היישום אינו מחובר לאינטרנט

צוואות משותפות והדדיות

עבודה מס' 066207

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה משפטית במסגרת דיני הירושה של צוואות משותפות והדדיות.

8,317 מילים ,26 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

הצוואה המשותפת ההדדית נקלטה במשפט הישראלי עוד מלפני חקיקת חוק הירושה בכך שנקבע שמכיוון שאין כל הוראה שיש בה כדי למנוע מבני זוג לערוך את צוואותיהם בצורה משותפת והדדית (1) ויתרה מכך, נקבע כי אין בפקודת הירושה, שהיא דבר החקיקה היחידי בנושא באותה עת, הוראה הפוסלת צוואה בלתי חוזרת כצוואה כדין.
אולם, חוק הירושה עצמו לא קבע כל הסדר בעניינה של צוואה זו. שתיקת המחוקק הובילה למחלוקת באשר ליחס המשפט הישראלי לצוואה הדדית והציבה בעיתיות בשאלה על מעמדה המשפטי.
בעבודה אציג סתירות אשר קיימות לכאורה בין הוראות סעיפי חוק הירושה ובין מושג הצוואות המשותפות ההדדיות. חרף סתירה זו, לא נחקק, מאז קום המדינה ועד לאחרונה כל הסדר חקיקתי, המאפשר עריכת צוואות משותפות הדדיות, באופן כזה שיתאים להוראותיו של חוק הירושה. בהעדר הסדר מקיף ואחיד לעריכת צוואות משותפות הדדיות וביטולן, נאלצו בתי המשפט לקלוט, לתוך דיני הירושה, את הצוואות המשותפות ההדדיות , באמצעות הפסיקה, עם כל המגבלות האופייניות לפסיקה, תוך התקדמות איטית ממקרה למקרה. כך היה עד לחודש אוגוסט 2005 , מועד שבו נכנס לתוקף תיקון מס' 12 לחוק הירושה(2), אשר לראשונה אימץ אל חיקו של חוק הירושה, הסדר מקיף ומפורט לעריכתן וביטולן של צוואות אלו.

1. הקדמה
2. צואה הדדית- הגדרות
3. קליטת הצואה ההדדית בהלכה הפסוקה
3.1 ס' 8(א) לחוק הירושה וצוואות הדדיות
3.2 החופש לצוות - ס' 27 לחוק הירושה וצוואות הדדיות
3.3 תחולת ס' 28(א) לחוק הירושה ויחסו לצוואות הדדיות
3.4 תחולת ס' 35 לחוק הירושה על צוואות הדדיות
4. אינטרס ההסתמכות
4.1 היעדר אינטרס ההסתמכות של היורשים
4.2 אינטרס ההסתמכות בצוואות הדדיות
5. פרשנות בצוואות הדדיות
6. חוק הירושה- תיקון מס' 12- מבוא
6.1 צוואות הדדיות- המבחן המהותי והיסוד הצורני
6.2 ביטול צוואות הדדיות- סעיף 8א(ב)
6.3 היחס בין צוואות הדדיות שנערכו לפני חקיקת התיקון ואחריו
6.4 צוואות הדיות בקודקס האזרחי
7. מילות סיכום לצוואות הדדיות במשפט הישראלי
8. משפט משווה- מבוא
8.1 צוואות הדדיות בדין האנגלי

קטע מהעבודה:

עפ"י הגדרתו של א' ברק בספרו, פרשנות במשפט- פרשנות צוואה, צוואה משותפת הינה צוואה הנערכת ע"י שניים (או יותר) בעקבות החלט משותפת באשר לתוכנה של הצוואה. עפ"י הגדרה זו ההסדרים הנקבעים בצוואה משותפת על ידי מצווה אחד אינם תלויים בהסדרים, שנקבעו על ידי המצווה השני ואלה נערכים בלא כל קשר עימם. כתוצאה מהגדרה זו, צוואה משותפת נעדרת אינטרס של הסתמכות הדדית בין המצווים. בנוסף לכך, צוואה משותפת, עפ"י הגדרתו של ברק נערכת, בד"כ, בו זמנית ובמסמך אחד, אשר עליו חתומים המצווים בפני עדים. עם זאת, אין כל מניעה שצוואה משותפת תיערך בשני מסמכים נפרדים ושלא באותו מועד, שכן היסוד המרכזי של הצוואה המשותפת הוא עצם קיומה של החלטה משותפת בדבר עריכתה של צוואה זו (3).

תגים:

צוואות · ירושה · הדדיות · משותפות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "צוואות משותפות והדדיות", סמינריון אודות "צוואות משותפות והדדיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.