היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 67573
ניתוח על פי קריטריונים מוסריים.
13,529 מילים (כ-41.5 עמ'), 30 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 60941
בחינת נאורותה של ישראל על פי קריטריונים שהציב הפילוסוף היהודי-גרמני משה מנדלסון במאה ה18 - , בתשובתו לשאלה מהי נאורות.
2,535 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60633
בחינת חלקו הראשון של "ביקורת התבונה הטהורה" שכתב קאנט (1954) העוסק באסתטיקה הטרנסצנדנטאלית, תוך התייחסות למאמרו של פרסונס.
3,153 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50698
השוואה לפי קריטריונים של טכניקה, קומפוזיציה, ארגון וכו'.
4,459 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65847
הקריטריונים לבחינת אפשרות פגיעתן בתחרות במסגרת דיני ההגבל
10,916 מילים (כ-33.5 עמ'), 66 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65336
בדיקת הדמיון והשוני בין המוסדות ע"פ הקריטריונים של המודל הטהור.
5,451 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68031
הגדרה וקריטריונים, הסבר על פי הגישה הביהביוריסטית ושיטות טיפול.
2,801 מילים (כ-8.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70299
בדיקת כדאיות של מיזם חדש של השכרת רכב לפי שעות מבחינת כל הקריטריונים הנדרשים ביזמות וליזם המתחיל המיזם חדש, ונכלל בזה הקריטריון של מסך ראשון, וניתוחי היתכנות וכדאיות שונים.
7,870 מילים (כ-24 עמ'), 3 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 63920
ניתוח והשוואה של שתי המדינות לפי קריטריונים של ניהול בינלאומי.
5,205 מילים (כ-16 עמ'), 25 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22