היישום אינו מחובר לאינטרנט

קהילת יהודי ביצ'א (תימן)

עבודה מס' 033186

מחיר: 494.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מאפייניה, עלייתה וקליטתה בארץ (כולל מחקר איכותי).

25,579 מילים ,75 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

ראשית העלייה המאורגנת של יהודי תימן החלה בסוף המאה ה-19 בשלהי התקופה העותומנית.
תימן שוכנת בחצי האי ערב וחולשת על שטח של כחצי מיליון קמ"ר. תימן נבדלת מבחינה גיאוגרפית משאר חלקי חצי האי-ערב וזאת משום שהיא פוריה יותר.
גשומה יותר ואף הררית יותר. בנוסף לכך יש חשיבות רבה למיקומה הגיאופוליטי של תימן, היות והיא שולטת על אחד מנתיבי הסחר העיקריים באיזור, היא הדרך ל"באב אל מנדב" אשר מקשרת בין האוקינוס ההודי לים סוף.
בשל הנתונים האלו, ובשל קירבתה הגיאוגרפית היחסית לארץ ישראל, ניתן היה לצפות שקהילה יהודית תמצא באיזור זה. ואכן המסורת של יהודי תימן מספרת, כי עוד בימי שלמה המלך התיישבו היהודים הראשונים בתימן.
הפיזור הרב של יהודי תימן נבע בשל התנאים הגיאופיזיים. יהודי תימן היו מפוזרים בישובים רבים. רוב היהודים היו בישובים קטנים ובהם 30-40 משפחות יהודיות ולפעמים אף פחות מזה הזיקה המשפחתית וההתארגנות הקהילתית היתה מושתת על הבסיס של בתי אב. הנאמנות האישית היתה קודם כל כלפי המשפחה ובית האב.
הישוב היהודי שידע לבנות את חייו הדתיים בארץ זו היה מרוכז רובו בערים והכפרים הרחוקים. הקהילה היהודית הגדולה והחשובה ביותר בתימן היתה קהילת צנעא, מספר היהודים היה משמונת אלפים עד עשרת אלפים. היות וצנעא היתה עיר הבירה והעיר המפותחת ביותר, היא היתה מוקד להתישבות יהודית. מצפון לצנעא היו הערים עמראן, כוכבאן ושבאם. מצפון-מערב מחוז חראז עם העיר מנאכ'ה מדרום לצנעא היו הערים ד'מאר, ירים וסדה. חיי היהודים בערים האלו לא נשתנו הרבה בסדריהם ובמנהגיהם ממקום למקום. לא כן בכפרים שבין הערים האלה, שם
ניכרו שינויים ממחוז למחוז, בהליכות החיים, בדיבור ובמנהגים. המחוזות הרחוקים מן המרכז הם: מצפון - חידאן עם העיר צעדה, מדרום-מזרח, לכיוון עדן - אב, בעדאן, חובייש, צ'אלע ושראעב, במזרח בשטחים הגובלים בחצרמוות.
למעשה התחילה העליה של יהודי תימן לישראל זמן קצר לאחר התישבותם בתימן.
העדויות הכתובות הראשונות המעידות על עליית יהודי תימן לישראל נמצאות בגניזה בקהיר ומתייחסות למאה ה-12. ואומנם עד עליית תרמ"ב כלומר עד התקופה הציונית המדינית לא היתה עלייה מאורגנת מתימן אלא עלייה של יחידים
או של משפחות בודדות.
התעוררות משמעותית לעלייה החלה רק בתום מלחמת העולם השניה ובמיוחד כאשר החלו להיראות ניצניה של החלטת האו"ם מיום 29.11.47 בדבר חלוקתה של ארץ ישראל. או אז החלה התעוררות מוגברת בקרב יהודי תימן שנערכו לעלות לארץ ישראל שבעינהם היתה הארץ המובטחת עליה חלמו דורות רבים.
עד להקמת המדינה ב-1948 עלו כ-35000, יהודים ממוצא תימני ועד אוקטובר 1951 עלו ארצה כ-49000 יהודים נוספים מתימן.
סך מספרם של יהודי תימן בתימן הוערך בכ-70 אלף יהודים.

תוכן עניינים:
פרק 1 רקע תאורטי
1.1 מבוא
1.2 מתודולוגיה
1.3 מצב המחקר
ספרות מחקר הגירה
הגירת יהודי ארצות האסלאם
ההגירה מתימן
קליטה
קליטת עולי ארצות האסלאם
קליטת יהודי תימן

פרק שני ביצ'א מאפייני הקהילה והאזור
2.1 סקירה הסטורית-גאוגרפית
2.2 שפת היהודים בביצ'א
2.3 הרכבה של קהילת ביצ'א
2.4 ביצ'א כמרכז רוחני ומסחרי לקהילות הסביבה
2.5 ראשי ההנהגה בביצ'א
2.6 מעמדה ותפקידה של האישה בקהילת ביצ'א
2.7 מאפיינים חיצוניים ליהודי ביצ'א
2.8 המצב הכלכלי בביצ'א - פרנסה ותעסוקה
2.9 ביצ'א יחסי יהודים-ערבים

פרק שלישי העליה לארץ ישראל
3.1 כסופי הגאולה, רעיון שיבת ציון
3.2 יחס השלטונות בתימן כלפי עליה זו
3.3 עליית יהודי תימן - סקירה הסטורית כללית
3.4 "על כנפי נשרים"
3.5 יהודי ביצ'א מבקשים עלות לארץ ישראל
3.6 במחנה גאולה
3.7 קהילת ביצ'א עולה "על כנפי נשרים"
3.8 הגורמים אשר סייעו בעליית יהודי תימן
3.9 הרכב אוכלוסיית העולים

פרק רביעי קליטת יהודי ביצ'א

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

מקורות:

אביב, א., (1990), החברה הישראלית - חברה בתהליכי גיבוש, האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון, תל-אביב.
אביב, א., (1993), החברה הישראלית - מתחים ומאבקים, האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון, תל-אביב.
אבן, א., (1972), ארצי, ויידנפלד וניקולסון, ירושלים.
אושרי, ח., "תלאותיהם של עולי תימן בדרכם לציון", אפיקים מרץ 1979, עמ' 14.
בן-צבי, י., (תשכ"ו), נידחי ישראל, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, ירושלים.
בן יצחקי, מעטוף סעדיה, יהדות חבאן בדורות האחרונים, עבודת M.A., אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, 1984.
בראלי, מ., (1990), לקראת המטוסים הבאים, הוצ' ירון גולן, תל-אביב.
ברדפלד, י., "פרוייקט - הישוב שלנו - מושב אחיעזר, חצי יובל להיווסדו", שדה חמד כ., 1977, 361-365.
ברר, ש., (תשט"ו), על כנפי נשרים, הוצ' מסדה, תל-אביב.
גמליאל, ש. ב"ר סעדיה, (תש"מ) פעמי עליה.
גמליאל, ש. ב"ר סעדיה, (תשמ"ז), פקודי תימן: מס החסות בתימן, מכון שלום לשבטי ישורון, ירושלים.
גמליאל, ש. ב"ר סעדיה, (תשנ"ב), חכמי היהודים בתימן בדורנו ועד סמוך לתקופת התנאים, הוצ' מכון שלום לשבטי ישורון, ירושלים.
גמליאלי, נ.ב., "סוללי-הדרך לעליית 'על כנפי נשרים', בראי תעודות ומכתבים", בתוך: ש. גמליאל, (עורך), (תשמ"ד), ארחות תימן, מכון שלום לשבטי ישורון, ירושלים, עמ' 132-187.
גרבל, "העברית" גרבל, אירינה. "העברית שבפי יהודי תימן" (בקורת), קרית ספר, מ', תשכ"ה, עמ' 330-323.
גרידי, ש., (מלקט ועורך), (1972), מתוך קונטרס-סקירה, בגנזי מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל, תל-אביב.
גרידי, ש., (מלקט ועורך), (1974), מתוך קונטרס-סקירה בגנזי מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל, תל-אביב.
דורי, ש., (1972), חיים חדשים: שבעים שנות עליה מתימן, עם עובד, תל-אביב.
Werner, Diem. Skizzen Jemenitischer Dialekte, Beirut: 1973.
הכהן, ד., (1994), עולים בסערה, יד יצחק בן צבי, ירושלים.
העדני, מ., (תש"ז), בין עדן לתימן, תל-אביב.
העדני, מ., (1988), בין עדן לתימן: אנשי מידות - יריעות חיים, תל-אביב.
וולצקי, אלי, עורך, מאה ספורי עלייה, משרד הבטחון, תל-אביב תשמ"ז, 1987, עמ' 143.
וינגרוד, א., ומינקוביץ, מ., "דפוסי קליטה של דור שני במושבי עולים, מחקר שנערך במסגרת המדור למחקר חברתי שליד המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית בשיתוף עם המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, 1965.
טובי, י., (עורך), (תשל"ז), מורשת יהודי תימן - עיונים ומחקרים, הוצ' בואי תימן, ירושלים, עמ' עח-פ.
טובי, י., (תשמ"ד), יהודי תימן בעת החדשה, מרכז זלמן שזר, ירושלים.
טובי י., בתוך: תלמי אפריים ומנחם, כל ארץ ישראל, ת"א 1973.
יבנאלי, ש., (תשי"ב), 1963, מסע לתימן, הוצאת מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תל-אביב.
ימיני אליעזר, הפונולוגיה של הדיאלקט הערבי-יהודי של אל ביצ'א (דרום מזרח תימן), חבור לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח. אונ', ת"א, תש"ן.
יערי, א., "שליחים מארץ ישראל", סיני ב (י-יא), תרצ"ט.
יערי, א., (1976), מסעות ארץ ישראל של עולים יהודים, הוצ' מסדה, רמת-גן.
ישעיהו י., וטובי, י., (עורכים), (תשל"ו), יהדות תימן - פרקי מחקר ועיון, הוצ' יד יצחק בן צבי.
להב, ש., (1996), קהילת יהודי ביחאן, הוצא לאור בסיוע האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, נתניה.
לויטין, ד., "ועדת חקירה ממלכתית ראשונה, החינוך במחנות העולים", ניב המדרשיה כ-כא, תשמ"ז-ח.
לויטין, ד., "העליה מתימן נמשכה גם לאחר עלית על כפני נשרים", אפיקים קג-קד, 1994.
לויטין, ד., "נתוח סוציופוליטי של עלייתם וקליטתם של י הודי תימן בישראל בעת החדשה, רמת גן, 1983.
לשצינסקי, י., (תשכ"ה), נדודי ישראל בשדורות האחרונים, אל"ף, תל-אביב.
ניני, י., (1976), יהודי תימן במאה הי"ט והעליות מתימן לארץ ישראל עד שנת תרע"ד (1914), (חמו"ל), תל-אביב.
ניני, י., (תשמ"ב), תימן וציון, הספריה הציונית, ירושלים.
סרי, ש., (1991), דרך המדבר, הוצ' אעלה בתמר, תל-אביב.
עראקי-קלורמן, ב"צ., (1995), משיחיות ומשיחים - יהודי תימן במאה הי"ט, תל-אביב.
רוסי, "אפונטי"
Ettore, Rossi. "Apponti di dialettologia del Yeman". Rivista degli studi Oriental, 17 (1938), pp. 230-265.
צדוק, י., (תשט"ז), בסערות תימן, עם עובד, תל-אביב.
צדוק, מ. (1967), יהודי תימן, תולדותיהם וארחות חייהם, עם עובד, תל-אביב.
צדוק, ח., (1985), משא תימן 1946-1951, הוצ' אגודת אעלה בתמר, תל-אביב.
צדוק, ח., (1989), מן המיצר אגרות תעודות ומכתבים, שמונה שנות החלצות יהודי תימן משובים תש"ג-תש"י, אפיקים, תל-אביב.
צדוק, מ., (1992), תרבות יהודי תימן בספרי יהודים יוצאי אירופה, ההסתדרות הכללית בא"י.
צוריאלי, י., "הזרמים בחינוך בארץ ישראל והתימנים", תימא ד, תשנ"ד, עמ' 149-160.
צמרת, צ., (1993), ימי כור ההיתוך, הוצ' הספרים של אוניברסיטת בן-גרויון בנגב, באר-שבע.
קהתי, מ., "יהדות תימן", אפיקים גליון פז, 1986, עמ' 23.
קיסר ישראל, ההתישבות החדשה של עולי תימן בישראל, 1954, עמ' 4-5.
קליין-פרנקה-צברי, א., "פתאום קמה גולה שלמה בבוקר ומרגישה שהיא עם ומתחילה ללכת - ארבעים שנה למדינת ישראל", אפיקים צא, 1988, עמ' 16-17.
קצ'נסקי, מ., "תנועות הנוער במעברות ובישובי העולים", בתוך: מ. נאור, (עורך), (1989), תנועות הנוער 1920 1960, הוצ' יד יצחק בן-צבי, ירושלים, עמ' 191-204.
קרמון, י., (עורך), (1966), לכסיקון גיאוגרפי חדש, מסדה, ירושלים.
רפאל, י., (1981), לא זכיתי באור מן ההפקר, הוצ' עידנים, ירושלים.
רפל, י., (1978), ממזרח ומים - פרקי מורשת ותרבות, משרד הבטחון/ משרד החינוך והתרבות, תל-אביב.
רצהבי, י., (תשי"א), יציאת מצרים, קרן היסוד, ירושלים.
רצהבי, י., (תשי"ח), יהדות-תימן, הוצ' מטכ"ל קצין חנוך ראשי.
רצהבי, י., יהדות-תימן בתוך יואל רפל (עורך) ממזרח ומיים פרקי מורשת ותרבות (ת"א, 1978).
שמלץ, ע., "העלייה ההמונית מאסיה ומצפון-אפריקה: היבטים דמוגרפיים", פעמים 39.
שער, י., (תשכ"ב), יהודי הצרמות, קובץ הראל, תל-אביב.
Arredondo, D. & Patricia, M., "Immigration as a Process of Loss and Grief", Personnel and Guidance Journal 59, 1981.
Bar Yosef, R.W., "Desocialization and Resocialization: The Adjustment Process of Immigrants", International Migration Review 2, 1968
Bochner, S., "Coping with Unfamiliar Cultures: Adjustment of Culture Learning?", Australian Journal of Psychology 38, 1986
Eisenstadt, S.N., (1955), The Absorption of Immigration, Free Press, Giencoe, Illinois.
Grinberg L. & Grinberg, R., "A Psychoanalytic Study of Migration: Its Normal and Pathological Aspects", Journal of the American Psychoanalytic Association 32, 1984.
Kim, Y.Y., "A Comunication Approach to the Acculturation Process: A Study of Korean Immigrants in Chicago", International Journal of Intercultural Relations, 1978, pp. 197-223.
Koranyi, E.K., "Patterns of Acculturation in New Immigrants", Israel Annals of Psychiatry and Related Disciplines 11, 1973, pp. 129-133.
Richardson, A., "A Theory and Method for the Psychological Study of Assimilation", International Migration Review 2, 1968, pp. 3-30.
Schechtman, J.B., "The Repatriation of Yemenite Jewry", JSS XIV, pp. 209-224.
Taft, R., "Methodological Considerations in the Study of Immigrant Adaption in Australia", Australian Journal of Psychology, 38, 1986, pp. 339-346.
מכתב מכ"ב מנחם אב תש"ה, להנהגת הישוב בארץ ישראל, ארכיון ציוני מרכזי, 2421/56.
מכתב שהועבר מסעיד בן מוסא לסוכנות היהודית על ידי השליח יוסף בן דוד, התקבל ב- 18.9.1945, אצ"מ, מסמך 1301 2421/56.
מכתב מתאריך: ד' אדר ב' תש"ו, לרב חיים עזריאל צדוק בעדן, מרכז התאחדות התימנים.
מכתב מתאריך: י"ד אדר תש"ן, ממוצלאח זכריה מביצ'א לרב החיים עזריאל צדוק שבעדן, מרכז התאחדות התימנים.
מכתב מכ"א מנחם אב תש"ו, ממחנה גאולה לסוכנות היהודית, ארכיון ציוני מרכזי, 2421/56.
מכתב מתאריך: כ"ח שבט, תש"ז מעדן, ממוצלאח זכריה אל הרופא דניאל, מרכז התאחדות התימנים.
מכתב מתאריך: כ"ה ניסן תש"ז, מסאלם מתנה זכריה אל הרב חיים צדוק בעדן, מרכז התאחדות התימנים.
מכתב מתאריך: כ"ד לחודש סיון תש"ח, מאת ראשי הקהילה למרכז התאחדות אחוה בארץ ישראל, מרכז התאחדות התימנים.
מכתבו של צבי ויטלס למר חיים ברלס, מנהל משרד העליה של הממשלה הזמנית, מתאריך 17.9.1948 הארכיון הציוני המרכזי תיק מס' 141/156.
מכתב ממרכז התאחדות התימנים בא"י אל מר יצחק ורפל מההנהלה הציונית מתאריך 23.9.1948, הארכיון הציוני תיק מס' 2421-56.
מכתב מיצחק ורפל מההנהלה הציונית אל המדור לשליחים, מ- 11.10.1948, הארכיון הציוני המרכזי, תיק מס' 230/56.
מכתבו של ד"ר נדר למחלקת העליה, מתאריך 23.3.1949, הארכיון הציוני המרכזי, תיק מס' 9421/56.
מכתב מח"כ גלוסקא לדוד בן-גוריון, מ- 23.11.1949, ארכיון ציוני מרכזי, תיק מס' 93.
מכתב ממרכז התאחדות התימנים להנהלת הסוכנות היהודית מ- 9.5.1950, ארכיון ציוני מרכזי, תיק מס' 2167/56.
מכתב ממרכז התאחדות התימנים לבן-גוריון, מ- 8.6.1950, ארכיון ציוני מרכזי, תיק מס' 26/56.
התייעצות בין משלחת התימנים, הג'וינט ובא-כוח הסוכנות, מתאריך 10.11.1949, הארכיון הציוני המרכזי, תיק מס' 8510/56.
11 שנות קליטה: עובדות בעיות ומספרים לתקופה (15 למאי 1948 - 15 למאי 1959) הוצאת המדור לפרסומים וסטטיסטיקה של מחלקת הקליטה בסוכנות היהודית לא"י, תל-אביב, 1959.
רשימת ישובים ושכונות בהם התבססו עולי תימן באיזורי הארץ השונים, ארכיון המדינה ג5883/885/5883.

תגים:

ביצ · הקסמים · מרבד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קהילת יהודי ביצ'א (תימן)", סמינריון אודות "קהילת יהודי ביצ'א (תימן)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.