היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 50127
רגרסיה , 2000
סקירת המונח ע"פ פרויד בהנחות הבסיס הראשונות ובהמשך דרכו, פיתוחה של אנה פרויד, דיון בפסיכוליית האגו, בחינת הזרם של יחסי אובייקט ע"פ .1982 LOEWALD
5,605 מילים (כ-17 עמ'), 23 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 64973
ניהול מערכות ואחזקה בחברת TKS
1,423 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 69600
חוק האזרחות ובדיון שנערך בשני בג"צים בהרכב של 11 שופטים על חוקתיות החוק והשלכותיו.
2,739 מילים (כ-8.5 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69173
בדיקה באמצעות רגרסיה לינארית.
4,588 מילים (כ-14 עמ'), 21 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 66971
בדיקת אחוז הפסילות בתהליך הייצור של מעגלים מודפסים באמצעות רגרסיה רבת משתנים.
2,688 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68327
ניתוח נתונים שנאספו באמצעות שאלונים, על פי מודל רגרסיה אשר נאמד ע"פ שיטת הריבועים הפחותים (שיטת OLS).
5,261 מילים (כ-16 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69809
סקירת הענף ובדיקה אמפירית באמצעות מודל רגרסיה.
7,428 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69371
סקירת נתונים ועיבוד אקונומטרי באמצעות משוואת רגרסיה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69494
בניית שאלון בן חמש שאלות וניתוח רגרסיה.
1,898 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 235.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11