היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 40412
אליטות פוליטיות-תאוריה, רקע היסטורי-חברתי מצב מהפכני בדרום תימן,הNLF- והאליטות.
6,217 מילים (כ-19 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66236
מעמדה של האישה התימנייה בתא המשפחתי.
15,056 מילים (כ-46.5 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 40069
הרקע והסיבות לעלייה, ניהול המבצע, מספר העולים שהגיעו ארצה.
1,270 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 65503
מידת ההשפעה של הסביבה המוסלמית על אופייה הכלכלי של קהילת היהודים בתימן כולה ובצנעא בפרט.
6,198 מילים (כ-19 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 33186
מאפייניה, עלייתה וקליטתה בארץ (כולל מחקר איכותי).
25,579 מילים (כ-78.5 עמ'), 75 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 21006
סקירת המסחר, החקלאות, התעשיה וההשכלה בתימן תוך השוואה לכלכלת יהודי מזרח אירופה.
4,715 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70259
סקירת המנהג ודיון בהשפעתו על כלכלת המדינה.
5,109 מילים (כ-15.5 עמ'), 21 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 20771
סקירת העלייה לישראל בשנות ה-50, תיאור המקרים, פעולות הרשויות וועדות החקירה, תוך ניסיון להתחקות אחרי המאמצים לפתרון הפרשה.
5,693 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64979
המשקלים פועל ופעול לפי מסורת תימן בהשוואה למסורות אחרות
5,660 מילים (כ-17.5 עמ'), 60 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11