונה לפני הספירה, ועד לשלהי תקופת האמוראים- כשש מאות שנה לאחר מכן.
מעבר לקשיים המדוברים ישנן סוגיות שונות הטעונות בירור בתוך המסגרת של המערכת החינוך הנדונה. הנטיה הטבעית להשליך על התמונה העולה מהמקורות את תמונת מערכת החינוך הממוסדת כפי שנוצרה והתגבשה בעולם המודרני במאתיים-שלוש מאות השנה האחרונות, עלולה להטעות. שאלות על המבנה הפיזי והארגוני של הלימודים ותכני הלימוד מחייבות בירור ענייני המקיף שאלות רבות, ביניהן- מי אלו שלמדו בבתי הספר? האם החינוך היה חובה? מי אלו שלימדו בבתי הספר? מהיכן הגיע המימון של מערכת בתי הספר- ע"י השלטון המרכזי או המקומי? מכספי ההורים או הציבור? האם פעל בית הספר במתקן המיוחד לו? בבתי הכנסת (שעברו בתקופה המדוברת תהליכים מורכבים ומעניינים בפני עצמם המתוארים במחקרים רבים) או במקומות ציבוריים אחרים? מה היה היקף הלימודים בבתי הספר ומהותו? האם לימדו רק את התורה וההלכה היהודית או גם לימודים כללים? מה היו הכללים לקבלת תלמידים ולסילוקם? מה היו כללי ההתנהגות בתוך בית הספר ומערכת היחסים בין המורים לתלמידים. כיצד טופלו בעיות משמעת ומה היו כללי העונשים. האם יש מקום להשוואה בין מערכת החינוך היהודית הנדונה לזו
המקבילה בעולם הרחב הסובב, והאם היו השפעות הדדיות בין מוסדות אלו.
תקצר היריעה מהכיל אפילו בהקדמה זו את המרכיבים השונים של נושא החינוך הממוסד בתקופה המדוברת.
העבודה המוגשת להלן תתמקד במספר נושאים מתוך מכלול הנושאים הקיים, על מנת לגעת בעמודי היסוד של מוסד בית הספר והתפתחותו ההיסטורית בתקופה הנדונה.
העבודה עוסקת בגילאי בית הספר- הגילאים הצעירים "תינוקות של בית רבן" עד לשלהי גיל העשרה", ולכן אינה נכנסת כלל לשאלות שקשורות לבית המדרש, ללימוד תורה והתפתחות ההלכה, גם אם הן קשורות ומשפיעות על בתי הספר (לדוגמא שאלת "חירות ההוראה" ותהליך המיסוד שלה).

בעבודה שלושה פרקים עיקריים:
הפרק הראשון  יתרכז בחשיבות החינוך בחסידות. מה דעתם של גדולי החסידות אודות החינוך והחינוך הממוסד.
הפרק השני עוסק במקורות העיקריים אודות, ההתפתחות וההתמסדות של בית הספר ובמרכזו עומדים מטבע הדברים תקנות שמעון בן שטח ויהושוע בן גמלא, שהן העדות הראשונה למערכת חינוך ממוסדת, ושאלת היחס ביניהן. הפרק גם יעסוק בשאלת אחריות הממסד להקמתו והחזקתו של בית הספר, שאלה ששזורה מטבעה בתקנות ובתהליך ההתפתחות של החינוך הממוסד כחלק ממוסדות השלטון היהודי המרכזי או המקומי, המלא או החלקי.
פרק שלישי יסקור את ארגון בית הספר בתקופת המשנה והתלמוד והפרק הרביעי יסקור את שיטות הלימוד שהיו נהוגות, מתוך מטרה לתת תמונה חלקית לפחות של המסגרת ודרכי ההוראה.
הספרות עליה מתבססת העבודה היא ספרות תורנית בעיקרה: תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, שות"ים, שולחן ערוך ועוד. כמו כן העבודה מתבססת על מחקרים שנערכו על הנושא וליקטו ממקורות תורניים שונים. התרומה של הספרות הזו חשובה מאוד היות והיא מציגה את הצדדים השונים של הבעיות העולות מהתקנות וכן מסבירות את צורת הלימוד הנהוגה בתקופות בהן דנה העבודה.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. סנהדרין, י"ז ב'
2. ירושלמי, כתובות, פ"ח ב, רע"ג
 
עבודה מס' 60760 SHOPPING CART DISABLED
שיחזור סיפור בכתב, עפ"י הקראה, ע"י ילדים לקויי למידה בהשוואה לילדים שאינם לקוייי למידה, 2001.
בדיקת ההבדלים בשחזור הסיפור אצל ילדים לקויי למידה ושאינם לקויי למידה.
8,269 מילים (כ-25.5 עמודים), 16 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה עומד על האופן בו משחזרים סיפור בכתב על פי הקראה ילדים ליקויי למידה כולל ילדים בעלי  A.D.H.D  בגילאי 12, בהשוואה לילדים ללא ליקויי למידה בני גילם.
הכתיבה דורשת ידע והתמחות רבים. קיימים בה סוגים שונים והיא מושוות בדרכים שונות לשפה הדבורה. הכתיבה היא אחד האמצעים לאיתור ילדים עם לקות למידה.
מטרת המחקר היא לבדוק האם קיימים הבדלים ביכולת לשחזר סיפור בכתב על- פי הקראה בקרב ילדים ליקויי למידה, כולל ילדים בעלי A.D.H.D, לעומת ילדים ללא ליקויי למידה.
אוכלוסיית המחקר כללה 8 ילדים ליקויי למידה ו-12 ילדים ללא ליקויי למידה.
השערות המחקר: 1) הילדים ללא ליקויי הלמידה יכתבו את הסיפור לפי מבנה סיפור כפי שמציגות קוזמינסקי, (2000) וסננדבנק, ולדן, וזיילר, (תשנ"ה) הכולל התחלה, אמצע, וסוף. ואילו הילדים ליקויי הלמידה יתקשו בכתיבת רצף הגיוני ואף ישנו את סדרו. 2) הילדים ליקויי הלמידה ישמיטו חלק מן האינפורמציות הבאות או אף את
כולן: נתוני רקע, תאור הבעיה, תאור הפעולות הנעשות כדי לפתור את הבעיה, סיום הסיפור והתייחסות לכותרת. 3) הילדים ללא ליקויי הלמידה ישארו נאמנים למקור, ואילו הילדים ליקויי הלמידה לא ישארו נאמנים למקור. 4) הילדים ללא ליקויי הלמידה ישוו לסיפורם "נשגבות ספרותית" (למרות שיתכנו טעויות), ואילו הילדים ליקויי הלמידה לא ישוו לסיפורם "נשגבות ספרותית".
ממצאי המחקר מלמדים, כי קיימים הבדלים בין שני סוגי הילדים בשחזור סיפור בכתב על- פי הקראה. ישנן השערות אשר אומתו, השערות אשר אומתו באופן חלקי, והשערות אשר כלל לא אומתו. נמצאו הבדלים מעניינים נוספים בין שני סוגי הילדים בכתיבת אזכורים לא ברורים של הדמויות והסיבות לכך.

תוכן עניינים:
סקירת ספרות
  שלבי הכתיבה
  מרכיבי הכתיבה
  סוגי הכתיבה
  כלי הערכה לכתיבה וחשיבותם
  שפה כתובה לעומת שפה דבורה
  סיכום
מחקר נוכחי
  שאלת המחקר
  הנחת המחקר
  השערת המחקר
  משתנים
  אוכלוסיית המחקר
  מגבלות המחקר
  כלי המחקר
  הליך העברת המחקר לילדים ליקויי הלמידה
  הליך העברת המחקר לילדים ללא ליקויי הלמידה
  מתן הניקוד
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים - (הסיפור ומספר שחזורים שלו)
 
עבודה מס' 60759 SHOPPING CART DISABLED
האופן שבו מקבלים הורים את ילדם עם שיתוק מוחי, 2001.
מחקר באמצעות שאלונים שמטרתו לבדוק כיצד מקבלים הורים ילד עם שיתוק מוחי.
6,607 מילים (כ-20.5 עמודים), 17 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עומדת  על האופן שבו מקבלים הורים את ילדם עם שיתוק מוחי - יחד וכל אחד בנפרד.
קיימות שלוש סיבות לשיתוק מוחי: א- שיתוק מוחי מולד. ב- שיתוק מוחי נרכש. ג- שיתוק מוחי גנטי. למרות שרבות נחקר אודות האיטיולוגיה של שיתוק מוחי, עדיין רב הנעלם באשר לגורמים לפגיעה. לילד עם שיתוק מוחי, יכולות להיות הפרעות נלוות למגבלתו הפיסית כגון ליקויים בראיה, שמיעה, דיבור, שפה והפרעות נוספות המוזכרות בהמשך העבודה. הפרעות אלה מקשות על החברה לקבל את הילד עם השיתוק המוחי, מאחר והחברה מתקשה לקבל את ה"שונה", האחר. ואם חברה מתקשה לקבל אדם שונה בכלל, כגון אדם חובש כיפה בחברת אנשים שאינם חובשי כיפה או אדם עב בשר, קל וחומר שתתקשה לקבל ילד בעל שיתוק מוחי. במחקר זה
ארחיב אודות קבלת החברה את הילד עם השיתוק מוחי ואודות קבלת ההורים את ילדם בעל השיתוק מוחי יחד, וכל אחד בנפרד.

מטרת העבודה הינה לבדוק האם קיימים הבדלים בין האמהות לאבות בקבלת ילדם עם השיתוק מוחי. אוכלוסיית המחקר כללה הורים ל-14 ילדים ממגזרים שונים בעלי שיתוק מוחי הלומדים בגן "צעד קדימה".

ההשערות שעמדו בבסיס העבודה  הן:
1) אמהות מקבלות את ילדם בעל השיתוק מוחי יותר מאשר האבות.
2) ככל שרמת הפגיעה של הילד נמוכה יותר, השלמת ההורים עם מצבו תהיה טובה יותר.

ממצאי העבודה  מלמדים, כי קיימים הבדלים מעניינים נוספים: נמצאו הבדלים בקבלת ילד עם שיתוק מוחי לפי קבוצת גיל; נמצאו הבדלים בין אבות יהודים לאבות ערביים בקבלת ילדם עם השיתוק מוחי; נמצאו הבדלים בין אמהות יהודיות לאמהות ערביות בקבלת ילדן עם השיתוק מוחי.

תוכן עניינים:
סקירת ספרות - שיתוק מוחי
     הגדרה
     אטיולוגיה
     בעיות נילוות
     סכום
     קבלת ילד עם שיתוק מוחי על ידי החברה
     קבלת ילד עם שיתוק מוחי על ידי הוריו
     קבלת ילד עם שיתוק מוחי על ידי אמו
     קבלת ילד עם שיתוק מוחי על ידי אביו
שיטת הבדיקה
     הנחות
     השערות
     משתנים
     אוכלוסיית הבדיקה
     כלי הבדיקה
     הליך הבדיקה
     מגבלות הבדיקה
     תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח- השאלון
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1255 :: [עמוד 105 מתוך 140]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>