היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 50611
סקירת זיהומי הים השונים והשימוש בלווינים השונים על מנת לזהות כתמי שמן בים.
2,555 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70497
בניית תוכנית עסקית לכניסה לתחום חדש - שמן תעשיות ותחום הקוסמטיקה.
7,649 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 62524
ניתוח הסביבות העסקיות ובחינת שתי חברות.
4,993 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61132
ניתוח אפשרויות התמודדות של חברות ישראליות מול חדירתן של חברות מהשוק האירופי המשותף לישראל.
5,106 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69636
עבודה במסגרת 'שיטות מחקר איכותניות' שבוצעה ע"י ראיון עומק.
6,288 מילים (כ-19.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61075
ניתוח שתי חברות - כרמל מזרחי וקוסור.
6,962 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61063
סקירת המערכה עם היפנים, פיתוח הנשק הגרעיני האמריקאי, השימוש בו והשלכותיו של שימוש זה.
7,099 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60960
בחינת ההיבטים השונים הכרוכים בכניסת הפירמה האירופאית לישראל ודרכי ההתמודדות של אגריניר עם כניסת המתחרה.
7,667 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65678
ניתוח שתי חברות: החברה הישראלית "מור נטופה", והחברה הספרדית Jesus Mejia.
5,799 מילים (כ-18 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11