היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 66697
המתח שבין יסוד הבלעדיות ליסוד הבעלות בבתים משותפים.
2,477 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63878
מהם הסיבות להקמת מיזמים משותפים בין-לאומיים ברוסיה והקשיים בניהולם?
9,056 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 64413
בחינת הקשיים העומדים בפני מיזמים משותפים. מדוע חברות מסוימות מצליחות ואילו אחרות נכשלות, ומדוע ישנן יזמים הנרתעים מלעשות עסקים עם תושבי מזרח אירופה?
3,718 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66641
כיצד משפיעים יחסי הגומלין בין הצדדים במיזם המשותף בינלאומי על הצלחתו ומהם הקשיים שיחסי הגומלין לא טובים בין השותפים למיזם עשויים לגרום.
7,140 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65355
בחינת מיזמים משותפים בין המזרח הרחוק למערב
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66372
משמעות הרובעים/מינהלים קהילתיים בעיני השותפים בהם[שהם בעצם המתנדבים]
15,637 מילים (כ-48 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63962
הגדרת מיזם משותף ובדיקה כיצד משפיעה התרבות על יציבותו.
5,800 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64223
סקירת הקשיים והדרכים להתגבר עליהם על מנת להצליח במיזמים בינלאומיים.
5,251 מילים (כ-16 עמ'), 41 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64850
השפעת דמיון תרבותי והבדלים תרבותיים של השותפים על הצלחת המיזם המשותף הבין לאומי
5,843 מילים (כ-18 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30