היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
שותפות
עבודה מס' 64310
כיצד נתפסה בתרבות היוונית המשיכה המינית וכיצד קושרו הביטויים של משיכה זו לדפוסי השותפות שהיו נהוגים בחברה העתיקה.
4,682 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66207
בחינה משפטית במסגרת דיני הירושה של צוואות משותפות והדדיות.
8,317 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 67927
סקירת מחקרים בנושא - כיצד ברית רשתות אסטרטגית משפיעה על ביצועי החברה?
2,208 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64277
השפעתם של הבדלי התרבות על הקמת מיזמים משותפים בינלאומיים.
5,007 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 358.95 ₪
עבודה מס' 65863
באלו תנאים רצויה שותפות בין החברה האזרחית לבין המדינה הדמוקרטית?
4,978 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60816
סקירת גישתו של מולכו תוך התייחסות לשותפות הגורל בין ישראל לקב"ה.
4,570 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68711
בחינת המבנה המשפטי של קרנות הון סיכון תוך התמקדות בבחינת בעיות הנציג השונות העולות ביחסים בין השותפים המנהלים של השותפות לבין השותפים הכלליים.
6,982 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7