היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61480
סקירת המחלה והצעת שתי תכניות להגברת המודעות ולמניעת שברים אצל נשים מעל גיל 50 ואצל קשישים.
5,786 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61477
סקירת שוק שמן הזית באיחוד ובישראל תוך התייחסות לשתי חברות.
3,665 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 66044
פיתוח חברת בת בפינלנד -הצגה וניתוח של שתי הסביבות העסקיות של ישראל ופינלנד בהתבסס על נתונים ממשיים.
7,759 מילים (כ-24 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61542
בחינתן של שתי המעשיות 'כיפה אדומה' ו'היפה והחיה'.
25,032 מילים (כ-77 עמ'), 24 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 66080
בחינה על פי שתי גישות מחקר שונות: הגישה הפונקציונליסטית-מבנית והגישה המרקסיסיטית.
12,506 מילים (כ-38.5 עמ'), 14 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65169
בחינת ההבדלים בין שתי החברות תוך התייחסות להבדלי ניהול.
4,484 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61466
סקירת היחסים בין שתי הממלכות בתקופת דוד ושלמה.
3,645 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61442
עבודת מחקר הבוחנת את בעיית החירשות על היבטיה החברתיים ומשווה בין שתי קבוצות תלמידים - כאלה שלומדים בכיתה משולבת עם חרשים וכאלה שלא.
7,945 מילים (כ-24.5 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61218
הצעה למחקר שישווה בין שתי קבוצות עובדים.
3,589 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100