היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 66151
תפקודם של אנשים לאחר שעברו טראומה קשה כגון השואה, והשפעותיה של הטראומה על המשך חייהם.
11,959 מילים (כ-37 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61669
תיאור הקשיים ודרכי ההתמודדות בהתייחס לתיאוריות השונות (אריקסון, פיאז'ה, מירסקי וקאושינסקי) .
6,482 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61748
מהם קשיי ההסתגלות שמשפיעים על משפחות אלה.
4,645 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61989
תיאור כללי של העליות מאתיופיה וקשיי קליטתם של העולים.
2,908 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64210
סקירה של הסיבות לקשיי כתיבה והשיטות השונות בהן ניתן לטפל בבעיה זו.
8,389 מילים (כ-26 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70186
בחינת השינוי בגישות במדיניות החוץ של ישראל מכוחנות והסתגרות למשפטיות ופתיחות בניהול מאבקיה.
7,204 מילים (כ-22 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61667
3,596 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61432
בעיית ההגירה הקשה של יוצאי אתיופיה וקשיי קליטתם של עולים אלו במסגרת הצהלית המובילה לעתים להתנהגות אובדנית.
13,099 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 23034
עבודה זו מציגה תהליכים התפתחותיים מקבילים בחיי הפרט והקבוצה.
6,759 מילים (כ-21 עמ'), 27 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15