היישום אינו מחובר לאינטרנט

פגמים בצוואות

עבודה מס' 061108

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת סעיף 35 לחוק, הליקויים בהחלתו והשלכותיו.

30,949 מילים ,169 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חיבור זה דן בפגם הצוואה המצוי בסעיף 35 לחוק הירושה: "צוואה לטובת עדים וכו'."
החיבור מקיף את הבעייתיות הרבה הנובעת מיישומו של סעיף 35, ודן באופן מפורט ביותר ביחסה של הפסיקה והספרות המשפטית לסעיף זה.
בנוסף מוצעת בעבודה זו, דרך חדשה, מקורית ועדיפה הבוחנת אפשרות לחקיקה המתקנת את לשונו של הסעיף והופכת אותו להגיוני ובר ביצוע.
בין השאר דן החיבור: בהיסטוריה החקיקתית של סעיף זה על מרכיביו השונים, השוואתו לפגם מהותי אחר - סעיף 30 לחוק הירושה, מרכיביו השונים של הסעיף, יישומם, וההצעה לתיקונם.


תוכן עניינים:
פתח דבר
א. עקרונות חופש הציווי, המצווה לקיים דברי המת ורצונו החופשי של המצווה

ב. סעיף 35 לחוק הירושה: קיומה של חזקה חלוטה
ב.1. סעיפים 30 ו 35 לחוק הירושה: נטל הראייה ונטל ההוכחה
ב.2. סעיף 35 לחוק הירושה: תכלית החקיקה
ב.3. סעיף 35: החזקה החלוטה - גישות ביקורתיות
ב.4. משפט משווה
ב.1.4. הדין הנוהג במשפט האנגלי
ב.2.4. הדין הנוהג במשפט האמריקאי
ב.5. סעיף 35: החזקה החלוטה- הצעות לפתרון
ב.6. גישת הפרשנות מצמצמת - הדין המצוי

ג. מרכיבי סעיף 35 לחוק הירושה
ג.1. "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה"
ג.2. הזוכה והזכייה
ג.1.2. ירושה על פי דין שנגרמה נוכח ביטול צוואה
ג.2.2. אורגנים בתאגיד
ג.3.2. הוראת צוואה המזכה רשות
ג.4.2. שליחו של "זוכה"
ג.5.2. עורך הדין ואפוטרופוס "כזוכים"
ג.3. בן זוגו של הנהנה
ג.1.3. תקופת הזוגיות הרלוונטית לסעיף 35 לחוק הירושה
ג.2.3. רציונל החקיקה ויישומו בפסיקה
ג.3.3. בן זוגו של הנהנה: משפט משווה
ג.4.3. בן זוגו של הנהנה: גישות ביקורתיות- הצעות לפתרון
ג.5.3. ידועתו בציבור של המעורב בצוואה
ג.6.3. צוואה הדדית - משותפת

ד. מעורבות פוסלת בעשיית או עריכת הצוואה
ד.1. "עד לעשייתה" של הצוואה
ד.1.1. מיהו "עד לעשייתה" של הצוואה
ד.2.1. נוכחות בשעת עשיית הצוואה
ד.3.1. "עד לעשייתה": גישות ביקורתיות והצעות לפתרון
ד.2. "ערך את הצוואה"
ד.1.2. הגדרת המונח "עריכה"
ד.2.2. "ערך את הצוואה": גישות ביקורתיות והצעות לפתרון
ד.3. "לקח באופן אחר חלק בעריכתה"
ד.1.3. היסטוריה ותכלית חקיקתית
ד.2.3. "לקח באופן אחר חלק בעריכתה: פרשנותו של אלמנט הביטול השלישי
ד.3.3. מגמות הפרשנות למונח: "לקח באופן אחר חלק בעריכתה"
ד.1.3.3. גישת הצמצום הרבתי
ד.2.3.3. גישת הצמצום היחסי
ד.4.3. התייחסות הפסיקה לשתי מגמות הפרשנות
ד.5.3. פעילויות הנופלות בגדר "לקח באופן אחר חלק בעריכתה"
ד.1.5.3. שיחות, שליחויות ופעילות מוקדמת
ד.2.5.3. יוזמת הנהנה בעריכת הצוואה
ד.3.5.3. סעידת המצווה בהקשר לעשיית הצוואה
ד.4.5.3. יחסי תלות בין המנוח לנהנה
ד.5.5.3. נוכחות הנהנה
ד.6.5.3. תרגום הצוואה
ד.7.5.3. קרבה בין העדים לנהנה
ד.8.5.3. מעורבות בניסוח ותוכן הצוואה
ד.9.5.3. צוואות הדדיות ומשותפות
ד.10.5.3. "פעילות יתר" בעריכת הצוואה - מגמת הצמצום היחסי
ד.6.3. "לקח באופן אחר חלק בעריכתה": גישות ביקורתיות והצעות לפתרון

ה. תוצאת הבטלות של הוראת סעיף 35 לחוק הירושה
ה.1. היקף הבטלות
ה.2. תוצאת הביטול

ו. סיכום ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית
חקיקה (12)
ספרות ומאמרים (21)
פסיקה (136)

מקורות:

א' ברק פרשנות במשפט (תשס"א).
א' ברק חוק השליחות (נבו, 1996).
א' ברק "ההלכה השיפוטית והמציאות החברתית: הזיקה אל עקרונות היסוד", ספר זוסמן 71 (תשד"ם).
ב' קראוס דיני ירושה ועיזבון (הוצאת תמר, תוספת שביעית, אפריל -2002).
ג' טדסקי "זכויות מלבד העזבון" משפטים יא (תשמ"א) 20.
ג' טדסקי "צוואה משותפת" עיוני משפט ו (תשל"ט) 662. בע' 669-668.
ד' פרידמן "הידועה בציבור בדין הישראלי" עיוני משפט ג' (תשל"ג - תשל"ד) 459.
י' ריבלין הירושה והצוואה במשפט העברי (דפוס גרפית, ירושלים - התשנ"ט).
י' ויסמן "מושגי יסוד בדיני קניין - סקירה ביקורתית" משפטים יא (תשמ"א) 41.
מ' שאוה "הידועה בציבור כאישתו - הגדרתה, מעמדה וזכויותיה" עיוני משפט ג' (תשל"ג- תשל"ד), 484.
מ' שאוה "משמעות 'בן-זוג' בחקיקה לאור חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו" מנחה ליצחק-קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה בגבורתו , (הוצאת לשכת עוה"ד, תשנ"ט - 1999) 197.
מ' גולדנברג, י' פלומין, א' מעוז דיני ירושה ועיזבון (מהדורה חמישית מורחבת ומעודכנת, הוצאת סדן ת"א, 1993).
נ' ליפשיץ "הכנת צוואה" ספר זיכרון לגואליטרו פורקצ'יה (חיבורי משפט, ירושלים, תשנ"ז- 1996) 25.
פ. ה. שטראוס דיני הירושה בישראל (אפריל - 1970).
ש' שוחט, פגמים בצוואות (המכון למחקרי משפט וכלכלה, מהדורה שניה, תל אביב - התשס"א).
ש' שילה, פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965 (נבו, ירושלים-התשנ"ב).
כתובות, דף ס"ט, ע"ב'.
גיטין, דף י"ד, ע"ב.
100 L.Q.R. (1984) 453. "1. D.E.C. Yale "Withnessing Wills and Losing Legacies
T.G. Feeney, The Canadian Law of Wills, (Toronto, 3rd ed., vol. 1).
Mc Kurtz, Govern, and Rein, Wills, Trusts and Estates (West, 1988)

תגים:

צוואה · הירושה · וחמש · לחוק · סעיף · שלושים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פגמים בצוואות", סמינריון אודות "פגמים בצוואות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.