היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 40428
התפילה-רקע כללי,תפילת שמונה עשרה, הקשר בין תפילה זו ועבודת הקורבנות וניתוח ספרותי רעיוני.
4,923 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64758
בחינת מהות הקרבת הקורבנות וכיצד התפילה כיום במהותה מחליפה את הקרבת הקורבנות.
6,876 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68371
בחינת היבטים שונים של העניין החינוכי הקשור בתפילה.
10,903 מילים (כ-33.5 עמ'), 39 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 68547
העמדות המובאות בסיפור "השען" ביחס לתפילה, בכתבי הוגים בימה"ב
3,301 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21008
סקירת הפרשה השביעית מתוך המגילה (כת היחד מהתקופה החשמונאית) והשוואתה לתפילת שמנה עשרה הקדומה.
4,404 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68370
בחינת מיקום האדם מול אלוהיו בתפישת השל, דרך עמידה על שתי הבחנות עיקריות אותן עורך בחיבוריו הנוגעות בעניין התפילה: 'יחיד מול ציבור' ו-'קבע מול כוונה'.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 62884
3,127 מילים (כ-9.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41206
סקירת הספרות בנושא, תורת הגמול במקרא ודיון במזמורים א' ו-עג' בספר תהילים.
8,630 מילים (כ-26.5 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66577
בחינת השינוי שחל בבית הכנסת לאחר חורבן בית המקדש.
7,590 מילים (כ-23.5 עמ'), 53 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10