היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68589
ניתוח הסיבות להיחלשותו של השמאל ולהתחזקותו של הימין בבחירות 2009, בדגש על התקופה של טרום הבחירות.
6,115 מילים (כ-19 עמ'), 27 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 40159
סקירה היסטורית, השוואת מצעי המפלגות, הביטוי לאי-ההבדל במפה הפוליטית הנוכחית והמרכז הפוליטי.
1,489 מילים (כ-4.5 עמ'), 12 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 21259
נסיון לעמוד על גורמי אי הציות לחוק ,סקירת תאוריות בנושא, כולל מחקר אמפירי לבדיקת דעת הציבור.
5,056 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50338
רקע כללי והגדרת מושגים, הנסיון באנגליה והבדלי המדיניות בין ימין ושמאל בישראל לפני מהפך '77 ולאחריו.
12,088 מילים (כ-37 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 20131
סקירת הרקע הרעיוני לתנועה, הקמתה ופועלה לצד תנועות שמאל אחרות בישראל (מפ"מ ר"צ ועוד.).
6,976 מילים (כ-21.5 עמ'), 9 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 21458
סקירת שוק הדלק, בדיקה אמפירית לגורמי השינוי במחירי הנפט (כלכליים, בירוקרטיים), גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט ועוד.
5,776 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69371
סקירת נתונים ועיבוד אקונומטרי באמצעות משוואת רגרסיה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 20079
הצגת עיקרי תורתו של רולס ליחסי דת-מדינה ודיון במספר מקרים החשובים לתקופתנו.(הפלות, מיהו יהודי, ועוד)
4,023 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60988
סקירת תופעת הרדיו הפיראטי בעשור האחרון תוך התייחסות להתמודדות רשויות השלטון עם התופעה.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 34 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100